Ekstern finansiering

Eksterne midler

Kommerciel aktivitet

Kommerciel eller ikke-kommerciel aktivitet?

Skal du i gang med et nyt eksternt finansieret projekt på AU, kan du her finde information, som du skal være opmærksom på i ansøgningsfasen og kontraktudformningen. Miniguiden omkring kommerciel og ikke-kommerciel aktivitet skal sikre, at du og dit institut undgår større økonomiske overraskelser undervejs i projektet og, at AU overholder de eksterne regler på området.

Miniguide - kommerciel eller ikke-kommerciel aktivitet

Quick guide - Commercial or non-commercial activity

 

Har du spørgsmål, kan du kontakte Anette Svejstrup.

Hvorfor definere projektet?

Det er vigtigt at finde ud af, hvorvidt dit projekt er en kommerciel eller ikke-kommerciel aktivitet, da det har indflydelse på, hvilke regler der gælder i forhold til:

  • rettigheder til forskningsdata
  • erstatningskrav
  • beregning af overhead
  • mulighed for medfinansiering
  • momsforpligtelse

Hvordan defineres projektet?

Projektet defineres som enten kommerciel aktivitet eller ikke-kommerciel aktivitet ud fra ansøgningens og kontraktens oplysninger om projektets art, rettigheder og økonomi. I Miniguiden kan du orientere dig nærmere omkring de specifikke parametre for opdelingen, og du kan derudover finde klassiske eksempler på hhv. kommerciel og ikke-kommerciel aktivitet.