Informationssikkerhed dækker over mange aspekter, men fælles er beskyttelse af informationer. Informationssikkerhed omhandler både tekniske tiltag som de adgangskoder, vi bruger på vores udstyr, og organisatoriske foranstaltninger i forhold til vores adfærd omkring behandling og bearbejdning af informationer.

Informationssikkerhed er et fælles ansvar! - hvad enten du er studerende, forsker, medarbejder eller samarbejdspartner her på Aarhus Universitet.

Det er forventet, at alle med en relation til Aarhus Universitet er bekendt med den centrale informationssikkerhedspolitik og nedenstående regelsæt.