Logo, design og skabeloner

Det korte navn 'Aarhus BSS' samt Aarhus BSS-logo skal anvendes på alle platforme, kanaler, medier samt produkter og publikationer, der repræsenterer fakultetet, institutter, centre og administrative enheder med tilknytning til Aarhus BSS.

Profileringsstrategi for Aarhus BSS

De overordnede elementer i profileringsstrategien er:

  • Navn og logo på alle platforme, kanaler, medier samt produkter der repræsenterer Aarhus BSS og administrative enheder relateret til Aarhus BSS.
  • Ejerskab over egen web skal sikre, at Aarhus BSS kan profilere organisationen og selv strukturere Aarhus BSS’ digitale aktiviteter og services, så der er en tydelig sammenhæng mellem organisation og kerneaktiviteterne.
  • Aarhus BSS får på sigt større synlighed på de overordnede AU-websider, som Aarhus Universitets business school. På den måde trækker Aarhus BSS samtidig på AU’s renommé.

Download profileringsstrategien for Aarhus BSS (PDF)

Sådan anvender du det officielle korte navn Aarhus BSS

Aarhus BSS er det officielle korte navn, som skal anvendes i så vidt omfang som muligt både internt og eksternt.

Hvorfor Aarhus BSS?

Navnet Aarhus BSS er valgt, fordi det er nødvendigt med et kort og letgenkendeligt navn med geografisk markør, som er lettere at sige, huske og skrive end det lange "School of Business and Social Sciences".

Det officielle fulde navn for fakultetet er stadig Aarhus Universitet, School of Business and Social Sciences. Det vil derfor optræde i nogle sammenhænge, men som hovedregel anvendes Aarhus BSS.

Eksempler på anvendelse af Aarhus BSS

Her er et par eksempler på, hvordan Aarhus BSS kan anvendes i forskellige sammenhænge:

  • Professor/lektor i erhvervsret, økonomi, osv. på Aarhus BSS
  • Erhvervsøkonomiske uddannelser ved Aarhus BSS
  • Psykologisk Institut på Aarhus BSS / [Institut for] Statskundskab på Aarhus BSS
  • Aarhus BSS i Herning
  • Administrative enheder: Aarhus BSS Kommunikation og Eksterne Relationer, Aarhus BSS HR og Ph.d., Aarhus BSS Studier etc.
  • Tag en HD ved Aarhus BSS, Aarhus Universitet

I ekstern kommunikation, som fx pressemeddelelser udsendt fra fakultetet, vil Aarhus BSS altid indgå i enten underrubrik eller den første del af brødteksten.