Rygepolitik for Aarhus Universitet

Rygepolitikken gælder for ansatte, studerende og besøgende.

AU’s rygepolitik er, at ingen ansatte, studerende og gæster på AU bliver uønsket udsat for påvirkning af tobaksrøg, når de opholder sig på AU.

På Aarhus Universitet gælder et totalt indendørs rygeforbud på hele universitetets område. Rygeforbuddet og rygepolitikken omfatter også e-cigaretter.

Det indendørs rygeforbud gælder også ved særlige lejligheder som receptioner, fredagsbarer, fester eller lignende, der foregår i universitetets lokaler.

AU’s rygepolitik er, at det udendørs liv på Aarhus Universitets lokaliteter er røgfrit.

AU’s rygepolitik er, at hverken studerende eller medarbejdere stimuleres til at begynde at ryge, samt at de rygere som ønsker at ophøre med at ryge, skal hjælpes i processen med at stoppe.

Konkrete handlinger, som skal understøtte en forandret rygerkultur, skal udarbejdes med inddragelse af relevante interessenter.

På AU er det naturligt, at vi hjælper hinanden med at overholde rygepolitikken overalt på campus. Overholdes rygepolitikken ikke, kan den lokale leder påtale det.

Gæster på AU skal informeres om reglerne for rygning på AU via skilte og på digitale informationsplatforme.

Rygepolitikken trådte i kraft 1. januar 2022 og er under implementering.