Hjemmearbejdspladsen

Arbejdsgiverens og den ansattes almindelige pligter gælder også, når den ansatte arbejder på distancen. Arbejds­giveren skal sørge for, og den ansatte skal medvirke til, at arbejds­forholdene i hjemmet er sikkerheds- og sundheds­mæssigt fuldt forsvarlige, da arbejdsmiljø­lovgivningen gælder uanset arbejdssted. Læs om omfang, rammer og krav her.


Ved distancearbejde har den ansattes medvirken særlig betydning, fordi arbejdsgiveren ikke har ret til at kontrollere arbejdsforholdene i den ansattes hjem. Arbejdsgiveren skal i dialog med medarbejderen (gerne med hjælp fra arbejdsmiljøgruppen) sikre, at den ansattes distancearbejde bliver planlagt og tilrettelagt sådan, at det kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.

I forhold til hjemmearbejdspladser er der særligt fokus på skærmarbejde. 

Arbejdsmiljølovgivningens særlige krav for skærmarbejdspladser gælder, når

 • skærmarbejdet i hjemmet foregår i hele arbejdstiden, eller
 • skærmarbejdet i hjemmet foregår regelmæssigt og mere end 2 dage om ugen som et gennemsnit set over 1 måned, eller
 • skærmarbejde foregår regelmæssigt både hjemme og på virksomheden, og det sammenlagt udgør mere end 2 dages skærmarbejde om ugen som et gennemsnit set over en måned. Det gælder dog ikke, hvis medarbejderen har en skærmarbejdsplads, der anvendes på et fast eller skiftende arbejdssted, som opfylder de særlige krav til skærmarbejdspladser.

Arbejder den ansatte hjemme i mindre omfang, stiller arbejdsmiljø­lovgivningen ikke krav til indretningen jf. skærmbekendtgørelsen.


Rammer og udgifter ifm. hjemmearbejdsplads

Når skærmarbejde i hjemmet sker i et omfang, så det er dækket af skærmbekendtgørelsen, jf. ovenfor, gælder følgende regler:

 • Der skal være tilstrækkelig plads til hensigtsmæssige arbejdsstillinger og bevægelser.
 • Der gælder de sædvanlige regler for arbejdsbord, arbejdsstol, skærm, programmer, belysning m.m. (se nedenfor).
 • Den ansatte har ret til at få undersøgt syn og øjne og har ret til skærmbriller, hvis en synsundersøgelse viser, at det er nødvendigt.
 • Arbejdsgiveren skal sørge for at tilrettelægge arbejdet ved skærmen, så det regelmæssigt bliver afbrudt af andet arbejde eller pauser.
 • Arbejdsmiljøreglerne vedr. det psykiske arbejdsmiljø gælder også ved distancearbejde.

Det er som udgangspunkt arbejdsgiveren, der skal afholde eventuelle udgifter til det nødvendige inventar og udstyr til hjemmearbejdspladsen og til transport af udstyr til hjemmet. Det kan være, at den ansatte selv har det arbejdsudstyr og inventar, der er nødvendigt for at kunne udføre distancearbejdet sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, men det kan også være nødvendigt, at arbejdsgiver supplerer den ansattes arbejdsudstyr og inventar.

Hvis distancearbejdet ikke har et omfang, så det er dækket af de særlige krav til skærmarbejde, og den ansatte selv ønsker at udføre arbejdet hjemmefra, kan arbejdsgiveren stille som forudsætning for distancearbejdet, at den ansatte enten selv har det nødvendige inventar og udstyr derhjemme eller selv transporterer det nødvendige inventar og udstyr til og fra den faste arbejdsplads.

Krav til skærm

 • Tegnene på skærmen skal være tydelige og tilstrækkeligt store.
 • Lysstyrke og kontrast skal nemt kunne justeres og indstilles efter ydre forhold.
 • Den ansatte skal kunne dreje og vippe skærmen efter vedkommendes behov. Der kan eventuelt bruges særskilt sokkel til skærmen eller indstilleligt bord, så højden kan tilpasses den enkelte ansatte.
 • Generende reflekser i skærmen og blænding skal undgås, fx ved at anbringe skærmen med siden til lysindfald

Krav til tastatur og mus

 • Indlæsnings- og styringsudstyr, fx mus og tastatur, skal være udformet sådan, at den ansatte kan anvende det med hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser.
 • Tastaturet skal være adskilt fra skærmen, så den ansatte kan bruge hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser, der ikke giver træthed i arme og hænder.
 • Der skal være tilstrækkelig plads foran tastaturet og andet indlæsnings- og styringsudstyr til, at den ansatte kan hvile hænder og underarme på bordpladen.

Krav til arbejdsbordet

 • Arbejdsbordet skal have lavreflekterende overflade.
 • Der skal være tilstrækkelig plads på og under arbejdsbordet til, at den ansatte kan bruge hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser. Hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser forudsætter, at sidde- og arbejdshøjde ved arbejdsbordet er indrettet, så det passer til den ansatte, der arbejder ved bordet, og til de arbejdsopgaver, der udføres.
 • Arbejdsbordet skal være tilstrækkeligt bredt og dybt til at opnå en fleksibel opstilling af skærm, tastatur, dokumenter og øvrigt tilbehør. Bordets dybde skal være så stor, at skærmen kan anbringes i passende synsafstand, og så der er plads til at hvile/støtte hænder og underarme foran tastaturet.

Der er ikke krav om et hæve-/sænkebord.

Krav til arbejdsstolen

 • Arbejdsstolen skal være stabil og skal sikre den ansatte bevægelsesfrihed og en hensigtsmæssig arbejdsstilling.
 • Stolesædet skal kunne indstilles i højden. Stoleryggen skal kunne indstilles i højden og skal kunne stilles skråt.

En god stol giver mulighed for at variere sædehældning og sædedybde samt justere sæde og ryglæn uafhængigt af hinanden

Se også info under Indeklima og ergonomi.

Krav til lysforhold

Ved computerarbejde skal placering af skærm og kunstige lyskilder koordineres for at sikre tilstrækkeligt lys og samtidig undgå generende blænding og reflekser på skærmen.

Lokale aftaler

I forbindelse med etablering af hjemmearbejdspladser skal det lokalt i LAMU aftales, hvordan man bedst indretter sig med en hjemmearbejdsplads. Samtidig aftales, hvordan hjemmearbejdspladserne fremadrettet er omfattet af enhedens arbejdsmiljøindsats.

Efterfølgende bør man fra tid til anden drøfte, hvorvidt det, der er aftalt, fungerer efter hensigten.