95 år er ingen alder for et universitet

Kandidatreformen og den akademiske frihed var væsentlige temaer, da bl.a. rektor og bestyrelsesforpersonen gik på talerstolen. Læs uddrag og se videoer med årsfesttalerne fra fejringen af AU’s 95-års fødselsdag.

”Tak fordi I er med til at fejre vores stadigt unge universitet”, sagde rektor Brian Bech Nielsen, da Aarhus Universitet fejrede sin 95-års fødselsdag for medarbejdere og samarbejdspartnere. Blandt gæsterne var Uddannelses- og Forskningsminister Christina Egelund (M). Foto: Søren Kjeldgaard

Bestyrelsesforperson Birgitte Nauntofte holdt sin første åbningstale til universitetets årsfest og takkede medarbejderne og de studerende for deres indsats i det forgangne år. Hun understregede, at Aarhus Universitet holder en sikker kurs trods de mange kastevinde, universitetet bliver udsat for:  

”Omverdenen skal kunne regne med universitetet som et sted for den frie tanke og den stærke uvildige grundforskning, hvor tankevækkende og iderige hypoteser udforskes og bliver sat under lup. Og ikke mindst, hvor resultaterne diskuteres og formidles. På Aarhus Universitet værner vi i ledelsen om frihed. Den akademiske frihed, forskningsfrihed og friheden til at ytre sig. Det er vores opgave som ledelse at tilsikre, at det efterleves. For vi vil ikke, og kommer aldrig til, at give køb på den akademiske frihed”, sagde hun.

Se video med bestyrelsesforperson Birgitte Nauntoftes tale

Brian Bech Nielsen: Kandidatreformen stiller krav
Rektor Brian Bech Nielsen kom i sin tale blandt andet kom ind på den omdiskuterede kandidatreform, som kommer til at kræve meget af universitetet – og aftagerne:

Kandidatreformen er langt den mest indgribende uddannelsesreform, som universiteterne er blevet udsat for så langt tilbage, som nogen her i lokalet kan huske. Implementeringen bliver en herkulisk opgave, men vi tager ansvaret på os. Også når det gør ondt. Vi går konstruktivt ind i arbejdet, og vi vil arbejde sammen med den øvrige uddannelsessektor for at finde de bedst mulige løsninger inden for den ramme, der er besluttet. Jeg håber til gengæld, at ministeren vil sætte sig i spidsen for at sikre, at aftagerne af de nye kandidater også forpligter sig. Flere af dem har nemlig opdaget, at erhvervskandidater og erhvervsrettede kandidater med virksomhedsforløb, det stiller krav til aftagerne, og det bliver sandelig ikke gratis”, sagde Brian Bech Nielsen til årsfestens gæster i Aulaen, der blandt mange andre talte Uddannelses- og Forskningsminister Christina Egelund (M).

Se video med rektor Brian Bech Nielsens tale

Årets studentertaler Rune Bak: Da jeg gik fra at være elev til at være studerende
Rune Bak, kandidatstuderende i pædagogisk filosofi, fortalte tilhørerne, hvordan han på sit 2. semester oplevede, hvordan nysgerrigheden førte ham ud over pensum og ind i tilværelsen som studerende. Det var som at sidde på et flyvende tæppe.

”Det er ikke nemt, hvis man ikke har ro og tid til at styre det flyvende tæppe. I har indflydelse på, hvor meget flyvetræning vi får, og hvilket rum, vi flyver i”, sagde Rune Bak og høstede et langt bifald fra Aulaen.

Se video med årets studentertaler Rune Bak

Æresalumne Lone Frank: Universiteterne skal være tænketanke
Årets æresalumne 2023 er videnskabsjournalist, forfatter og ph.d. Lone Frank, der er uddannet cand. scient. i biologi fra Aarhus Universitet. I Brian Bech Nielsens indstilling lød det blandt andet, at Lone Frank bygger bro mellem forskere og befolkning, mellem beslutningstagere og fagfolk, mellem videnskab og samfund. Lone Frank selv takkede for prisen og fortalte om sin studietid på AU:

”Uddannelsen fra Aarhus Universitet var grundlaget for hele mit videre liv. Min verden åbnede sig her”, sagde hun og kom også ind på den frihed, som er afgørende for universitetet:

”Universiteter er ikke videnfabrikker, de skal være tænketanke, hvor frie tanker skal kunne udtrykkes. I må insistere på jeres frihed, og at man skal kunne tale om alt”, sagde Lone Frank.

Se video med Lone Franks tale

Læs portræt af Lone Frank

Se video med Lone Frank

Andre udnævnelser og priser

Bobby Zachariae, professor i psykologi, modtager Rigmor og Carl Holst Knudsens Videnskabspris

Steffen Petersen, professor i byggeri, modtager Aarhus Universitets Jubilæumsfonds Undervisningspris 2023

Kim Daasbjerg, professor i kemi, modtager den første Else Kai Sass-pris

Følgende 5 blev udnævnt til æresdoktorer:

Professor Hartmut Rosa (Arts)
Professor Deborah Stone (Aarhus BSS)
Professor Timothy L. Lash (Health)
Professor Elena Conti (Nat)
Professor Kaushik Roy (Tech)

Læs mere om æresdoktorerne på Aarhus Universitet

Følgende 5 modtog Dronning Margrethe II’s rejselegat:

Frederik Søren Nielsen, kandidatstuderende i arkæologi, Arts
Tobias Rehoff Hyldahl, kandidatstuderende i statskundskab, Aarhus BSS
Mohsen Redda, kandidatstuderende i medicin, Health
Signe Bjerg Kristensen, kandidatstuderende i Molekylær Medicin, NAT
Nikolaj Kühne Jakobsen, bachelorstuderende i Computer Teknologi, TECH

Læs mere om rejselegatmodtagerne