Campus 2.0 for medarbejdere

Aarhus BSS’ aktiviteter på Fuglesangs Allé flytter efter planen til den nye Universitetsby i sommeren 2025. Dermed samles fakultetets aktiviteter i Aarhus på tværs af Nørrebrogade.

Byggeri

Byggeriet af de nye bygninger til Institut for Virksomhedsledelse og Institut for Økonomi er i gang, herunder udmøntningen af 37.000 kvadratmeter studie- og undervisningsfaciliteter samt et rundt auditorium til 800 personer. Samtidig gøres arealer i bygning 1850 parat til, at udvalgte afdelinger i fakultetets fælles administrationscenter også kan flytte over i den nye Universitetsby.

Sideløbende med byggeriet foregår der forskellige planlægningsaktiviteter, herunder fastlægning af design, indretning og teknik i de nye lokaler.

Entreprenør

Opgaven om at bygge faciliteterne til Aarhus BSS i den nye Universitetsby har været i udbud. Vinderen af opgaven blev totalentreprenør A. Enggaard A/S, AART Architects, LYTT Landscape og NIRAS, som derfor sammen står for byggeriet på den nye lokation.

Alle indleverede forslag i udbuddet tog udgangspunkt i de overordnede principper for Campus 2.0 – herunder særligt at sikre nærhed mellem forskere og studerende og at åbne fakultetet op ud mod omverdenen. Andre centrale principper var at sikre et godt studiemiljø, at understøtte fremtidens undervisningsformer og at styrke det tværfaglige samarbejde.

Inddragelse

I efteråret 2018 var der en bred høring på fakultetet. I efteråret 2021 blev der desuden afholdt en serie workshops for de berørte institutter.

Under alle faser af byggeriet vil der fortsat ske en inddragelse af relevante brugere for at kvalificere de mange beslutninger.

Orientering

Gennem hele byggeprocessen og frem til flytningen vil relevante fora og institutterne blive holdt løbende orienteret. Der vil desuden blive kommunikeret om processen her på fakultetets Campus 2.0-hjemmeside. Læs eventuelt de relevante nyheder længere nede på denne side.

Kontakt

Nanna Calmar Andersen er fakultetets projektleder på byggeriet og er ansvarlig for at sikre Aarhus BSS’ interesser i Universitetsbyen.

Har du spørgsmål til byggeriet i Universitetsbyen eller Campus 2.0 som helhed, så kontakt:

  • Nanna Calmar Andersen
    Mail: nanna@au.dk
    Telefon: +45 93 52 24 74