Censorer

Tidsforbrug og honorar ved bedømmelser og censorvirksomhed

Gælder for ansatte ved AU, der deltager i censorvirksomhed og/eller bedømmelser.

Udøvelse af ekstern censorvirksomhed og medvirken ved bedømmelser ved andre institutioner betragtes som en vigtig aktivitet for både Aarhus Universitet og andre universiteter. Universitetet vil derfor vise fleksibilitet, således at medarbejdere gives mulighed for den form for faglig aktivitet. 

Med disse retningslinjer tydeliggøres rammerne for tidsforbrug og honorar i forbindelse med censorvirksomhed og/eller bedømmelser for dermed at sikre, at ansatte ved AU ikke bliver bragt i en situation, hvor der kan opstå tvivl om omfanget af tidsforbrug og udbetaling af honorar. 

Ved udøvelse af censorvirksomhed eller medvirken ved bedømmelser i større omfang skal den ansatte orientere sin nærmeste leder om opgaven, herunder om fravær. Det aftales lokalt, hvordan denne orientering skal foregå. Skønner lederen, at opgaven i for høj grad vil gå ud over den ansattes øvrige forpligtelser ved AU, kan lederen pålægge den ansatte ikke at påtage sig opgaven. 

Bedømmelser

Ved bedømmelsesudvalg, der er nedsat af AU, sker betaling til den ansattes institut efter retningslinjerne om intern handel. Evt. kompensation til den ansatte sker efter instituttets egne retningslinjer herfor. Ved udvalg nedsat af den ansattes eget institut sker eventuel kompensation ligeledes efter instituttets egne retningslinjer. 

Ved ansattes deltagelse i bedømmelsesudvalg, som er nedsat af andre institutioner end AU, modtager den ansatte honorering fra denne institution, der ligeledes fastsætter vederlagets størrelse efter gældende cirkulære. 

Censorvirksomhed

Censorvederlag for censur ved AU (intern censur) sker ved betaling til den ansattes institut efter retningslinjerne om intern handel. Evt. kompensation til den ansatte sker efter instituttets egne retningslinjer herfor. Sker censuren ved den ansattes eget institut, sker eventuel kompensation ligeledes efter instituttets egne retningslinjer. 

Censorvederlag for censur, der udføres ved andre institutioner (ekstern censur) modtages af den ansatte fra denne institution, der ligeledes fastsætter vederlagets størrelse efter gældende cirkulære.
 

Censorvederlag til AU-medarbejdere, der skal virke som censorer til eksamener

Eksamensbekendtgørelsen finder anvendelse for eksamen og censur ved bacheloruddannelser, kandidatuddannelser og akademiske overbygningsuddannelser samt masteruddannelser og anden deltidsuddannelse efter universitetsloven.

Af denne bekendtgørelses § 53 fremgår det, at en censor ikke inden for de seneste 2 år må have været ansat ved det universitet, hvor de skal virke som censorer. Det betyder, at vi derfor ikke må udbetale censorvederlag til i forvejen ansatte medarbejdere, der har virket som censorer ved eksamener afviklet ved AU.

Derudover må en adjungeret professor, adjungeret lektor eller en emeritus heller ikke virke som censor ved det universitet, hvor vedkommende er adjungeret professor, adjungeret lektor eller emeritus.