Funktionspostkasser i Regnskab

Rejsegruppen

rejser@au.dk

Hvis du har spørgsmål til rejser eller afregning af andre udgifter.

udstationering.oko@au.dk

Hvis du har spørgsmål til udstationering/miljøskifte – rejser over 28 dage.


Kreditorgruppen

anlaeg.oko@au.dk

Hvis du har spørgsmål vedr. Anlæg, AU reg.nr., afskrivninger, fysisk kontrol, overhead, periodiseringer, anlægsomposteringer mv.

bankkvittering@au.dk

Hvis du har brug for bankkvittering for, at en ind‐/udbetaling er gennemført.

regnskab.eksterneprojekter.oko@au.dk

Hvis du har korrespondance vedr. vedligeholdelse af dokumentation for eksterne projekter og lignende projekter med særlige dokumentationskrav.

kreditorhotline@au.dk

Hvis du har spørgsmål af generel karakter, scan af udenlandske fakturaer mv. Skriv gerne i emnefeltet, hvilken organisation henvendelsen vedrører.

kreditorrykker@au.dk

Hvis du skal indsende kreditorrykkere til videre behandling eller forespørgsler på samme.

afgifter.oko@au.dk

Hvis du har forespørgsler til told og afgifter


Debitorgruppen

debitorhotline@au.dk

Hvis du skal indsende faktureringsgrundlag til tastning/bogføring samt diverse forespørgsler til salgsfakturering

debitorrykker@au.dk

Hvis du har spørgsmål til en rykker (betalingspåmindelse).

EVUhotline.oko@au.dk

Hvis du har spørgsmål vedrørende STADS Økonomi

indbetalinger@au.dk

Hvis du vil give information til Regnskab om en kommende betaling, der ikke er dannet en faktura på. Skriv i emnefeltet: beløbsafsender + beløb.

Hvis du vil have information om, hvorvidt en betaling er indgået.

opretdebitor@au.dk

Hvis du skal have genåbnet en spærret debitor eller have oprettet nye sælgerkoder/bevillingsgrupper.

Hvis du har spørgsmål til oprettelse af debitorer via DDI.

WSokonomi@au.dk

Hvis du har spørgsmål vedr. Conference Manager-økonomi

Hvis du skal have udbetalt depositum vedr. den gamle webshop.

webshopdebitor@au.dk

Hvis du skal have foretaget udbetalinger fra webshoppen Magento

Hvis du har forespørgsler vedr. økonomi/betalinger til webshoppen

projektenheden@au.dk

Hvis du skal have oprettet en ny sag eller momsvurderet en kontrakt.

Hvis du har forespørgsler til delregnskab, moms eller lignende.


Servicegruppen

kreditkort@au.dk

Hvis du har spørgsmål vedr. AU-kreditkort.

Ansøgning om nyt kort og ændringer til eksisterende kort sker på portalen.

RejsUdBruger@au.dk

Hvis du har spørgsmål vedr. oprettelse af RejsUd-brugerprofiler.

Anmodning om oprettelse sker på hjemmesiden.

omposteringer@au.dk

Hvis du har brug for omposteringer som skal foretages centralt, f.eks. intern handel på tværs af hovedområderne.

kopibilag@au.dk

Hvis du skal have en kopi af et bilag, som du ikke selv kan finde i IndFak, RejsUd eller Navision.

okodokumentation.oko@au.dk

Hvis du har brug for attester eller bankoplysninger på AU’s bankforhold – Financial Identification, Serviceattest, W8BEN mv.

okorettighed@au.dk

Hvis du skal sende blanket til oprettelse af fuldmagter.

NytFraRegnskab@au.dk

Hvis du vil i kontakt med redaktionen bag Nyt Fra AU Regnskab.

websupport.oko@au.dk 

Hvis du skal have hjælp til AU Økonomis hjemmesider.