Politik for mobilt udstyr (A.6.2.1)

Her finder du den gældende politik for mobilt udstyr, der kan få adgang til AU IT infrastruktur og data. Gælder AU udleverede mobile enheder såvel som private enheder, der benyttes til at tilgå AU informationer, data og systemer.


Formål

Formålet med Aarhus Universitets politikker og regler for mobilt udstyr er:

 • at sikre brugen af mobilt udstyr
 • at sikre understøttende sikkerhedsforanstaltninger til styring af de risici, der opstår ved anvendelse af mobilt udstyr.

​​​​​​​Gælder AU udleverede mobilt udstyr såvel som privat mobilt udstyr, som tilgår AU informationer, data og systemer, der er underlagt adgangsstyring og ifølge dataklassifikation skal beskyttes.

Registrering af udstyr og ansvar for data

Alt mobilt udstyr tilhørende AU skal registreres som informationsaktiver af den enhed, der udleverer udstyret.

Den primær bruger af mobilt udstyr er dataansvarlig. På mobilt udstyr uden en primær bruger er seneste bruger ansvarlig for at data fjernes fra udstyret efter brug. Brugere af universitetets mobile udstyr er ansvarlige for at beskytte udstyret og de data, der behandles på disse

Fysisk beskyttelse af udstyr

Mobilt udstyr skal fjernes, låses inde, overvåges, eksempelvis medbringes i håndbagage på rejser eller på anden måde sikres mod tyveri eller misbrug i alle tilfælde, hvor en tilhørende risikovurdering tilsiger dette.

Fra centralt hold er der tilrettelagt og etableret en række tiltag for at dække ovenstående krav:

Begrænsning af softwareinstallation og krav til softwareversioner og patchning

Der henvises til AU Patchpolitik samt Regler for informationssikkerhed.

Begrænsninger af forbindelse til informationstjenester

Aarhus Universitet ønsker at sikre et minimum af beskyttelse af mobile enheder, der kan opnå adgang til AU it-infrastruktur og AU data. Dette som et led i den overordnede beskyttelse af AU’s ansatte mod ondsindede cyber- og informationssikkerhedshændelser som fx hackerangreb og tab af data.

Brug af MDM sikrer, at Aarhus Universitet imødekommer 2 ufravigelige tekniske minimumskrav defineret i den nationale cyber- og informationssikkerhedsstrategi for statslige myndigheder.

Alle ansatte, der ønsker adgang til AU’s Microsoft 365 og OneDrive løsning, skal efterleve AU’s krav om MDM. Dette sikres ved at installere AU’s MDM software på den mobile enhed, uanset om det er en AU enhed eller privat enhed.


AU MDM-løsninger skal håndhæve følgende minimumskrav:

 • Anvendelse af 6 cifret numerisk adgangskode eller biometrisk identifikation kræves for at få adgang til enheden
 • Enheden skal være krypteret 
 • Regelmæssig opdatering af operativsystem på mobile enheder:
  • Nyeste version af enhedens Operativ System påkrævet. Enheden markeres som ikke-kompatibel efter 30 dage
  • Brugeren af enheden notificeres via e-mail, når enheden ikke længere er kompatibel
  • I tilfælde af sikkerhedspatch vedrørende sårbarhed med CVE* > 8 skal enhedens Operativ System opdateres øjeblikkeligt 
 • Mobilt udstyr skal sikres med malwarebeskyttelse som udgangspunkt og i alle tilfælde, hvor tilhørende risikovurdering tilsiger dette 

*CVE er en index angivelse fra 0 til 10, for hvor kritisk en sårbarhed er for enheden. Index større end 8 betyder høj til kritisk og CVE er en forkortelse for Common Vulnerabilities and Exposures eller på dansk Almindelige sårbarheder og eksponeringer

Fra centralt hold er der tilrettelagt og etableret en række tiltag for at dække ovenstående krav:

 • ad. MDM:
  • vejledning til installation af Intune
 • ad. adgangsstyring:
 • ad. kryptering:
 • ad. opdatering af software:
  • jævnfør regler for antivirus, opdateringer og udstyr på Aarhus Universitet vil udstyr udleveret af AU oftest have automatisk opdateringsfunktionalitet aktiveret, men hvor dette ikke understøttes, herunder privat udstyr, har du pligt til at holde dit udstyr opdateret, så det det ikke kompromitterer universitetets sikkerhed.

Deaktivering, sletning og spærring

Uanset om lagret data ejes af AU, enkeltpersoner, eller en tredjepart, kan AU frit disponere over eget udstyr. Dette indbefatter at AU i forbindelse med eksempelvis studieophør eller medarbejderfratrædelse kan nulstille og slette brugerindhold på eksempelvis mobiltelefoner, computere, netværksdrev samt diverse lagringsenheder og -medier uden forudgående brugersamtykke og uden ansvar for tab.

Fra centralt hold er der tilrettelagt og etableret en række tiltag for at dække ovenstående krav:

 • ad. returnering af materiale og udstyr:
  • som nævnt i Regler for informationssikkerhed (antivirus, opdateringer og udstyr) på Aarhus Universitet skal computer, telefoner, software, adgangskort, dokumenter og andet, som du har fået udleveret eller finansieret af Aarhus Universitet, returneres, når din formelle tilknytning til AU stopper, med mindre det er omfattet af en særlig aftale.

En mobil enhed er en lille håndholdt enhed, der har en skærm med berøringsinput og/eller et QWERTY-tastatur og kan give brugerne telefonifunktioner. Eksempler omfatter smartphones, tablets, etc.


Mobile Device Management (MDM) er software, der gør det muligt at benytte de mobilenheder med applikationer, som brugerne ønsker – samtidig med, at AU’s politikker omkring AU data kan håndhæves på enheden. Til dette formål benytter AU Intune.