Find your union representative

On this page you can find your union representative.

Use the search field below to search by name, union, department, main academic area etc. (please use Danish version of your department etc.)

When you have found your union representative, you can click on his or her name to see more contact information. 

In case you cannot find your union representative, you can contact joint union representatives:

Academic staff and administrative academic staff: Caroline Adolphsen 

Administrative academic staff: Anders Kragh Moestrup

Administrative staff (non-academic): Charlotte Elisabeth Kler


If you find mistakes in the list, please contact:

The list is updated monthly.

Structure

The union representatives are structured according to the five main academic areas and the administration. Read more about how the main academic areas are structured if you are uncertain as to which main academic area you belong to:

Fulde navn Fagl. org. Rep.type Udg. Ans Kat Hovedområde Inst./Vd./ Afd. Afdeling Geografisk placering Bemærkning Email Medanmeld.1 Medanmeld.2 Medanmeld.3
Julie Frydenlund Christensen HK Kontor FTR-sup TAP 5000 Technical Sciences - 5000 Technical Sciences - - jfc@bio.au.dk - - -
Julie Frydenlund Christensen HK Kontor FTR-sup TAP 7000 Natural Sciences - 7000 Natural Sciences - - jfc@bio.au.dk - - -
Anne Scharling Rasmussen DP TR VIP/AC-TAP 3000 Aarhus BSS 3500 Psykologisk Institut 3500 Psykologisk Institut - - annesr@psy.au.dk DM DJØF -
Mikkel Wallentin DM TR VIP/AC-TAP 1000 Arts 1817 Institut for Kommunikation og Kultur "2165 Afdeling for Lingvistik, Kognitionsvidenskab og Semiotik" - "Tillidsrepræsentant for semiotik, lingvistik, cog. Science" mikkel@cc.au.dk - - -
Goswin Johann Heckrath JA TR VIP 5000 Technical Sciences 1036 Institut for Agroøkologi 1036 Institut for Agroøkologi - Kun TR i Foulum goswin.heckrath@agro.au.dk - - -
Marie Agnete Larsen FAS FTR VIP/AC-TAP 2000 Health - 2000 Health - - al@biomed.au.dk - - -
Peter Sørensen JA TR-sup VIP 5000 Technical Sciences 1036 Institut for Agroøkologi 1036 Institut for Agroøkologi - Suppleant for Goswin Heckrath ps@agro.au.dk - - -
Jens Andreas Krasilnikoff DM TR VIP/AC-TAP 1000 Arts 1816 Institut for Kultur og Samfund 1816 Institut for Kultur og Samfund - Bygning 1461 og 1463 hisjk@cas.au.dk - - -
Morten Foss DM TR VIP/AC-TAP 7000 Natural Sciences 5213 Interdisciplinary Nanoscience Center 5213 Interdisciplinary Nanoscience Center - - foss@inano.au.dk DJØF pharmaDK IDA
Dirk Michel-Schertges DM TR VIP 1000 Arts 1818 DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse 1818 DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - "2468 Afd. for pædagogisk psykologi, 2469 Afd. for pædagogisk antropologi, 2478 Afd. for pædagogisk sociologi" dimi@edu.au.dk - - -
Claus Krogh Madsen JA TR-sup VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences 1036 Institut for Agroøkologi 1036 Institut for Agroøkologi - - clauskrogh.madsen@agro.au.dk - - -
Andrew Allan du Plessis DM TR-sup VIP/AC-TAP 7000 Natural Sciences 5100 Institut for Matematik 5100 Institut for Matematik - - matadp@math.au.dk DJØF - -
Ole Højberg DM TR VIP 5000 Technical Sciences 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - - ole.hojberg@anivet.au.dk - - -
Kristine Rømer Thomsen DJØF TR VIP/AC-TAP 3000 Aarhus BSS 3500 Psykologisk Institut 3630 Center for Rusmiddelforskning - - krt.crf@psy.au.dk DP - -
Grethe Krarup Kragh-Müller DM TR-sup VIP 1000 Arts 1818 DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse 1818 DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Suppleant for Niels Chr. Nickelsen grkm@edu.au.dk - - -
Helle Ørsted Nielsen DJØF TR VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences 1040 DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi 1040 DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi - - hon@envs.au.dk JA - -
Helle Ørsted Nielsen DJØF TR VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences 1807 Institut for Miljøvidenskab 1807 Institut for Miljøvidenskab - - hon@envs.au.dk JA - -
Johannes Ravn Jørgensen JA TR VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences 1036 Institut for Agroøkologi 1036 Institut for Agroøkologi - - jrj@agro.au.dk DM IDA KS
Astrid Millung-Christoffersen DJØF TR-sup VIP 3000 Aarhus BSS 3200 Juridisk Institut 3200 Juridisk Institut - - amillung@law.au.dk - - -
Thomas Kjær Christensen DM TR VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences 5500 Institut for Ecoscience 5500 Institut for Ecoscience - Kalø tk@ecos.au.dk IDA DJØF DSL
Søren Smedegaard Ernst Bengtsen DM TR-sup VIP/AC-TAP 1000 Arts 1819 Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier 1819 Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier - - ssbe@edu.au.dk - - -
Birgitta Ruth Knudsen DM TR VIP/AC-TAP 7000 Natural Sciences 5400 Institut for Molekylærbiologi og Genetik 5400 Institut for Molekylærbiologi og Genetik - - brk@mbg.au.dk JA pharmaDK DJØF
Caroline Adolphsen DJØF FTR VIP/AC-TAP 3000 Aarhus BSS - 3000 Aarhus BSS - - ca@law.au.dk - - -
Caroline Adolphsen DJØF TR VIP 3000 Aarhus BSS 3200 Juridisk Institut 3200 Juridisk Institut - - ca@law.au.dk - - -
Nina Holm Vohnsen DM TR VIP 1000 Arts 1816 Institut for Kultur og Samfund 1816 Institut for Kultur og Samfund - "Antro og Etno, Forh. Arkæo, Middelalder og Renæss. IMC" nina.vohnsen@cas.au.dk - - -
Mai Beltoft Kristensen HK Kontor TR-sup TAP 6000 Fællesadministrationen 1611 AU Økonomi 1611 AU Økonomi - - mai.kristensen@au.dk - - -
Marie Louise Næstholt Dahl YL TR VIP/AC-TAP 2000 Health 1946 Institut for Biomedicin 1946 Institut for Biomedicin - - naestholt@biomed.au.dk - - -
Vibeke Lehmann Nielsen DJØF Chefløn VIP 3000 Aarhus BSS 3400 Institut for Statskundskab 3400 Institut for Statskundskab - - vln@ps.au.dk - - -
Albert Johannes Buitenhuis JA TR VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences "1038 Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Aarhus" "1038 Center for Kvantitativ Genetik og Genomforskning, Aarhus" - - bart.buitenhuis@qgg.au.dk DDD DM -
Tine Fristrup DJØF TR VIP 1000 Arts 1818 DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse 1818 DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - (incl. PHD-stip.) tifr@edu.au.dk - - -
Martin Krøyer Rasmussen DM TR VIP 5000 Technical Sciences 1039 Institut for Fødevarer 1039 Institut for Fødevarer - Repræsenterer også medarbejdere i Aarslev martink.rasmussen@food.au.dk IDA JA DDD
Jan Joachim Arlt DM TR VIP 7000 Natural Sciences 5200 Institut for Fysik og Astronomi 5200 Institut for Fysik og Astronomi - - arlt@phys.au.dk - - -
Søren Kenneth Kjærgaard DP TR VIP/AC-TAP 2000 Health 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed - - sk@ph.au.dk - - -
Søren Kenneth Kjærgaard DM TR VIP/AC-TAP 2000 Health 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed - - sk@ph.au.dk - - -
Søren Kenneth Kjærgaard TF TR VIP/AC-TAP 2000 Health 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed - Hel VIP sk@ph.au.dk - - -
Søren Kenneth Kjærgaard IDA TR VIP/AC-TAP 2000 Health 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed - - sk@ph.au.dk - - -
Søren Kenneth Kjærgaard DM TR VIP/AC-TAP 2000 Health 2211 Institut for Folkesundhed 2211 Institut for Folkesundhed - - sk@ph.au.dk - - -
Søren Kenneth Kjærgaard IDA TR VIP/AC-TAP 2000 Health 2211 Institut for Folkesundhed 2211 Institut for Folkesundhed - - sk@ph.au.dk - - -
Peter Christian Bugge DM TR VIP 1000 Arts 1816 Institut for Kultur og Samfund 1830 Afdeling for Globale Studier - - peter.bugge@cas.au.dk - - -
Peter Christian Bugge DM TR VIP/AC-TAP 1000 Arts 1816 Institut for Kultur og Samfund "2107 Kultur, Kognition og Computation, Afdeling for" - - peter.bugge@cas.au.dk - - -
Steen Henrik Møller JA TR VIP 5000 Technical Sciences 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - - steenh.moller@anivet.au.dk DDD - -
Steen Henrik Møller IDA TR VIP 5000 Technical Sciences 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - - steenh.moller@anivet.au.dk - - -
Steen Henrik Møller JA FTR-sup VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences - 5000 Technical Sciences - - steenh.moller@anivet.au.dk DM DJØF JA
Søren Robert Fauth DM TR-sup VIP 1000 Arts 1817 Institut for Kommunikation og Kultur 1817 Institut for Kommunikation og Kultur - SLK - suppleant for Steffen Krogh tyssf@cc.au.dk - - -
Helene Uller-Kristensen KS TR AC-TAP 5000 Technical Sciences 1769 Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer 1769 Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer - - helene.kristensen@icrofs.org DJØF DM -
Helene Uller-Kristensen KS TR AC-TAP 5000 Technical Sciences 1015 DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 1015 DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug - - helene.kristensen@icrofs.org DJØF DM -
Kaj Mantzius Hansen DM TR VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences 1807 Institut for Miljøvidenskab 1807 Institut for Miljøvidenskab - - kmh@envs.au.dk pharmaDK - -
Simon Gabriel Cazalis Fenger 3F Grøn TR TAP 5000 Technical Sciences 1039 Institut for Fødevarer 1039 Institut for Fødevarer - Gartnere Aarslev sica@food.au.dk - - -
Dorthe Thomsen HK Kontor TR TAP 6000 Fællesadministrationen 1611 AU Økonomi 6011 Regnskab - Kreditor- og Servicegruppen. Mai Beltoft er suppleant. dorthe.thomsen@au.dk - - -
Olav Wedege Bertelsen DM FTR VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences - 5000 Technical Sciences - - olavb@cs.au.dk DJØF KS JA
Olav Wedege Bertelsen DM FTR VIP/AC-TAP 2000 Health - 2000 Health - - olavb@cs.au.dk - - -
Olav Wedege Bertelsen DM TR VIP/AC-TAP 7000 Natural Sciences 5150 Institut for Datalogi 5150 Institut for Datalogi - - olavb@cs.au.dk DJØF - -
Olav Wedege Bertelsen DM FTR VIP/AC-TAP 7000 Natural Sciences - 7000 Natural Sciences - - olavb@cs.au.dk DJØF KS JA
Heidi Kaastrup Müller DM TR VIP/AC-TAP 2000 Health 2400 Institut for Klinisk Medicin 2400 Institut for Klinisk Medicin - - heidi.muller@clin.au.dk - - -
Heidi Kaastrup Müller IDA TR VIP/AC-TAP 2000 Health 2400 Institut for Klinisk Medicin 2400 Institut for Klinisk Medicin - - heidi.muller@clin.au.dk - - -
Heidi Kaastrup Müller DM TR VIP/AC-TAP 2000 Health 2320 Institut for Retsmedicin 2320 Institut for Retsmedicin - - heidi.muller@clin.au.dk - - -
Heidi Kaastrup Müller IDA TR VIP/AC-TAP 2000 Health 2320 Institut for Retsmedicin 2320 Institut for Retsmedicin - - heidi.muller@clin.au.dk - - -
Henrik Helligsø Jensen DM TR VIP/AC-TAP 7000 Natural Sciences 5300 Institut for Kemi 5300 Institut for Kemi - - hhj@chem.au.dk IDA - -
Hans Henrik Edlund DJØF Chefløn VIP 3000 Aarhus BSS 3200 Juridisk Institut 3200 Juridisk Institut - - hhe@law.au.dk - - -
Simon Kristensen DM TR VIP/AC-TAP 7000 Natural Sciences 5100 Institut for Matematik 5100 Institut for Matematik - - sik@math.au.dk DJØF - -
Simon Kristensen DM FTR-sup VIP/AC-TAP 7000 Natural Sciences - 7000 Natural Sciences - - sik@math.au.dk - - -
Julie Schmidt Andersen DM TR-sup AC-TAP 6000 Fællesadministrationen 1398 AU IT 1398 AU IT - "Suppleant for Uffe H. Engberg, afd. Projekter og Arkitektur" ja@au.dk DJØF KS -
Helle Bjørg Andersen Kjær DM FTR VIP 1000 Arts - 1000 Arts - - bjorg@edu.au.dk - - -
Bjarne Schlichter IDA TR VIP 3000 Aarhus BSS 1071 Institut for Virksomhedsledelse 1071 Institut for Virksomhedsledelse - - brs@mgmt.au.dk - - -
Bjarne Schlichter DJØF TR VIP 3000 Aarhus BSS 1071 Institut for Virksomhedsledelse 1071 Institut for Virksomhedsledelse - Genvalgt pr. 21. februar 2021 brs@mgmt.au.dk DM KS DP
Bjarne Schlichter JA TR VIP 3000 Aarhus BSS 1071 Institut for Virksomhedsledelse 1071 Institut for Virksomhedsledelse - - brs@mgmt.au.dk - - -
Bjarne Schlichter JA TR VIP 3000 Aarhus BSS 1071 Institut for Virksomhedsledelse 1071 Institut for Virksomhedsledelse - - brs@mgmt.au.dk - - -
Bjarne Schlichter DJØF TR VIP 3000 Aarhus BSS 1071 Institut for Virksomhedsledelse 1071 Institut for Virksomhedsledelse - - brs@mgmt.au.dk - - -
Bjarne Schlichter KS TR VIP 3000 Aarhus BSS 1071 Institut for Virksomhedsledelse 1071 Institut for Virksomhedsledelse - - brs@mgmt.au.dk - - -
Bjarne Schlichter DM TR VIP 3000 Aarhus BSS 1071 Institut for Virksomhedsledelse 1071 Institut for Virksomhedsledelse - - brs@mgmt.au.dk - - -
Bjarne Schlichter DP TR VIP 3000 Aarhus BSS 1071 Institut for Virksomhedsledelse 1071 Institut for Virksomhedsledelse - - brs@mgmt.au.dk - - -
Mai Skjøtt Linneberg DJØF TR-sup VIP/AC-TAP 3000 Aarhus BSS 1071 Institut for Virksomhedsledelse 1071 Institut for Virksomhedsledelse - - msl@mgmt.au.dk DM DP JA
Yoko Luise Hayashi Dupont DM TR-sup VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences 5500 Institut for Ecoscience 5500 Institut for Ecoscience - Dækker ansatte ved Sektion for Biodiversitet og Sektion for Faunaøkologi (Kalø) yoko.dupont@ecos.au.dk DJØF DSL -
Jacob Hørup Justesen 3F Grøn TR-sup - 5000 Technical Sciences 5500 Institut for Ecoscience 5500 Institut for Ecoscience - - jjust@sm.au.dk - - -
Jacob Hørup Justesen 3F Grøn TR-sup - 7000 Natural Sciences 5400 Institut for Molekylærbiologi og Genetik 5400 Institut for Molekylærbiologi og Genetik - - jjust@sm.au.dk - - -
Jacob Hørup Justesen 3F Grøn TR-sup - 7000 Natural Sciences 2244 Science Museerne 5760 Steno Museet - - jjust@sm.au.dk - - -
Jacob Hørup Justesen 3F Grøn TR-sup - - - 1247 Institut for Ingeniørvidenskab - - jjust@sm.au.dk - - -
Niels Olof Bouvin DM TR-sup VIP/AC-TAP 7000 Natural Sciences 5150 Institut for Datalogi 5150 Institut for Datalogi - Suppleant for Olav Wedege Bertelsen bouvin@cs.au.dk DJØF - -
Malene Hvid Larsen IDA TR VIP/AC-TAP 2000 Health 2400 Institut for Klinisk Medicin 2400 Institut for Klinisk Medicin - - malene.hvid@biomed.au.dk - - -
Malene Hvid Larsen DM TR VIP/AC-TAP 2000 Health 2400 Institut for Klinisk Medicin 2400 Institut for Klinisk Medicin - - malene.hvid@biomed.au.dk - - -
Malene Hvid Larsen DM TR VIP/AC-TAP 2000 Health 2320 Institut for Retsmedicin 2320 Institut for Retsmedicin - - malene.hvid@biomed.au.dk - - -
Malene Hvid Larsen IDA TR VIP/AC-TAP 2000 Health 2320 Institut for Retsmedicin 2320 Institut for Retsmedicin - - malene.hvid@biomed.au.dk - - -
Karina Skovvang Christensen DJØF TR VIP/AC-TAP 3000 Aarhus BSS 3100 Institut for Økonomi 3100 Institut for Økonomi - Genvalgt 2020 kschristensen@econ.au.dk DM IDA JA
Knud Holt Nielsen DM TR AC-TAP 1000 Arts 1986 Administrationscenter Arts 1662 Arts Ph.d.-administration - - khni@au.dk DJØF - -
Knud Holt Nielsen DM TR AC-TAP 1000 Arts 1986 Administrationscenter Arts 1587 Arts IT-Support - - khni@au.dk DJØF - -
Knud Holt Nielsen DM TR AC-TAP 1000 Arts 1986 Administrationscenter Arts 2207 Arts Økonomi - - khni@au.dk DJØF - -
Knud Holt Nielsen DM TR AC-TAP 1000 Arts 1986 Administrationscenter Arts 1663 Arts HR - - khni@au.dk DJØF - -
Knud Holt Nielsen DM TR AC-TAP 1000 Arts "1694 Dekanatet, Arts" "1694 Dekanatet, Arts" - - khni@au.dk - - -
Knud Holt Nielsen DM TR AC-TAP 1000 Arts 1986 Administrationscenter Arts 1657 Arts Kommunikation - - khni@au.dk DJØF - -
Karina Berthu Ellegaard Skov DM TR VIP/AC-TAP 3000 Aarhus BSS 3500 Psykologisk Institut 3500 Psykologisk Institut - TR på center for rusmiddelforskning kh.crf@psy.au.dk DJØF DP -
Jens Peder Ulfkjær IDA FTR VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences - 5000 Technical Sciences - FTR for AC-TAP/VIP ved Technical Sciences jpu@cae.au.dk pharmaDK DM JA
Jens Peder Ulfkjær IDA TR VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences 2934 Institut for Byggeri og Bygningsdesign 2934 Institut for Byggeri og Bygningsdesign - - jpu@cae.au.dk - - -
Morten Jacobsen DM TR-sup AC-TAP 1000 Arts 1986 Administrationscenter Arts 1659 Arts Studier - Supp. for Susanne Vork Svendsen moja@au.dk - - -
Betina Elfving pharmaDK TR AC-TAP 2000 Health 1946 Institut for Biomedicin 1946 Institut for Biomedicin - - betina.elfving@clin.au.dk - - -
Betina Elfving pharmaDK TR AC-TAP 2000 Health 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed - - betina.elfving@clin.au.dk - - -
Betina Elfving pharmaDK TR AC-TAP 2000 Health 2400 Institut for Klinisk Medicin 2400 Institut for Klinisk Medicin - - betina.elfving@clin.au.dk - - -
Betina Elfving pharmaDK TR AC-TAP 2000 Health 2211 Institut for Folkesundhed 2211 Institut for Folkesundhed - - betina.elfving@clin.au.dk - - -
Betina Elfving pharmaDK TR AC-TAP 2000 Health 2320 Institut for Retsmedicin 2320 Institut for Retsmedicin - - betina.elfving@clin.au.dk - - -
Helene Saltoft Kristjansen JID TR-sup TAP 5000 Technical Sciences 1036 Institut for Agroøkologi 1036 Institut for Agroøkologi - - helene.saltoft@agro.au.dk - - -
Peder Hvid Maribo IDA TR-sup VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences 2934 Institut for Byggeri og Bygningsdesign 2934 Institut for Byggeri og Bygningsdesign - - pm@cae.au.dk - - -
Jeppe Østberg 3F Off. FTR-sup TAP 8800 Universitetsniveau - 8800 Universitetsniveau - Repræsenterer Håndværkerne jeppe@cae.au.dk - - -
Jørgen Nielsen 3F Grøn TR TAP 5000 Technical Sciences 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - Foulum joergen.nielsen@anivet.au.dk - - -
Steffen Krogh DM TR VIP 1000 Arts 1817 Institut for Kommunikation og Kultur 1817 Institut for Kommunikation og Kultur - Tillidsrepræsentant for sprogfagene gersk@cc.au.dk - - -
Noortje de Jong HK DL-F TR-sup TAP 5000 Technical Sciences 1039 Institut for Fødevarer 1039 Institut for Fødevarer - - noor@food.au.dk - - -
Marie Groth Andersen DJ TR-sup TAP 8800 Universitetsniveau - 8800 Universitetsniveau - Suppleant for Henriette Stevnhøj mga@au.dk - - -
Marie Maar DM TR-sup VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences 5500 Institut for Ecoscience "2709 Marin biodiversitet og eksperimentel økologi, Aarhus" - - mam@ecos.au.dk - - -
Marie Maar DM TR-sup VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences 5500 Institut for Ecoscience 1049 Anvendt marin økologi og modellering - - mam@ecos.au.dk - - -
Marie Maar DM TR-sup VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences 5500 Institut for Ecoscience 5500 Institut for Ecoscience - Marinøkologi modellering mam@ecos.au.dk - - -
Marie Maar DM TR-sup VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences 5500 Institut for Ecoscience 1407 Marin biodiversitet og eksperimentel økologi - - mam@ecos.au.dk - - -
Henrik Philipp Kroer DM TR AC-TAP 6000 Fællesadministrationen 6300 AU HR 6300 AU HR - Iben Skrydstrup Vejen er suppleant hpk@au.dk DJØF DP JA
Claus Bossen DM TR VIP 1000 Arts 1817 Institut for Kommunikation og Kultur 1817 Institut for Kommunikation og Kultur - Tillidsrepræsentant for Katrinebjerg clausbossen@cc.au.dk - - -
Lars Bo Gundersen DM TR VIP/AC-TAP 1000 Arts 1816 Institut for Kultur og Samfund 1816 Institut for Kultur og Samfund - "Jens Chr. Skous Vej 7, bygning 1465/1467" fillg@cas.au.dk - - -
Michael Nørremark JA TR VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences 2939 Institut for Elektro- og Computerteknologi 2939 Institut for Elektro- og Computerteknologi - - michael.norremark@ece.au.dk - - -
Michael Nørremark JA TR VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences 2917 Institut for Bio- og Kemiteknologi 2917 Institut for Bio- og Kemiteknologi - - michael.norremark@ece.au.dk - - -
Michael Nørremark JA TR VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences 2960 Institut for Mekanik og Produktion 2960 Institut for Mekanik og Produktion - - michael.norremark@ece.au.dk - - -
Michael Nørremark JA TR VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences 2934 Institut for Byggeri og Bygningsdesign 2934 Institut for Byggeri og Bygningsdesign - - michael.norremark@ece.au.dk - - -
Allan Leck Jensen DM TR VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences 2939 Institut for Elektro- og Computerteknologi 2939 Institut for Elektro- og Computerteknologi - - alj@ece.au.dk - - -
Allan Leck Jensen DM TR-sup VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences 2917 Institut for Bio- og Kemiteknologi 2917 Institut for Bio- og Kemiteknologi - - alj@ece.au.dk - - -
Agnieszka Radziwon IDA TR-sup VIP/AC-TAP 3000 Aarhus BSS 3810 Institut for Forretningsudvikling og Teknologi 3810 Institut for Forretningsudvikling og Teknologi - - agra@btech.au.dk - - -
Berit Arnesen Basse 3F Off. TR TAP 5000 Technical Sciences - 5000 Technical Sciences - TR for Rengøringsassistenter på Nat og Tech bab@au.dk - - -
Berit Arnesen Basse 3F Off. TR TAP 7000 Natural Sciences - 7000 Natural Sciences - TR for rengøringsassistenter ved Nat og Tech bab@au.dk - - -
Inger Marie Lund DM TR VIP 1000 Arts 1817 Institut for Kommunikation og Kultur "2171 Afdeling for Kunsthistorie, Æstetik & Kultur og Museologi" - Tillidsrepræsentant for Kasernen retml@cc.au.dk - - -
Inger Marie Lund DM FTR VIP 1000 Arts 1817 Institut for Kommunikation og Kultur 1817 Institut for Kommunikation og Kultur - - retml@cc.au.dk - - -
Peter Funch DM TR VIP/AC-TAP 7000 Natural Sciences 2847 Institut for Biologi 2847 Institut for Biologi - - funch@bio.au.dk - - -
Tina Bay Worsøe DJØF TR AC-TAP 6000 Fællesadministrationen 1611 AU Økonomi 1611 AU Økonomi - - tina.worsoe@au.dk DJØF - -
Allan Høffding Gross DM TR-sup VIP/AC-TAP 3000 Aarhus BSS 3810 Institut for Forretningsudvikling og Teknologi 3810 Institut for Forretningsudvikling og Teknologi - - agr@btech.au.dk - - -
Christian Fischer Pedersen IDA TR VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences 2939 Institut for Elektro- og Computerteknologi 2939 Institut for Elektro- og Computerteknologi - Dækker medarbejdere i Århus cfp@ece.au.dk - - -
Marie Louise Bro Pold KS TR-sup AC-TAP 5000 Technical Sciences 1989 Administrationscenter Nat-Tech 1989 Administrationscenter Nat-Tech - - mpold@au.dk - - -
Marie Louise Bro Pold KS TR-sup AC-TAP 1000 Arts - 1000 Arts - suppleant for AR institutter mpold@au.dk - - -
Marie Louise Bro Pold KS TR AC-TAP 1000 Arts 1986 Administrationscenter Arts 1986 Administrationscenter Arts - - mpold@au.dk - - -
Marie Louise Bro Pold KS TR AC-TAP 1000 Arts 1986 Administrationscenter Arts 1986 Administrationscenter Arts - - mpold@au.dk - - -
Marie Louise Bro Pold KS TR-sup AC-TAP 3000 Aarhus BSS 3500 Psykologisk Institut 3500 Psykologisk Institut - - mpold@au.dk - - -
Marie Louise Bro Pold KS TR-sup AC-TAP 3000 Aarhus BSS - 3000 Aarhus BSS - "suppleant for BSS institutter, genvalgt d. 23.01.18" mpold@au.dk - - -
Marie Louise Bro Pold KS TR-sup AC-TAP 3000 Aarhus BSS 3810 Institut for Forretningsudvikling og Teknologi 3810 Institut for Forretningsudvikling og Teknologi - - mpold@au.dk - - -
Marie Louise Bro Pold KS TR-sup AC-TAP 3000 Aarhus BSS 3200 Juridisk Institut 3200 Juridisk Institut - - mpold@au.dk - - -
Marie Louise Bro Pold KS TR AC-TAP 3000 Aarhus BSS 1987 Administrationscenter Aarhus BSS 1987 Administrationscenter Aarhus BSS - - mpold@au.dk - - -
Marie Louise Bro Pold KS TR AC-TAP 3000 Aarhus BSS 1987 Administrationscenter Aarhus BSS 1987 Administrationscenter Aarhus BSS - - mpold@au.dk - - -
Marie Louise Bro Pold KS TR AC-TAP 3000 Aarhus BSS 1987 Administrationscenter Aarhus BSS 1987 Administrationscenter Aarhus BSS - - mpold@au.dk - - -
Marie Louise Bro Pold KS TR-sup AC-TAP 3000 Aarhus BSS 3400 Institut for Statskundskab 3400 Institut for Statskundskab - - mpold@au.dk - - -
Marie Louise Bro Pold KS TR-sup AC-TAP 3000 Aarhus BSS 3100 Institut for Økonomi 3100 Institut for Økonomi - - mpold@au.dk - - -
Marie Louise Bro Pold KS TR-sup AC-TAP 2000 Health 1988 Administrationscenter Health 1988 Administrationscenter Health - - mpold@au.dk - - -
Marie Louise Bro Pold KS TR-sup AC-TAP 2000 Health 1988 Administrationscenter Health 1988 Administrationscenter Health - - mpold@au.dk - - -
Marie Louise Bro Pold KS TR AC-TAP 6001 Rektorat 6006 Universitetsledelsens Stab 6006 Universitetsledelsens Stab - - mpold@au.dk - - -
Marie Louise Bro Pold KS TR-sup AC-TAP 6000 Fællesadministrationen 1771 AU Forskning 1771 AU Forskning - - mpold@au.dk - - -
Marie Louise Bro Pold KS TR AC-TAP 6000 Fællesadministrationen 6300 AU HR 6300 AU HR - - mpold@au.dk - - -
Marie Louise Bro Pold KS TR-sup AC-TAP 6000 Fællesadministrationen 6200 AU Uddannelse 6200 AU Uddannelse - - mpold@au.dk - - -
Marie Louise Bro Pold KS TR AC-TAP 6000 Fællesadministrationen 1398 AU IT 1398 AU IT - - mpold@au.dk - - -
Henrik Bylling Ravn IDA TR-sup AC-TAP 6000 Fællesadministrationen 1398 AU IT 1398 AU IT - Suppleant for Bo Hansen Kops hbr@au.dk - - -
Christian Kroun Damgaard DM TR-sup VIP/AC-TAP 7000 Natural Sciences 5400 Institut for Molekylærbiologi og Genetik 5400 Institut for Molekylærbiologi og Genetik - - ckd@mbg.au.dk - - -
Mimi Yung Mehlsen DJØF Chefløn VIP 3000 Aarhus BSS 3500 Psykologisk Institut 3500 Psykologisk Institut - - mimim@psy.au.dk DM DP -
Jens-Bjørn Riis Andresen DM TR VIP 1000 Arts 1816 Institut for Kultur og Samfund 1920 Afdeling for Arkæologi og Kulturarvsstudier - - jens.andresen@cas.au.dk - - -
Ole Eggers Bjælde DM TR VIP/AC-TAP 2373 Tværfakultære enheder 2892 Centre for Educational Development - CED 2892 Centre for Educational Development - CED - Berit Lassesen er suppleant oeb@au.dk IDA DJØF -
Rikke Bjørn Jensen HK Kontor FTR-sup TAP 1000 Arts 1818 DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse 1818 DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Suppleant for Lotte Varnich rikkebj@cas.au.dk - - -
Rikke Bjørn Jensen HK Kontor FTR-sup TAP 1000 Arts 1816 Institut for Kultur og Samfund 1816 Institut for Kultur og Samfund - Suppleant for Lotte Varnich rikkebj@cas.au.dk - - -
Rikke Bjørn Jensen HK Kontor FTR-sup TAP 1000 Arts 1817 Institut for Kommunikation og Kultur 1817 Institut for Kommunikation og Kultur - Suppleant for Lotte Varnich rikkebj@cas.au.dk - - -
Rikke Bjørn Jensen HK Kontor FTR-sup TAP 1000 Arts 1819 Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier 1819 Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier - Suppleant for Lotte Varnich rikkebj@cas.au.dk - - -
Birgitte Thylstrup DJØF TR-sup VIP/AC-TAP 3000 Aarhus BSS 3500 Psykologisk Institut 3630 Center for Rusmiddelforskning - Valgt som suppleant bt.crf@psy.au.dk DM DP -
Marit Nyholm Nielsen DBIO TR TAP 2000 Health 2400 Institut for Klinisk Medicin 2400 Institut for Klinisk Medicin - - marit.nielsen@clin.au.dk - - -
Else Marie Pedersen DM TR VIP/AC-TAP 1000 Arts 1816 Institut for Kultur og Samfund 2113 Afdeling for Teologi - "TR for Teologi, Religion og Grundtvig Centeret." teoewp@cas.au.dk - - -
John Mortensen Prosa TR TAP 5000 Technical Sciences - 5000 Technical Sciences - Ikke TR for Miljøvidenskab og Bioscience. jm@au.dk - - -
John Mortensen Prosa FTR TAP 1000 Arts - 1000 Arts - - jm@au.dk - - -
John Mortensen Prosa FTR TAP 3000 Aarhus BSS - 3000 Aarhus BSS - - jm@au.dk - - -
John Mortensen Prosa TR TAP 7000 Natural Sciences - 7000 Natural Sciences - TR for alle enheder under Natural Sciences jm@au.dk - - -
John Mortensen Prosa FTR TAP 6000 Fællesadministrationen - 6000 Fællesadministrationen - - jm@au.dk - - -
John Mortensen Prosa TR TAP 6000 Fællesadministrationen 1398 AU IT 1398 AU IT - Ekstra oprettet TR-område jm@au.dk - - -
Anne Merethe Kruse DM TR AC-TAP 2373 Tværfakultære enheder 2836 Erhverv og Innovation 2836 Erhverv og Innovation - Suppleant er Casper Jull Olsen mekr@au.dk DJØF JA -
Dan Fog Enevoldsen DJØF TR-sup AC-TAP 1000 Arts 1818 DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse 1818 DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - - daf@edu.au.dk DM - -
Rune Bolding Broberg DM TR-sup AC-TAP 6000 Fællesadministrationen 1398 AU IT 1398 AU IT - "Suppleant for Jesper Jühne i IT Staben, Udvikling og Brugeroplevelser." rune.broberg@au.dk DJØF - -
Mette Louise Gerlach Nikolajsen HK DL-F TR TAP 7000 Natural Sciences 2847 Institut for Biologi 2847 Institut for Biologi - - mn@bio.au.dk - - -
Gitte Jensen Heide HK Kontor TR-sup TAP 6000 Fællesadministrationen 6200 AU Uddannelse 6200 AU Uddannelse - Suppleant for Helle Colding Seiersen gih@au.dk - - -
Helle Colding Seiersen HK Kontor FTR TAP 8800 Universitetsniveau - 8800 Universitetsniveau - "Fælles tillidsrepræsentant for HK Kontor, Klinisk og Grafisk" hcs@au.dk - - -
Helle Colding Seiersen HK Kontor TR TAP 6001 Rektorat 6006 Universitetsledelsens Stab 6006 Universitetsledelsens Stab - - hcs@au.dk - - -
Helle Colding Seiersen HK Kontor TR TAP 2373 Tværfakultære enheder 2892 Centre for Educational Development - CED 2892 Centre for Educational Development - CED - - hcs@au.dk - - -
Helle Colding Seiersen HK Kontor TR TAP 2373 Tværfakultære enheder 2836 Erhverv og Innovation 2836 Erhverv og Innovation - - hcs@au.dk - - -
Helle Colding Seiersen HK Kontor TR TAP 6000 Fællesadministrationen 1771 AU Forskning 1771 AU Forskning - - hcs@au.dk - - -
Helle Colding Seiersen HK Kontor TR TAP 6000 Fællesadministrationen 6300 AU HR 6300 AU HR - - hcs@au.dk - - -
Helle Colding Seiersen HK Kontor TR TAP 6000 Fællesadministrationen 6200 AU Uddannelse 6200 AU Uddannelse - - hcs@au.dk - - -
Helle Colding Seiersen HK Kontor TR TAP 6000 Fællesadministrationen 1398 AU IT 1398 AU IT - - hcs@au.dk - - -
Kjeld Mørch Søndergaard Service TR TAP 5000 Technical Sciences - 5000 Technical Sciences - Sanitører AU kms@au.dk - - -
Kjeld Mørch Søndergaard Service TR TAP 1000 Arts - 1000 Arts - Sanitører AU kms@au.dk - - -
Kjeld Mørch Søndergaard Service TR TAP 3000 Aarhus BSS - 3000 Aarhus BSS - Sanitører AU kms@au.dk - - -
Kjeld Mørch Søndergaard Service TR TAP 8800 Universitetsniveau - 8800 Universitetsniveau - Sanitører AU kms@au.dk - - -
Kjeld Mørch Søndergaard Service TR TAP 2000 Health - 2000 Health - Sanitører AU kms@au.dk - - -
Kjeld Mørch Søndergaard Service TR TAP 7000 Natural Sciences - 7000 Natural Sciences - Sanitører - AU kms@au.dk - - -
Kjeld Mørch Søndergaard Service TR TAP 6000 Fællesadministrationen 1611 AU Økonomi 1611 AU Økonomi - Sanitører AU kms@au.dk - - -
Katrine Hammer Bønnerup DM TR-sup AC-TAP 6000 Fællesadministrationen 6200 AU Uddannelse 6200 AU Uddannelse - "Suppleant for Frederik Kapil Præstgaard, Rådgivnings- og støttecentret" khb@au.dk DP - DJØF
Visnja Sukara pharmaDK TR-sup AC-TAP 2000 Health 1946 Institut for Biomedicin 1946 Institut for Biomedicin - - visnja@clin.au.dk - - -
Visnja Sukara pharmaDK TR-sup AC-TAP 2000 Health 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed - - visnja@clin.au.dk - - -
Visnja Sukara pharmaDK TR-sup AC-TAP 2000 Health 2400 Institut for Klinisk Medicin 2400 Institut for Klinisk Medicin - - visnja@clin.au.dk - - -
Visnja Sukara pharmaDK TR-sup AC-TAP 2000 Health 2211 Institut for Folkesundhed 2211 Institut for Folkesundhed - - visnja@clin.au.dk - - -
Visnja Sukara pharmaDK TR-sup AC-TAP 2000 Health 2320 Institut for Retsmedicin 2320 Institut for Retsmedicin - - visnja@clin.au.dk - - -
Ann Lene Vigh HK DL-F TR TAP 5000 Technical Sciences 5500 Institut for Ecoscience "2337 ECOS, Aarhus VAND" - - lv@ecos.au.dk - - -
Tanja Dorscheus Helleberg Skovbo 3F Grøn TR-sup TAP 5000 Technical Sciences 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - Foulum tanjah.andersen@anivet.au.dk - - -
Søren Dam HK Kontor TR TAP 2000 Health 1988 Administrationscenter Health 1988 Administrationscenter Health - - sdam@au.dk - - -
Tina Gudmann Dreier HK Kontor TR TAP 6000 Fællesadministrationen 6300 AU HR 6300 AU HR - - tina.dreier@au.dk - - -
Uffe Henrik Engberg DM TR AC-TAP 6000 Fællesadministrationen 1398 AU IT 1398 AU IT - TR for Projekter og Arkitektur. Suppleant er Julie Schmidt Andersen ue@au.dk DJØF KS -
Annette Gudmann Hansen HK DL-F TR-sup TAP 2000 Health 1946 Institut for Biomedicin 1946 Institut for Biomedicin - Suppleant for Bettina Grumsen ah@biomed.au.dk - - -
Kai Birger Nielsen DM TR AC-TAP 6000 Fællesadministrationen 1398 AU IT 6040 Drift - Suppleant er Thorkild Laursen bnielsen@au.dk DJØF - -
Anders Gade Jensen DM TR-sup AC-TAP 1000 Arts 1986 Administrationscenter Arts 1662 Arts Ph.d.-administration - - andersgade@au.dk - - -
Anders Gade Jensen DM TR-sup AC-TAP 1000 Arts 1986 Administrationscenter Arts 1663 Arts HR - - andersgade@au.dk - - -
Anders Gade Jensen DM TR-sup AC-TAP 1000 Arts 1986 Administrationscenter Arts 1657 Arts Kommunikation - - andersgade@au.dk - - -
Iben Skrydstrup Vejen DM TR-sup AC-TAP 6000 Fællesadministrationen 6300 AU HR 6300 AU HR - suppleant for Henrik Philipp Kroer isvejen@au.dk DJØF DP JA
Lotte Varnich HK Kontor TR TAP 1000 Arts 1818 DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse 1818 DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - - lottevar@cas.au.dk - - -
Lotte Varnich HK Kontor TR TAP 1000 Arts 1816 Institut for Kultur og Samfund 1816 Institut for Kultur og Samfund - - lottevar@cas.au.dk - - -
Lotte Varnich HK Kontor TR TAP 1000 Arts 1817 Institut for Kommunikation og Kultur 1817 Institut for Kommunikation og Kultur - - lottevar@cas.au.dk - - -
Lotte Varnich HK Kontor TR TAP 1000 Arts 1819 Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier 1819 Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier - - lottevar@cas.au.dk - - -
Lotte Varnich HK Kontor TR TAP 1000 Arts "1694 Dekanatet, Arts" "1694 Dekanatet, Arts" - - lottevar@cas.au.dk - - -
Sabrina June Hvid HK DL-F TR-sup TAP 5000 Technical Sciences 5500 Institut for Ecoscience 5500 Institut for Ecoscience - Roskilde sah@ecos.au.dk - - -
Søren Harbo Jensen MMF TR TAP 8800 Universitetsniveau - 8800 Universitetsniveau - Lars Kyndi Laursen er suppleant harbo@au.dk - - -
Michael Strangholt DJ TR-sup TAP 8800 Universitetsniveau - 8800 Universitetsniveau - Suppleant for Henriette Stevnhøj mis@dce.au.dk - - -
Susanne Vork Svendsen DM TR AC-TAP 1000 Arts 1986 Administrationscenter Arts 1659 Arts Studier - - svs@au.dk - - -
Mads Ask Olesen DJØF TR AC-TAP 6000 Fællesadministrationen 6200 AU Uddannelse 6200 AU Uddannelse - "Studiesys., Studenterrekr. og Opt., Studiestøtte (undtagen Rådgiv. og Støttecenter), Uddan.strategisk Sekr., Staben. Supl. er Thomas Vestergaard" mao@au.dk DM FAOD BF
Susan Burlund UDF TR TAP 2000 Health 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2900 Oral Sundhed - Uden tidsbegrænsning burlund@dent.au.dk - - -
Susan Burlund UDF FTR TAP 2000 Health 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2900 Oral Sundhed - - burlund@dent.au.dk - - -
Martin Mørk Larsen DM TR VIP 5000 Technical Sciences 5500 Institut for Ecoscience 5500 Institut for Ecoscience - Marinøkologi modellering mml@ecos.au.dk - - -
Linda Esmann Andersen DJØF TR AC-TAP 3000 Aarhus BSS 1987 Administrationscenter Aarhus BSS 1987 Administrationscenter Aarhus BSS - - lea@au.dk DM - -
Henriette Stevnhøj Pedersen DJ TR TAP 8800 Universitetsniveau - 8800 Universitetsniveau - Marie Groth Andersen er suppleant stevnhoej@au.dk - - -
Leif Østergård Mikkelsen Metal TR TAP 5000 Technical Sciences 1989 Administrationscenter Nat-Tech 1786 NTbyg - - lom@au.dk - - -
Leif Østergård Mikkelsen Metal TR TAP 1000 Arts 1986 Administrationscenter Arts 2272 Arts Bygningsservice - - lom@au.dk - - -
Leif Østergård Mikkelsen Metal TR TAP 3000 Aarhus BSS 1987 Administrationscenter Aarhus BSS 1785 BSS Bygningsservice - - lom@au.dk - - -
Leif Østergård Mikkelsen Metal TR TAP 2000 Health 1988 Administrationscenter Health 1988 Administrationscenter Health - - lom@au.dk - - -
Leif Østergård Mikkelsen Metal TR TAP 6000 Fællesadministrationen 1611 AU Økonomi 2219 Staben AU Økonomi og Bygninger - - lom@au.dk - - -
Anders Lehmann IDA TR VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences 2939 Institut for Elektro- og Computerteknologi 2939 Institut for Elektro- og Computerteknologi - Dækker medarbejderne i Herning anders@ece.au.dk - - -
Anders Lehmann IDA TR VIP/AC-TAP 3000 Aarhus BSS 3810 Institut for Forretningsudvikling og Teknologi 3810 Institut for Forretningsudvikling og Teknologi - - anders@ece.au.dk - - -
Lise Refstrup Linnebjerg Pedersen DM TR-sup VIP/AC-TAP 7000 Natural Sciences 5213 Interdisciplinary Nanoscience Center 5213 Interdisciplinary Nanoscience Center - - lrlp@inano.au.dk DJØF pharmaDK IDA
Caroline Nebel HK Kontor TR TAP 5000 Technical Sciences 1039 Institut for Fødevarer 1039 Institut for Fødevarer - - caroline.nebel@food.au.dk - - -
Jonas Rolighed IDA TR VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences 5500 Institut for Ecoscience 5500 Institut for Ecoscience - Silkeborg enheder: 1046(Sø-økologi) og 2342 (Oplandsanalyse og miljøforvaltning) jro@ecos.au.dk DM JA -
Mette Hoffmann Asmussen HK DL-F TR TAP 7000 Natural Sciences 5400 Institut for Molekylærbiologi og Genetik 5400 Institut for Molekylærbiologi og Genetik - - metteha@mbg.au.dk - - -
Anders Vest Christiansen DM TR-sup VIP/AC-TAP 7000 Natural Sciences 5600 Institut for Geoscience 5600 Institut for Geoscience - - anders.vest@geo.au.dk DJØF - -
Jannik Hougaard Wheler YL TR-sup VIP/AC-TAP 2000 Health 2400 Institut for Klinisk Medicin 2400 Institut for Klinisk Medicin - - janwhe@clin.au.dk - - -
Charlotte Pihl Koch Vindbjerg HK Kontor TR-sup TAP 2000 Health 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2800 Odontologi - - ckv@dent.au.dk - - -
Jensa Elisabeth Ottosdóttir UDF TR-sup TAP 2000 Health 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2900 Oral Sundhed - Suppleant for Jeanette Lyk jensa@dent.au.dk - - -
Linda Martine Fischer HK Kontor TR TAP 2000 Health 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed - - linda.fischer@dent.au.dk - - -
Daniel Benjamin Panhardt Fyenbo YL FTR VIP/AC-TAP 2000 Health - 2000 Health - - daniel.fyenbo@clin.au.dk - - -
Daniel Benjamin Panhardt Fyenbo YL TR VIP/AC-TAP 2000 Health 2400 Institut for Klinisk Medicin 2400 Institut for Klinisk Medicin - - daniel.fyenbo@clin.au.dk - - -
René Larsen DM TR-sup VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences 1036 Institut for Agroøkologi 1036 Institut for Agroøkologi - Supppleant for Jens Grønbech rene.larsen@agro.au.dk IDA - -
Uffe Pilegaard Larsen FFT TR TAP 5000 Technical Sciences 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - - uffep.larsen@agro.au.dk - - -
Uffe Pilegaard Larsen JID FTR TAP 5000 Technical Sciences - 5000 Technical Sciences - - uffep.larsen@agro.au.dk - - -
Uffe Pilegaard Larsen JID TR TAP 5000 Technical Sciences 1036 Institut for Agroøkologi 1036 Institut for Agroøkologi - - uffep.larsen@agro.au.dk - - -
Uffe Pilegaard Larsen FFT TR TAP 5000 Technical Sciences 1036 Institut for Agroøkologi 1036 Institut for Agroøkologi - Technology Transfer Office og Center for Entrepreniurship og Innovation uffep.larsen@agro.au.dk - - -
Uffe Pilegaard Larsen FFT TR TAP 5000 Technical Sciences 1036 Institut for Agroøkologi 1036 Institut for Agroøkologi - - uffep.larsen@agro.au.dk - - -
Uffe Pilegaard Larsen JID TR TAP 5000 Technical Sciences 1015 DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 1015 DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug - - uffep.larsen@agro.au.dk - - -
Uffe Pilegaard Larsen FFT TR TAP 6000 Fællesadministrationen 1611 AU Økonomi 1611 AU Økonomi - - uffep.larsen@agro.au.dk - - -
Jens Grønbech Hansen DM TR VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences 1036 Institut for Agroøkologi 1036 Institut for Agroøkologi - - jensg.hansen@agro.au.dk IDA - -
Jørgen Skaarup Kristensen Prosa TR TAP 3000 Aarhus BSS - 3000 Aarhus BSS - Genvalgt pr. januar 2018 for 2 år. Repræsenterer hele BSS Adm. Center. jsk@au.dk - - -
Pernille Leth Stentov HK Kontor TR TAP 5000 Technical Sciences 1989 Administrationscenter Nat-Tech 1989 Administrationscenter Nat-Tech - - pernille.stentov@au.dk - - -
Christian Tang Lystbæk DM TR VIP 3000 Aarhus BSS 3810 Institut for Forretningsudvikling og Teknologi 3810 Institut for Forretningsudvikling og Teknologi - - christianl@btech.au.dk - - -
Peter René Kithler 3F Off. FTR TAP 5000 Technical Sciences 1989 Administrationscenter Nat-Tech 1989 Administrationscenter Nat-Tech - "Ejendomsserviceteknikere, køkkenmedhjælper, rengøring specialmedarb., m.m." kithler@au.dk - - -
Peter René Kithler 3F Off. FTR TAP 5000 Technical Sciences - 5000 Technical Sciences - "Ejendomsserviceteknikere, køkkenmedhjælper, rengøring specialmedarb., m.m" kithler@au.dk - - -
Peter René Kithler 3F Off. FTR TAP 8800 Universitetsniveau - 8800 Universitetsniveau - - kithler@au.dk - - -
Peter René Kithler 3F Off. FTR TAP 7000 Natural Sciences - 7000 Natural Sciences - "Ejendomsserviceteknikere, køkkenmedhjælper, rengøring specialmedarb., m.m" kithler@au.dk - - -
Marianne Pedersen HK DL-F TR TAP 5000 Technical Sciences 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - - mtho@anivet.au.dk - - -
Bo Hansen Kops IDA TR AC-TAP 5000 Technical Sciences 1989 Administrationscenter Nat-Tech 1989 Administrationscenter Nat-Tech - Suppleant er Henrik Ravn bohk@au.dk - - -
Bo Hansen Kops IDA TR AC-TAP 1000 Arts 1986 Administrationscenter Arts 1986 Administrationscenter Arts - Suppleant er Henrik Ravn bohk@au.dk - - -
Bo Hansen Kops IDA TR AC-TAP 3000 Aarhus BSS 1987 Administrationscenter Aarhus BSS 1987 Administrationscenter Aarhus BSS - Suppleant er Henrik Ravn bohk@au.dk - - -
Bo Hansen Kops IDA TR AC-TAP 2000 Health 1988 Administrationscenter Health 1988 Administrationscenter Health - Suppleant er Henrik Ravn bohk@au.dk - - -
Bo Hansen Kops IDA TR AC-TAP 6000 Fællesadministrationen - 6000 Fællesadministrationen - "AU IT og også andre VD-områder, inkl. Uni. Stab og Erhverv og Innovation. Suppleant er Henrik Ravn." bohk@au.dk - - -
Charlotte Elisabeth Kler HK Kontor TR TAP 5000 Technical Sciences 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - - cek@ecos.au.dk - - -
Charlotte Elisabeth Kler HK Kontor - TAP 5000 Technical Sciences "1864 Dekanat, Technical Sciences" 6075 Fakultetssekretariatet - - cek@ecos.au.dk - - -
Charlotte Elisabeth Kler HK Kontor TR TAP 5000 Technical Sciences 1769 Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer 1769 Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer - - cek@ecos.au.dk - - -
Charlotte Elisabeth Kler HK Kontor TR TAP 5000 Technical Sciences 2939 Institut for Elektro- og Computerteknologi 2939 Institut for Elektro- og Computerteknologi - - cek@ecos.au.dk - - -
Charlotte Elisabeth Kler HK Kontor TR TAP 5000 Technical Sciences 1807 Institut for Miljøvidenskab 1807 Institut for Miljøvidenskab - - cek@ecos.au.dk - - -
Charlotte Elisabeth Kler HK Kontor TR TAP 5000 Technical Sciences 1040 DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi 2600 DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi - - cek@ecos.au.dk - - -
Charlotte Elisabeth Kler HK Kontor TR TAP 5000 Technical Sciences 2917 Institut for Bio- og Kemiteknologi 2917 Institut for Bio- og Kemiteknologi - - cek@ecos.au.dk - - -
Charlotte Elisabeth Kler HK Kontor TR TAP 5000 Technical Sciences 2965 Adgangskursus og gymnasiale aktiviteter 2965 Adgangskursus og gymnasiale aktiviteter - - cek@ecos.au.dk - - -
Charlotte Elisabeth Kler HK Kontor TR TAP 5000 Technical Sciences 2960 Institut for Mekanik og Produktion 2960 Institut for Mekanik og Produktion - - cek@ecos.au.dk - - -
Charlotte Elisabeth Kler HK Kontor TR TAP 5000 Technical Sciences 5500 Institut for Ecoscience 5500 Institut for Ecoscience - - cek@ecos.au.dk - - -
Charlotte Elisabeth Kler HK Kontor TR TAP 5000 Technical Sciences 1036 Institut for Agroøkologi 1036 Institut for Agroøkologi - - cek@ecos.au.dk - - -
Charlotte Elisabeth Kler HK Kontor TR TAP 5000 Technical Sciences 2934 Institut for Byggeri og Bygningsdesign 2934 Institut for Byggeri og Bygningsdesign - - cek@ecos.au.dk - - -
Charlotte Elisabeth Kler HK Kontor TR TAP 5000 Technical Sciences 1015 DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 1015 DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug - - cek@ecos.au.dk - - -
Charlotte Elisabeth Kler HK Kontor TR TAP 5000 Technical Sciences 1039 Institut for Fødevarer 1039 Institut for Fødevarer - - cek@ecos.au.dk - - -
Charlotte Elisabeth Kler HK Kontor FTR-sup TAP 1000 Arts 1818 DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse 1818 DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Suppleant for Lotte Varnich cek@ecos.au.dk - - -
Charlotte Elisabeth Kler HK Kontor FTR-sup TAP 1000 Arts 1816 Institut for Kultur og Samfund 1816 Institut for Kultur og Samfund - Suppleant for Lotte Varnich cek@ecos.au.dk - - -
Charlotte Elisabeth Kler HK Kontor FTR-sup TAP 1000 Arts 1817 Institut for Kommunikation og Kultur 1817 Institut for Kommunikation og Kultur - Suppleant for Lotte Varnich cek@ecos.au.dk - - -
Charlotte Elisabeth Kler HK Kontor FTR-sup TAP 1000 Arts 1819 Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier 1819 Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier - Suppleant fot Lotte Varnich cek@ecos.au.dk - - -
Charlotte Elisabeth Kler HK Kontor FTR-sup TAP 8800 Universitetsniveau - 8800 Universitetsniveau - - cek@ecos.au.dk - - -
Charlotte Elisabeth Kler - FTR TAP 8800 Universitetsniveau - 8800 Universitetsniveau - FTR for a TAP - undtagen AC-TAP cek@ecos.au.dk - - -
Charlotte Elisabeth Kler HK Kontor TR TAP 7000 Natural Sciences 5400 Institut for Molekylærbiologi og Genetik 5400 Institut for Molekylærbiologi og Genetik - - cek@ecos.au.dk - - -
Charlotte Elisabeth Kler HK Kontor TR TAP 7000 Natural Sciences 2244 Science Museerne 5760 Steno Museet - - cek@ecos.au.dk - - -
Charlotte Elisabeth Kler HK Kontor TR TAP 7000 Natural Sciences 5300 Institut for Kemi 5300 Institut for Kemi - - cek@ecos.au.dk - - -
Charlotte Elisabeth Kler HK Kontor TR TAP 7000 Natural Sciences 5150 Institut for Datalogi 5150 Institut for Datalogi - - cek@ecos.au.dk - - -
Charlotte Elisabeth Kler HK Kontor TR TAP 7000 Natural Sciences 5100 Institut for Matematik 5100 Institut for Matematik - - cek@ecos.au.dk - - -
Charlotte Elisabeth Kler HK Kontor TR TAP 7000 Natural Sciences 5600 Institut for Geoscience 5600 Institut for Geoscience - - cek@ecos.au.dk - - -
Charlotte Elisabeth Kler HK Kontor TR TAP 7000 Natural Sciences 5200 Institut for Fysik og Astronomi 5200 Institut for Fysik og Astronomi - - cek@ecos.au.dk - - -
Jean-Paul de Cros Peronard DJØF TR VIP/AC-TAP 3000 Aarhus BSS 3810 Institut for Forretningsudvikling og Teknologi 3810 Institut for Forretningsudvikling og Teknologi - - jeanpaul@btech.au.dk - - -
Margit Paulsen HK DL-F TR TAP 5000 Technical Sciences 1036 Institut for Agroøkologi 1036 Institut for Agroøkologi - Dækker ansatte i Foulum margit.paulsen@agro.au.dk - - -
Jeanette Lyk UDF TR TAP 2000 Health 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2900 Oral Sundhed - Undervisningsassistenter ved tandplejeruddannelsen j.lyk@dent.au.dk - - -
Jeanette Lyk UDF FTR-sup TAP 2000 Health 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2900 Oral Sundhed - - j.lyk@dent.au.dk - - -
Michael Hertzum Krattet HK Kontor TR TAP 6000 Fællesadministrationen 1611 AU Økonomi 1611 AU Økonomi - TR for HK i AU ØK undtagen Kreditor og Service. Mai Beltoft er suppleant. michael.krattet@au.dk - - -
Mia Schou Johansen DM TR AC-TAP 2000 Health 1988 Administrationscenter Health 1796 Health Kommunikation - - mia.johansen@au.dk DJØF - -
Mia Schou Johansen DM TR AC-TAP 2000 Health 1988 Administrationscenter Health 2033 Health IT-Support - - mia.johansen@au.dk DJØF - -
Mia Schou Johansen DM TR AC-TAP 2000 Health 1988 Administrationscenter Health 2008 Health Studier - - mia.johansen@au.dk DJØF - -
Mia Schou Johansen DM TR AC-TAP 2000 Health "6072 Dekanatet, Health" "6072 Dekanatet, Health" - - mia.johansen@au.dk DJØF - -
Mia Schou Johansen DJØF TR AC-TAP 2000 Health 1988 Administrationscenter Health 1988 Administrationscenter Health - - mia.johansen@au.dk - - -
Mia Schou Johansen DM TR AC-TAP 2000 Health 1988 Administrationscenter Health 1988 Administrationscenter Health - - mia.johansen@au.dk DJØF - -
Mia Schou Johansen DM TR AC-TAP 2000 Health 1988 Administrationscenter Health 2050 Ph.d.-administration - - mia.johansen@au.dk DJØF - -
Mia Schou Johansen DM TR AC-TAP 6000 Fællesadministrationen 1771 AU Forskning 1771 AU Forskning - - mia.johansen@au.dk DJØF - -
Mia Schou Johansen DM TR AC-TAP - - 1765 Molecular Biosciences International Student Programme (MOBIL) - - mia.johansen@au.dk DJØF - -
Mia Schou Johansen DM TR AC-TAP - - "2154 Værkstedsdrift, teknisk afdeling" - - mia.johansen@au.dk DJØF - -
Lone Kjærsgaard Taulborg HK Kontor TR TAP 2000 Health - 2000 Health - - lone.taulborg@cfin.au.dk - - -
Lone Kjærsgaard Taulborg HK Grafisk TR TAP 2000 Health - 2000 Health - - lone.taulborg@cfin.au.dk - - -
Berit Irene Lassesen DJØF TR-sup VIP/AC-TAP 2373 Tværfakultære enheder 2892 Centre for Educational Development - CED 2892 Centre for Educational Development - CED - Suppleant for Ole Eggers Bjælde belas@au.dk DM IDA -
Lise Frost YL TR VIP/AC-TAP 2000 Health 2320 Institut for Retsmedicin 2320 Institut for Retsmedicin - - lif@forens.au.dk - - -
Antonio Sylvester S Vethanayagam Prosa FTR TAP 8800 Universitetsniveau - 8800 Universitetsniveau - - antonio@au.dk - - -
Antonio Sylvester S Vethanayagam Prosa TR TAP 2000 Health 1988 Administrationscenter Health 2033 Health IT-Support - - antonio@au.dk - - -
Mogens Agerbo Krogh DDD TR-sup AC-TAP 5000 Technical Sciences 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - - mogens.krogh@anivet.au.dk JA - -
Rikke Brok Jensen HK DL-F TR-sup TAP 7000 Natural Sciences 5600 Institut for Geoscience 5600 Institut for Geoscience - - rbj@geo.au.dk - - -
Rikke Brok Jensen HK DL-F TR-sup TAP 7000 Natural Sciences 5200 Institut for Fysik og Astronomi 5200 Institut for Fysik og Astronomi - - rbj@geo.au.dk - - -
Trine Ravn-Jonsen HK DL-F FTR-sup TAP 8800 Universitetsniveau - 8800 Universitetsniveau - - trine.ravn-jonsen@geo.au.dk - - -
Trine Ravn-Jonsen HK DL-F TR TAP 7000 Natural Sciences 5600 Institut for Geoscience 5600 Institut for Geoscience - Aarhus og Roskilde/Risø trine.ravn-jonsen@geo.au.dk - - -
Trine Ravn-Jonsen HK DL-F TR TAP 7000 Natural Sciences 5200 Institut for Fysik og Astronomi 5200 Institut for Fysik og Astronomi - Aarhus og Roskilde/Risø trine.ravn-jonsen@geo.au.dk - - -
Frederik Kapil Præstgaard DP TR AC-TAP 6000 Fællesadministrationen 6200 AU Uddannelse 6200 AU Uddannelse - AC TR for Rådgivnings- og støttecentret. Suppleant er Katrine Bønnerup. fkp@au.dk DM DJØF LC
Else Thousig DM TR AC-TAP 1000 Arts 1818 DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse 1818 DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - - ett@edu.au.dk DJØF - -
Lena Christensen HK DL-F TR-sup TAP 5000 Technical Sciences 1036 Institut for Agroøkologi 1036 Institut for Agroøkologi - Flakkebjerg lena.christensen@agro.au.dk - - -
Magnus Leth-Møller YL TR-sup VIP/AC-TAP/DVIP 2000 Health 2400 Institut for Klinisk Medicin 2400 Institut for Klinisk Medicin - - magnusmoeller@clin.au.dk - - -
David Reggelsen Sprogøe Graadal El TR TAP 5000 Technical Sciences 2939 Institut for Elektro- og Computerteknologi 2939 Institut for Elektro- og Computerteknologi - 3F Off. for håndværkerne dgr@mpe.au.dk Metal 3F Off. -
David Reggelsen Sprogøe Graadal El TR TAP 5000 Technical Sciences 2960 Institut for Mekanik og Produktion 2960 Institut for Mekanik og Produktion - 3F Off. Håndværkere dgr@mpe.au.dk Metal 3F Off. -
David Reggelsen Sprogøe Graadal El TR TAP 5000 Technical Sciences 2934 Institut for Byggeri og Bygningsdesign 2934 Institut for Byggeri og Bygningsdesign - 3F Off. Håndværkere dgr@mpe.au.dk Metal 3F Off. -
Jonas Fabian Knuppert DJØF TR-sup TAP 5000 Technical Sciences - 5000 Technical Sciences - - jonas.knuppert@au.dk DM IDA -
Erling Emanuel Nielsen JID TR-sup TAP 5000 Technical Sciences 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - - erling.nielsen@agro.au.dk - - -
Erling Emanuel Nielsen JID TR TAP 5000 Technical Sciences 2939 Institut for Elektro- og Computerteknologi 2939 Institut for Elektro- og Computerteknologi - - erling.nielsen@agro.au.dk - - -
Erling Emanuel Nielsen JID TR TAP 5000 Technical Sciences 2917 Institut for Bio- og Kemiteknologi 2917 Institut for Bio- og Kemiteknologi - - erling.nielsen@agro.au.dk - - -
Erling Emanuel Nielsen JID TR TAP 5000 Technical Sciences 1036 Institut for Agroøkologi 1036 Institut for Agroøkologi - - erling.nielsen@agro.au.dk - - -
Rasmus Vinge Metal FTR TAP 5000 Technical Sciences 1807 Institut for Miljøvidenskab 1807 Institut for Miljøvidenskab - - rvinge@au.dk El TIB -
Rasmus Vinge Metal FTR TAP 5000 Technical Sciences 5500 Institut for Ecoscience 5500 Institut for Ecoscience - - rvinge@au.dk El TIB -
Rasmus Vinge Metal FTR TAP 5000 Technical Sciences 1036 Institut for Agroøkologi 1036 Institut for Agroøkologi - - rvinge@au.dk El TIB -
Rasmus Vinge Metal FTR TAP 5000 Technical Sciences 1039 Institut for Fødevarer 1039 Institut for Fødevarer - - rvinge@au.dk El TIB -
Rasmus Vinge Metal FTR TAP 1000 Arts 1986 Administrationscenter Arts 1986 Administrationscenter Arts - - rvinge@au.dk El TIB -
Rasmus Vinge Metal FTR TAP 1000 Arts 1817 Institut for Kommunikation og Kultur 1817 Institut for Kommunikation og Kultur - - rvinge@au.dk El TIB -
Rasmus Vinge Metal FTR TAP 3000 Aarhus BSS 1987 Administrationscenter Aarhus BSS 1987 Administrationscenter Aarhus BSS - - rvinge@au.dk El TIB -
Rasmus Vinge Metal FTR TAP 8800 Universitetsniveau - 8800 Universitetsniveau - FTR også for elever indenfor håndværksfag. rvinge@au.dk El TIB -
Rasmus Vinge Metal FTR TAP 2000 Health 1946 Institut for Biomedicin 1946 Institut for Biomedicin - - rvinge@au.dk El TIB -
Rasmus Vinge Metal FTR TAP 2000 Health 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed - - rvinge@au.dk El TIB -
Rasmus Vinge Metal FTR TAP 2000 Health 2400 Institut for Klinisk Medicin 2400 Institut for Klinisk Medicin - - rvinge@au.dk El TIB -
Rasmus Vinge Metal FTR TAP 2000 Health 1988 Administrationscenter Health 1988 Administrationscenter Health - - rvinge@au.dk El TIB -
Rasmus Vinge Metal FTR TAP 2000 Health 2211 Institut for Folkesundhed 2211 Institut for Folkesundhed - - rvinge@au.dk El TIB -
Rasmus Vinge Metal FTR TAP 2000 Health 2320 Institut for Retsmedicin 2320 Institut for Retsmedicin - - rvinge@au.dk El TIB -
Rasmus Vinge Metal FTR TAP 7000 Natural Sciences 5400 Institut for Molekylærbiologi og Genetik 5400 Institut for Molekylærbiologi og Genetik - - rvinge@au.dk El TIB -
Rasmus Vinge Metal FTR TAP 7000 Natural Sciences 5600 Institut for Geoscience 5600 Institut for Geoscience - - rvinge@au.dk El TIB -
Rasmus Vinge Metal FTR TAP 7000 Natural Sciences 2847 Institut for Biologi 2847 Institut for Biologi - - rvinge@au.dk El TIB -
Rasmus Vinge Metal FTR TAP 7000 Natural Sciences 2244 Science Museerne 2244 Science Museerne - - rvinge@au.dk El TIB -
Rasmus Vinge Metal FTR TAP 6000 Fællesadministrationen 3011 AU Bygninger 3011 AU Bygninger - - rvinge@au.dk El TIB -
Rasmus Vinge Metal TR TAP 6000 Fællesadministrationen 1398 AU IT 1398 AU IT - - rvinge@au.dk El TIB -
Marlene Plejdrup IDA TR-sup VIP 5000 Technical Sciences 1807 Institut for Miljøvidenskab 1807 Institut for Miljøvidenskab - Suppleant for Ole-Kenneth Nielsen msp@envs.au.dk - - -
Marlene Plejdrup IDA TR-sup VIP 5000 Technical Sciences 5500 Institut for Ecoscience 5500 Institut for Ecoscience - Suppleant for Ole-Kenneth Nielsen msp@envs.au.dk - - -
Marlene Plejdrup IDA TR-sup VIP - - 2659 Tjek&Go Oprydningsenhed - Suppleant for Ole-Kenneth Nielsen msp@envs.au.dk - - -
Lone Hanberg Sørensen KS TR AC-TAP 2000 Health 1946 Institut for Biomedicin 1946 Institut for Biomedicin - - lhs@clin.au.dk - - -
Lone Hanberg Sørensen KS TR AC-TAP 2000 Health - 2000 Health - - lhs@clin.au.dk - - -
Lone Hanberg Sørensen KS TR AC-TAP 2000 Health 2400 Institut for Klinisk Medicin 2400 Institut for Klinisk Medicin - - lhs@clin.au.dk - - -
Lone Hanberg Sørensen KS TR AC-TAP 2000 Health 1988 Administrationscenter Health 1988 Administrationscenter Health - - lhs@clin.au.dk - - -
Lone Hanberg Sørensen KS TR AC-TAP 2000 Health 2211 Institut for Folkesundhed 2211 Institut for Folkesundhed - - lhs@clin.au.dk - - -
Lone Hanberg Sørensen KS TR AC-TAP 2000 Health 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2800 Odontologi - - lhs@clin.au.dk - - -
Lone Hanberg Sørensen KS TR AC-TAP 2000 Health 2320 Institut for Retsmedicin 2320 Institut for Retsmedicin - - lhs@clin.au.dk - - -
Mathilde Kvist Munk HK Kontor TR TAP 5000 Technical Sciences 1989 Administrationscenter Nat-Tech 1989 Administrationscenter Nat-Tech - - mkvist@au.dk - - -
Niels Bering Ovesen DM TR-sup AC-TAP 5000 Technical Sciences 5500 Institut for Ecoscience 5500 Institut for Ecoscience - Silkeborg enheder: 1046(Sø-økologi) og 2342 (Oplandsanalyse og miljøforvaltning) nbo@ecos.au.dk - - -
Dorte Wilhardt Qualmann HK DL-F TR TAP 2000 Health 2400 Institut for Klinisk Medicin 2400 Institut for Klinisk Medicin - Instituttet dwq@clin.au.dk - - -
Ivy Kirkelund HK Kontor TR TAP 1000 Arts 1986 Administrationscenter Arts 1986 Administrationscenter Arts - - ivykirkelund@au.dk - - -
Hanne Frøsig Johansen DJØF TR-sup - 2000 Health 1988 Administrationscenter Health 1545 Health Økonomi - - hannejohansen@au.dk DM - -
Hanne Frøsig Johansen DM TR-sup AC-TAP 2000 Health 1988 Administrationscenter Health 1391 Health HR - - hannejohansen@au.dk DM - -
Karen Bjørn Heinager 3F Grøn TR-sup TAP 5000 Technical Sciences 1036 Institut for Agroøkologi 1036 Institut for Agroøkologi - - karen.heinager@agro.au.dk - - -
Anders Kragh Moestrup DJØF FTR AC-TAP 8800 Universitetsniveau - 8800 Universitetsniveau - FTR for alle admin. ansatte akademikere på AU akm@au.dk - - -
Anders Kragh Moestrup DJØF FTR-sup VIP/AC-TAP 8800 Universitetsniveau - 8800 Universitetsniveau - Suppleant for AC FTR Olav Bertelsen akm@au.dk - - -
Anders Kragh Moestrup DJØF TR AC-TAP 6000 Fællesadministrationen 3011 AU Bygninger 3011 AU Bygninger - - akm@au.dk DM JA DP
Dorthe Grand HK DL-F TR-sup TAP 2000 Health 2400 Institut for Klinisk Medicin 2400 Institut for Klinisk Medicin - Instituttet dorthe@oncology.au.dk - - -
Søren Anton Kirk Nielsen 3F Off. TR-sup TAP 5000 Technical Sciences 1036 Institut for Agroøkologi 1036 Institut for Agroøkologi - Landbrug sorenanton.nielsen@agro.au.dk - - -
Bjørn Bjerre Lang 3F Grøn TR TAP 5000 Technical Sciences - 5000 Technical Sciences - "Gartnere +køkkenassisten i væksthusene/Steno museet/sciencemuseerne, dyrepasserne" bbl@sm.au.dk - - -
Bjørn Bjerre Lang 3F Grøn TR TAP 7000 Natural Sciences - 7000 Natural Sciences - "Gartnere +køkkenassisten i væksthusene/Steno museet/sciencemuseerne, dyrepasserne" bbl@sm.au.dk - - -
Rasmus Andreasen DM TR VIP/AC-TAP 7000 Natural Sciences 5600 Institut for Geoscience 5600 Institut for Geoscience - - rasmus.andreasen@geo.au.dk DJØF IDA KS
Ingelise Lauridsen HK DL-F TR-sup TAP 5000 Technical Sciences 5500 Institut for Ecoscience "2337 ECOS, Aarhus VAND" - - ill@ecos.au.dk - - -
Sebastian Berg Petersen DM TR AC-TAP 2000 Health 1988 Administrationscenter Health 1545 Health Økonomi - - sebastian.petersen@au.dk DJØF - -
Sebastian Berg Petersen DJØF TR AC-TAP 2000 Health 1988 Administrationscenter Health 1391 Health HR - - sebastian.petersen@au.dk DM - -
Jesper Bo Jensen DM TR AC-TAP 6001 Rektorat 6006 Universitetsledelsens Stab 6006 Universitetsledelsens Stab - - jbj@au.dk DJØF - -
Jesper Bo Jensen DM TR AC-TAP 2373 Tværfakultære enheder 1954 Aarhus Institute of Advanced Studies 1954 Aarhus Institute of Advanced Studies - - jbj@au.dk DJØF - -
Annegrete Ljungqvist HK DL-F TR-sup - 5000 Technical Sciences 1807 Institut for Miljøvidenskab 1807 Institut for Miljøvidenskab - Suppleant for Lise Lotte Schermann Frederiksen agl@envs.au.dk - - -
Ole-Kenneth Nielsen IDA TR VIP 5000 Technical Sciences 1040 DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi 1040 DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi - - okn@envs.au.dk - - -
Ole-Kenneth Nielsen IDA TR VIP 5000 Technical Sciences 1807 Institut for Miljøvidenskab 1807 Institut for Miljøvidenskab - - okn@envs.au.dk - - -
Ole-Kenneth Nielsen IDA TR VIP 5000 Technical Sciences 5500 Institut for Ecoscience 5500 Institut for Ecoscience - - okn@envs.au.dk - - -
Casper Jull Olsen DJØF TR-sup AC-TAP 2373 Tværfakultære enheder 2836 Erhverv og Innovation 2836 Erhverv og Innovation - Suppleant for TR Merethe Kruse caol@au.dk DM JA -
Julie Dybdal Jensen HK DL-F TR TAP 5000 Technical Sciences 1036 Institut for Agroøkologi 1036 Institut for Agroøkologi - - julie.jensen@agro.au.dk - - -
Steen Langberg Pedersen JID TR TAP 5000 Technical Sciences 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab 1037 Institut for Husdyr- og Veterinærvidenskab - - slp@anivet.au.dk - - -
Tina Lindhardt Nielsen HK Kontor TR TAP 3000 Aarhus BSS 1987 Administrationscenter Aarhus BSS 1987 Administrationscenter Aarhus BSS - Antal repræsentanter optalt d. 25-04-18 R.A tln@au.dk - - -
Ulla Birk Henriksen HK DL-F TR-sup TAP 7000 Natural Sciences 5400 Institut for Molekylærbiologi og Genetik 5400 Institut for Molekylærbiologi og Genetik - - ubh@mbg.au.dk - - -
Bertha Plotnikof Mortensen HK DL-F FTR TAP 8800 Universitetsniveau - 8800 Universitetsniveau - - bpb@biomed.au.dk - - -
Bertha Plotnikof Mortensen HK DL-F TR TAP 2000 Health 1946 Institut for Biomedicin 1946 Institut for Biomedicin - Vest bpb@biomed.au.dk - - -
Bertha Plotnikof Mortensen HK DL-F TR TAP 2000 Health 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed - - bpb@biomed.au.dk - - -
Bertha Plotnikof Mortensen HK DL-F FTR TAP 2000 Health - 2000 Health - - bpb@biomed.au.dk - - -
Bertha Plotnikof Mortensen HK DL-F TR TAP 2000 Health 2320 Institut for Retsmedicin 2320 Institut for Retsmedicin - - bpb@biomed.au.dk - - -
Bertha Plotnikof Mortensen HK DL-F TR TAP 7000 Natural Sciences 5213 Interdisciplinary Nanoscience Center 5213 Interdisciplinary Nanoscience Center - - bpb@biomed.au.dk - - -
Bertha Plotnikof Mortensen HK DL-F TR TAP 7000 Natural Sciences 5300 Institut for Kemi 5300 Institut for Kemi - - bpb@biomed.au.dk - - -
Lars Mandrup DM TR-sup VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences 2939 Institut for Elektro- og Computerteknologi 2939 Institut for Elektro- og Computerteknologi - - lma@ece.au.dk - - -
Frank Lisberg Borum DM TR VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences 2965 Adgangskursus og gymnasiale aktiviteter 2965 Adgangskursus og gymnasiale aktiviteter - - borum@ak.au.dk DJØF IDA -
Michael Nørager DJØF TR-sup VIP/AC-TAP 3000 Aarhus BSS 3810 Institut for Forretningsudvikling og Teknologi 3810 Institut for Forretningsudvikling og Teknologi - Suppleant for Poul Erik Borg michael@btech.au.dk - - -
Stig Ravn IDA TR VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences 2917 Institut for Bio- og Kemiteknologi 2917 Institut for Bio- og Kemiteknologi - - str@bce.au.dk DM - -
Rasmus Munthe Knutsson DJØF TR-sup AC-TAP 6000 Fællesadministrationen 1771 AU Forskning 1771 AU Forskning - Suppleant for Claus Palle rmk@au.dk DDD DM JA
Kim Henrik Gustavson DM TR-sup VIP 5000 Technical Sciences 5500 Institut for Ecoscience 5500 Institut for Ecoscience - "Inst. for Bioscience, Roskilde Arktisk Miljø" kig@ecos.au.dk - - -
Henrik Lindskov TL TR TAP 8800 Universitetsniveau - 8800 Universitetsniveau - - hri@au.dk - - -
Klaus Horsted KS TR-sup AC-TAP 5000 Technical Sciences 1769 Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer 1769 Internationalt Center for Forskning i Økologisk Jordbrug og Fødevaresystemer - - klaus.horsted@dca.au.dk DM DJØF -
Klaus Horsted KS TR-sup AC-TAP 5000 Technical Sciences 1015 DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug 1015 DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug - - klaus.horsted@dca.au.dk DM DJØF -
Thomas Reinholt Vestergaard DJØF TR-sup AC-TAP 6000 Fællesadministrationen 6200 AU Uddannelse 6200 AU Uddannelse - Suppleant for Mads Ask Olesen thv@au.dk DM DP FAOD
Pia Bente Grewy Prosa TR TAP 5000 Technical Sciences 1807 Institut for Miljøvidenskab 1807 Institut for Miljøvidenskab - - pgj@ecos.au.dk - - -
Pia Bente Grewy Prosa TR TAP 5000 Technical Sciences 5500 Institut for Ecoscience 5500 Institut for Ecoscience - - pgj@ecos.au.dk - - -
Tinna Meyer KS TR VIP/AC-TAP 1000 Arts 1818 DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse 1818 DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - "Både Aarhus og Emdrup, Antal rep. ændret fra 46 til 110 (KS og DM 11/03-19)" tme@law.au.dk - - -
Tinna Meyer KS TR VIP/AC-TAP 1000 Arts 1816 Institut for Kultur og Samfund 1816 Institut for Kultur og Samfund - Antal rep. ændret fra 46 til 110 (KS og DM 11/03-19) tme@law.au.dk - - -
Tinna Meyer KS TR VIP/AC-TAP 1000 Arts 1817 Institut for Kommunikation og Kultur 1817 Institut for Kommunikation og Kultur - Antal rep. ændret fra 46 til 110 (KS og DM 11/03-19) tme@law.au.dk - - -
Tinna Meyer KS TR VIP/AC-TAP 1000 Arts 1819 Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier 1819 Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier - Antal rep. ændret fra 46 til 110 (KS og DM 11/03-19) tme@law.au.dk - - -
Tinna Meyer KS TR AC-TAP 3000 Aarhus BSS 3500 Psykologisk Institut 3500 Psykologisk Institut - "Genvalgt d. 23.01.18, antal rep. ændret fra 46 til 110 (KS og DM 11/03-19)" tme@law.au.dk DM - -
Tinna Meyer KS TR AC-TAP 3000 Aarhus BSS 1071 Institut for Virksomhedsledelse 1071 Institut for Virksomhedsledelse - "Genvalgt d. 23.01.18, antal rep. ændret fra 46 til 110 (KS og DM 11/03-19)" tme@law.au.dk DM - -
Tinna Meyer KS TR AC-TAP 3000 Aarhus BSS 3810 Institut for Forretningsudvikling og Teknologi 3810 Institut for Forretningsudvikling og Teknologi - "Genvalgt d. 23.01.18, antal rep. ændret fra 46 til 110 for KS og DM pr. 11/03-19" tme@law.au.dk DM - -
Tinna Meyer KS TR AC-TAP 3000 Aarhus BSS 3200 Juridisk Institut 3200 Juridisk Institut - "Genvalgt d. 23.01.18, antal rep. ændret fra 46 til 110 (KS og DM 11/03-19)" tme@law.au.dk DM - -
Tinna Meyer KS TR-sup AC-TAP 3000 Aarhus BSS 1987 Administrationscenter Aarhus BSS 1987 Administrationscenter Aarhus BSS - "Suppleant for Marie Louise Bro Pold, genvalgt d. 23.01.18" tme@law.au.dk - - -
Tinna Meyer KS TR AC-TAP 3000 Aarhus BSS 3400 Institut for Statskundskab 3400 Institut for Statskundskab - "Genvalgt d. 23.01.18, antal rep. ændret fra 65 til 46" tme@law.au.dk - - -
Tinna Meyer KS TR AC-TAP 3000 Aarhus BSS 3100 Institut for Økonomi 3100 Institut for Økonomi - "Genvalgt d. 28.01.18, antal rep. ændret fra 46 til 110 (KS og DM 11/03-19)" tme@law.au.dk DM - -
Tinna Meyer KS TR-sup AC-TAP 2000 Health 1946 Institut for Biomedicin 1946 Institut for Biomedicin - - tme@law.au.dk - - -
Tinna Meyer KS TR-sup AC-TAP 2000 Health 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed - - tme@law.au.dk - - -
Tinna Meyer KS TR-sup AC-TAP 2000 Health 2400 Institut for Klinisk Medicin 2400 Institut for Klinisk Medicin - - tme@law.au.dk - - -
Tinna Meyer KS TR-sup AC-TAP 2000 Health 1988 Administrationscenter Health 1988 Administrationscenter Health - - tme@law.au.dk - - -
Tinna Meyer KS TR-sup AC-TAP 2000 Health 2211 Institut for Folkesundhed 2211 Institut for Folkesundhed - - tme@law.au.dk - - -
Tinna Meyer KS TR-sup AC-TAP 2000 Health 2320 Institut for Retsmedicin 2320 Institut for Retsmedicin - - tme@law.au.dk - - -
Tinna Meyer KS TR-sup AC-TAP 6001 Rektorat 6006 Universitetsledelsens Stab 6006 Universitetsledelsens Stab - - tme@law.au.dk - - -
Tinna Meyer KS TR VIP/AC-TAP 6000 Fællesadministrationen 1771 AU Forskning 1771 AU Forskning - - tme@law.au.dk - - -
Tinna Meyer KS TR AC-TAP 6000 Fællesadministrationen 1771 AU Forskning 1771 AU Forskning - - tme@law.au.dk - - -
Tinna Meyer KS TR VIP/AC-TAP 6000 Fællesadministrationen 6200 AU Uddannelse 6200 AU Uddannelse - - tme@law.au.dk - - -
Tinna Meyer KS TR AC-TAP 6000 Fællesadministrationen 6200 AU Uddannelse 6200 AU Uddannelse - - tme@law.au.dk - - -
Tinna Meyer KS TR VIP/AC-TAP 6000 Fællesadministrationen 1611 AU Økonomi 1611 AU Økonomi - - tme@law.au.dk - - -
Tinna Meyer KS TR AC-TAP 6000 Fællesadministrationen 1611 AU Økonomi 1611 AU Økonomi - - tme@law.au.dk - - -
Tinna Meyer KS TR AC-TAP - - 1072 Institut for Virksomhedsledelse - Genvalgt pr. 23. januar 2018 på institutter tme@law.au.dk - - -
Gitte Fynbo Biller HK DL-F TR TAP 2000 Health 1946 Institut for Biomedicin 1946 Institut for Biomedicin - Medicinsk Biokemi biller@biomed.au.dk - - -
Henriette Jaquet Harrit HK Kontor TR-sup TAP 1000 Arts 1986 Administrationscenter Arts 1986 Administrationscenter Arts - - henriette.jaquet@au.dk - - -
Simon Baltzersen 3F Off. TR TAP 1000 Arts 1986 Administrationscenter Arts 1986 Administrationscenter Arts - Repr. Bygningsdrift 1 ARTS simonb@au.dk - - -
Christina Munk IDA TR VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences 2960 Institut for Mekanik og Produktion 2960 Institut for Mekanik og Produktion - - cmu@mpe.au.dk - - -
Bettina Winther Grumsen HK DL-F TR TAP 2000 Health 1946 Institut for Biomedicin 1946 Institut for Biomedicin - Institut for Biomedicin/Øst bwg@biomed.au.dk - - -
Daniel Spelling Clausen DM TR VIP/AC-TAP 5000 Technical Sciences 5500 Institut for Ecoscience 5500 Institut for Ecoscience - "Dækker - Arktisk Miljø(1044), Arktisk Økosystemøkologi(2239) og Havpattedyrforskning(2340)" dsc@ecos.au.dk - - -
Lars Renvald HK DL-F TR TAP 5000 Technical Sciences 5500 Institut for Ecoscience 5500 Institut for Ecoscience - - lre@ecos.au.dk - - -
Lotte Thiessen DM TR AC-TAP 5000 Technical Sciences 1989 Administrationscenter Nat-Tech 1989 Administrationscenter Nat-Tech - dækker ansatte under administrationschef lt@au.dk - - -
Lotte Thiessen DM TR AC-TAP 5000 Technical Sciences 1989 Administrationscenter Nat-Tech 5016 Nat-Tech IT-Support - - lt@au.dk DJØF - -
Lotte Thiessen DM TR AC-TAP 5000 Technical Sciences 1989 Administrationscenter Nat-Tech 1786 NTbyg - - lt@au.dk DJØF - -
Lotte Thiessen DM TR AC-TAP 5000 Technical Sciences 1989 Administrationscenter Nat-Tech 5022 Nat-Tech Kommunikation - - lt@au.dk DJØF - -
Lotte Thiessen DM TR AC-TAP 5000 Technical Sciences 1989 Administrationscenter Nat-Tech 5020 Nat-Tech HR - - lt@au.dk DJØF - -
Lotte Thiessen DM TR AC-TAP 5000 Technical Sciences 1989 Administrationscenter Nat-Tech 5050 Nat-Tech Uddannelse - - lt@au.dk DJØF - -
Annette Smed Svanholm UDF TR-sup TAP 2000 Health 2614 Institut for Odontologi og Oral Sundhed 2900 Oral Sundhed - Suppleant for Susan Burlund ans@dent.au.dk - - -
Thomas Jean Hayter Willemoes Ehler Prosa TR TAP 6000 Fællesadministrationen 1398 AU IT 1398 AU IT - "PROSA TR for: Projekter, Arkitektur, Udv. og Brugeroplevelser, Admin. applik." the@au.dk - - -
Claus Palle DJØF TR AC-TAP 6000 Fællesadministrationen 1771 AU Forskning 1771 AU Forskning - Rasmus Munthe Knutsson er suppleant cpa@au.dk DM JA DDD
Marianne Dammand Iversen KS TR AC-TAP 5000 Technical Sciences - 5000 Technical Sciences - Dækker hele Nat og Tech dammand@cs.au.dk - - -
Marianne Dammand Iversen KS TR AC-TAP 7000 Natural Sciences - 7000 Natural Sciences - Dækker hele Nat og Tech dammand@cs.au.dk - - -
Jesper Jühne DM TR AC-TAP 6000 Fællesadministrationen 1398 AU IT 1398 AU IT - "TR for IT Staben, Udvikling og Brugeroplevelser. Suppleant er Rune Broberg" jyhne@au.dk DJØF - -
Jann Thiele Zeiss DJØF TR-sup AC-TAP 2000 Health 1988 Administrationscenter Health 1988 Administrationscenter Health - - jtz@au.dk DM - -
Liselotte Schermann Frederiksen HK DL-F TR TAP 5000 Technical Sciences 1807 Institut for Miljøvidenskab 1807 Institut for Miljøvidenskab - "Roskilde, ENVS" lfr@envs.au.dk - - -
Mikael Neumann Poulsen Prosa TR TAP 6000 Fællesadministrationen 1398 AU IT 1398 AU IT - "Generelle Applikationer, Infrastruktur, Drift" mip@au.dk - - -
Hans-Peter Laurits Madsen 3F Grøn TR TAP 5000 Technical Sciences 1036 Institut for Agroøkologi 1036 Institut for Agroøkologi - - hanspeter.madsen@agro.au.dk - - -
Margit Colliander Petersen Prosa TR TAP 1000 Arts 1986 Administrationscenter Arts 1587 Arts IT-Support - - mpetersen@au.dk - - -
Margit Colliander Petersen Prosa TR TAP 6000 Fællesadministrationen - 6000 Fællesadministrationen - TR for PROSA ansatte udenfor AU IT i Fællesadministrationen mpetersen@au.dk - - -
Margit Colliander Petersen Prosa TR TAP 6000 Fællesadministrationen 1398 AU IT 1398 AU IT - FA IT-support og IT Staben mpetersen@au.dk - - -
Sara Ølholm Eaton DM TR AC-TAP 2373 Tværfakultære enheder 1464 Sekr. for Det Danske Universitetscenter i Beijing 1464 Sekr. for Det Danske Universitetscenter i Beijing - - solholm@au.dk DJØF - -
Sara Ølholm Eaton DM TR AC-TAP 6000 Fællesadministrationen 6200 AU Uddannelse 8500 International Uddannelse - - solholm@au.dk DJØF - -
Kira Sonnichsen Graahede 3F Grøn TR TAP 2000 Health 2400 Institut for Klinisk Medicin 2400 Institut for Klinisk Medicin - - k.s.g@clin.au.dk - - -
Lars Kyndi Laursen MMF TR-sup TAP 8800 Universitetsniveau - 8800 Universitetsniveau - Suppleant for Søren Harbo Jensen lars@au.dk - - -
Thorkild Laursen DJØF TR-sup AC-TAP 6000 Fællesadministrationen 1398 AU IT 6040 Drift - Suppleant for Kai Birger Nielsen tlr@au.dk DM - -
Christine Cramer YL FTR-sup VIP/AC-TAP 2000 Health - 2000 Health - - chcrch@ph.au.dk - - -
Christine Cramer YL TR VIP/AC-TAP 2000 Health 2211 Institut for Folkesundhed 2211 Institut for Folkesundhed - - chcrch@ph.au.dk - - -
Benedicte Vestergaard HK DL-F TR-sup TAP 2000 Health 1946 Institut for Biomedicin 1946 Institut for Biomedicin - - benvest@biomed.au.dk - - -