Misbrug

Det er universitetets politik at handle på misbrugssignaler og støtte en misbruger i at komme ud af sit misbrug. 

At være misbruger af f.eks. alkohol og/eller narkotiske stoffer og være påvirket på arbejdspladsen er ikke foreneligt med at arbejde på Aarhus Universitet. 

En medarbejder, der er synligt påvirket, vil øjeblikkeligt blive sendt hjem og efterfølgende indkaldt til en personlig samtale med sin leder. 

Lederen har pligt til at handle på misbrugssignaler fra en medarbejder ved en dialog med pågældende, evt. i samarbejde med tillidsrepræsentanten. AU forventer, at nærmeste kolleger også handler på misbrugssignaler, f.eks. ved at inddrage lederen, arbejdsmiljørepræsentanten og/eller tillidsrepræsentanten. 

Lederen og den medarbejder, som har et konstateret misbrugsproblem, skal i fællesskab formulere en handlingsplan med henblik på at få medarbejderen ud af sit misbrug, evt. i samarbejde med tillidsrepræsentanten. Medarbejderen forventes aktivt at efterleve handlingsplanen, herunder krav om at tage imod et behandlingstilbud. Lederen kan stille krav om, at efterlevelse af handlingsplanen er en betingelse for ansættelsesforholdets fortsættelse.

Lederen har pligt til at tilbyde hjælp og vejledning samt at henvise til hjælp andre steder i organisationen - det kan f.eks. være hos lokale ressourcepersoner som arbejdsmiljørepræsentanten og tillidsrepræsentanten eller i AU’s Arbejdsmiljøenhed under Organisationsudvikling og Arbejdsmiljø i AU HR.

Lederen og tillidsrepræsentanten kan i hele forløbet søge råd og vejledning hos HR-partneren.