Konsekvenser af krigen i Ukraine

Aarhus Universitet står sammen med landets øvrige universiteter om at drage konsekvenser af Ruslands invasion af Ukraine. Det betyder, at institutionelle forsknings- og uddannelsessamarbejder med statslige aktører i Rusland og Belarus indstilles. På denne side kan studerende, ansatte og samarbejdspartnere finde relevant information om konsekvenserne for Aarhus Universitet. 


Konsekvenser på forskningsområdet

Mange er berørte af krigen, og på Aarhus Universitet tager vi afstand fra den russiske stat – ikke enkeltpersoner. Uanset statsborgerskab skal alle behandles med respekt og ordentlighed. Oplever du diskrimination eller chikane, kan du tage fat i nærmeste leder.

Aarhus Universitet har som institution ikke forskningsaftaler direkte med russiske/belarusiske institutioner, og vi indgår ikke nye aftaler. Nedenfor finder du et overblik over de konsekvenser, krigen har for ophold, ansættelser og samarbejder på AU. Sanktionerne følger linjen, der kommer fra EU, Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danske Universiteter.

Gæsteophold fra russiske/belarusiske institutioner

Gæsteforskere og gæste-ph.d.-studerende fra russiske/belarusiske institutioner kan blive og færdiggøre opholdet. Vi påbegynder ikke nye gæsteophold, og vi forlænger ikke eksisterende aftaler om udveksling af forskere og ph.d.-studerende.

Ansættelser

Sanktionerne er rettet mod russiske og belarusiske institutioner og ikke enkeltpersoner. Derfor har russiske/belarusiske statsborgere fortsat mulighed for at søge job og ph.d.-forløb på AU. Vi forskelsbehandler ikke på baggrund af statsborgerskab.

Møder/konferencer

AU-medarbejdere deltager ikke i møder/konferencer på russiske/belarusiske institutioner, og der må ikke inviteres deltagere, der repræsenterer russiske/belarusiske institutioner.

EU-projekter

Aarhus Universitet har en række samarbejder med russiske institutioner gennem Horizon Europe-projekter. EU-kommissionen har besluttet at sanktionere Rusland på forskningsområdet, ved at russiske institutioner ikke kan indgå i nye samarbejder, samt at suspendere betaling til russiske partnere på igangværende projekter.

Sampublicering

Ved sampublicering skal universitetets forskere udvise særlig agtpågivenhed i forhold til medforfatternes ansættelsessted, forskningens formål samt dens finansiering. Hvis der er tvivl om, hvorvidt en sampublicering vil fremtræde som støtte til det russiske eller belarusiske regime, bør det afklares med nærmeste leder.

Samarbejde med virksomheder

Ved forsknings- eller uddannelsessamarbejde, der involverer russisk eller belarusisk ejede virksomheder, skal universitetets forskere udvise særlig agtpågivenhed i forhold til virksomhedens formål og ejerskabsforhold. Hvis der er tvivl om, hvorvidt samarbejdet vil fremtræde som støtte til det russiske eller belarusiske regime, bør det afklares med nærmeste leder.

Konsekvenser på uddannelsesområdet

Aarhus Universitet drager omsorg for de studerende, der er berørte af den tragiske udvikling i Ukraine.

Alle herboende studerende – uanset statsborgerskab – skal behandles med respekt og ordentlighed. Oplever du diskrimination eller chikane, kan du se her, hvor du kan henvende dig.

Aarhus Universitet har 4 uddannelsesaftaler med russiske institutioner – de er blevet opsagt. Informationen opdateres løbende efter behov.

Særlige indsatser for fordrevne fra Ukraine

Erasmus+ for ansatte

Ansatte ved ukrainske universiteter, der er flygtet fra Ukraine som følge af Ruslands invasion, har mulighed for at søge et Erasmus+ stipendium på Aarhus Universitet. Opholdet kan vare op til 60 dage. Muligheden gælder også for ph.d.-studerende. Du kan læs mere på internationalstaff.au.

Scholars at Risk

Aarhus Universitet er aktiv i Scholars at Risk-samarbejdet.

Scholars at Risk Ukraine

Et samarbejde mellem Novo Nordisk Fonden, Villum Fonden, Carlsberg Fondet og Danske Universiteter giver ukrainske forskere, der er ramt af krigen i Ukraine, mulighed for at søge om ansættelse i Danmark i et Fellowship-program, hvor de vil blive tilknyttet et dansk universitet i en periode på 12 måneder. Ordningen kan også støtte forskere på ukrainske universiteter, som fx ønsker at gennemføre fjernundervisning.

Initiativet ligger i forlængelse af Scholars at Risk-samarbejdet. Læs mere om, hvordan man søger.

Lovgivning

Folketinget har vedtaget lov for fordrevne ukrainere. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har i forlængelse heraf udstedt en række bekendtgørelser (nr. 473, 474, 475, 476, 477) af 24. april, som fritager personer, der er fordrevet fra Ukraine, for fuld deltagerbetaling til videregående uddannelser i Danmark.

Særligt i forhold til studerende på flugt fra Ukraine er Uddannelses- og Forskningsstyrelsen ved at undersøge, hvordan man i Danmark kan indføre EU Kommissionens beslutning om helt ekstraordinært at give Erasmus+-stipendier til denne gruppe. I det øjeblik der kommer en afklaring, er Aarhus Universitet klar til at tage ordningen i brug over for fordrevne studerende fra Ukraine.

Særligt til internationale medarbejdere og ph.d.-studerende

Internationale medarbejdere og ph.d.-studerende kan finde uddybende information på AU's sider til international staff.

Nyt fra myndighederne

Besøg nyidanmark.dk/ukraine hvis du har brug for information fra SIRI og Udlændingestyrelsen til ukrainske statsborgere.