Politikker for informationssikkerhed

Informationssikkerhed dækker over mange aspekter, men fælles er beskyttelse af informationer.

Aarhus Universitet har en overordnet Informationssikkerhedspolitik, som sætter rammerne for, hvordan vi i fællesskab bidrager til at sikre informationssikkerheden her på universitetet gennem vores ageren og arbejde.

Under Informationssikkerhedspolitikken er udarbejdet 14 underliggende politikker for informationssikkerhed (A.5-A.18) samt specifikke politikker, der definerer, hvordan du i praksis skal behandle, beskytte og opbevare informationer, så sikkerhedsniveauet og sikkerhedstiltag afspejler klassifikationen af data og behovet for informationssikkerhed.


Hvem henvender politikkerne sig til?

Når du på Aarhus Universitet arbejder med informationer (uanset form: skriftlig/elektronisk) i en samtale, i undervisning, i dit arbejde, forskning eller på farten, er du ansvarlig for at beskytte disse oplysninger, såfremt de er af fortrolig eller følsom karakter.

Aarhus Universitets Informationssikkerhedspolitik gælder alle med en relation til universitetet. 

De 14 underliggende politikker for informationssikkerhed (A.5-A.18) henvender sig primært  til enhedsledere (f.eks. Vicedirektør, Institutleder, leder for forskningscenter) eller andre ansvarlige for et område/en opgave, hvor der behandles eller opbevares fortrolige og/eller følsomme informationer.