Borgerligt ombud

Frihed til varetagelse af borgerligt ombud

Borgerligt ombud er et af det offentlige pålagt hverv, som man har pligt til at varetage.

Ansatte ved Aarhus Universitet har ret til tjenestefrihed ved varetagelse af borgerligt ombud, f.eks. hverv som borgmester, domsmand/nævning samt ved medlemskab af Folketinget, EU-parlamentet, en kommunalbestyrelse eller tilforordnet ved valghandlinger.

Tjenestefri med eller uden løn

Hvis hvervet er ulønnet, gives tjenestefrihed med løn i et antal arbejdstimer maksimalt svarende til den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i 6 uger pr. kalenderår.

Hverv som domsmand, nævninge og lignende betragtes som ulønnede hverv. Der ydes frihed med løn, da de udbetalte diæter ikke betragtes som udbetaling af vederlag.

Hvis hvervet er lønnet, ydes tjenestefrihed uden løn. Det betyder, at du får et lønfradrag svarende til de timer du ikke har arbejdet på universitetet. Hvervet anses for lønnet, hvis der udbetales et vederlag, eller der er mulighed for at få erstatning for tabt arbejdsfortjeneste.

Aftale om fravær i forbindelse med borgerligt ombud drøftes med din nærmeste leder.