Mulighed for at arbejde hjemme

Alle ansatte på Aarhus Universitet, som har opgaver, der kan løses uden for den sædvanlige arbejdsplads på Universitetet kan aftale med den nærmeste leder, at disse opgaver løses som hjemmearbejde i den almindelige arbejdstid. Hjemmearbejde aftales forud med lederen, idet opgave og omfang aftales konkret.

Som hovedregel bør hjemmearbejde ikke strækkes over mere end nogle dage ad gangen. Der kan ikke indgås aftale om fast regelmæssigt fravær til at arbejde hjemme.

Når hjemmearbejde aftales skal både leder og medarbejder tage hensyn til kvalitet i opgaveudførelsen, effektivitet og mulighed for et godt samarbejde kollegialt og med eksterne samarbejdspartnere.

Når der arbejdes hjemme, gives relevant besked herom og besked om, hvordan man kan træffes. Medarbejderen må være indstillet på at skulle møde på arbejdspladsen, hvis der skulle opstå en helt særlig situation, der nødvendiggør dette.

Hjemmearbejde kan ikke finde sted på sygefraværsdage eller fraværsdage ved børns første eller anden sygedag. Hermed tages hensyn til medarbejderen, som skal kunne være syg eller have mulighed for at passe et sygt barn, uden samtidig at blive mødt af en forventning om  en arbejdspræstation, og der tages hensyn til de gældende regler om sygefravær og fravær på grund af barns sygdom. I tilfælde hvor både hensyn til medarbejderen og arbejdet gør, at det er hensigtsmæssigt, at hjemmearbejde finder sted samtidig med egen eller barns sygdom, kan dette aftales mellem medarbejderen og den nærmeste leder.

De almindelige regler for arbejdets udførelse gælder uanset om arbejdet udføres hjemme eller på arbejdspladsen. F.eks. gælder reglerne om tavshedspligt og behandling af fortrolige og personfølsomme oplysninger. Man skal derfor være opmærksom på at håndtere både mundtlige, skrevne og elektroniske udsagn/dokumenter på en måde, så reglerne overholdes.

Medarbejderen skal ligeledes være opmærksom på at overholde arbejdsmiljøregler f.eks. om pause ved skærmarbejde.

Det er den enkelte leder som beslutter, hvorvidt hjemmearbejde for den enkelte medarbejder kan forenes med den samlede opgavevaretagelse i enheden.