Find din HR-partner

HR på Aarhus Universitet bidrager til universitetets kerneopgave ved at understøtte og videreudvikle AU’s organisatoriske kapabilitet og effektivitet gennem medarbejdere, organisation og kultur. HR er organiseret i hhv. Administrationscentre og Fællesadministration.

På de administrative centre varetager HR-partnere og HR-supportere den daglige drift af HR-området, bl.a. ansættelse, løn, sygdom, orlov, fastholdelse, udvikling og fratrædelse samt rådgivning og vejledning af dekaner, institutledere og øvrige ledere.

AU HR i Fællesadministrationen arbejder for alle fakulteter, institutter og centre, og består af fire specialiserede enheder: Løn, HR Data og Digitalisering, Personalejura samt Udvikling og Arbejdsmiljø. AU HR understøtter desuden HR på de fire administrative centre med rådgivning og vejledning.

FIND DIN HR-PARTNER

Find HR-partneren for din lokale enhed

KONTAKT AU HR I FÆLLESADMINISTRATIONEN

Find din kontaktperson i AU HR