Aarhus Universitet udnævner 5 æresdoktorer

Design af mikrochips, sundhedspolitik og RNA-molekyler. Forskningsområderne spænder vidt hos de 5 internationale æresdoktorer, som Aarhus Universitet udnævner i anledning af sin snarlige fødselsdag.

Aarhus Universitets 5 æresdoktorer 2023.
Aarhus Universitets 5 æresdoktorer 2023. Fra venstre: Professor Deborah Stone, professor Elena Conti, professor Hartmut Rosa, professor Kaushik Roy og professor Timothy L. Lash.

Fredag d. 15. september fejrer Aarhus Universitet sin 95-års fødselsdag, og traditionen tro udnævner AU 5 æresdoktorer – en for hvert af de 5 fakulteter. Æresdoktorerne er fremtrædende forskere fra andre forskningsinstitutioner, som Aarhus Universitet har et samarbejde med. Med titlen får æresdoktorerne en særlig tilknytning til Aarhus Universitet.

Æresdoktorerne 2023 er:

Professor Hartmut Rosa (Arts)
Den anerkendte tyske sociolog Harmut Rosas tanker om tid, acceleration og resonans i senmoderniteten har fået stor indflydelse inden for blandt andet pædagogik, filosofi, medie- og kulturstudier og teologi.

Læs mere om Hartmut Rosa

Professor Deborah Stone (Aarhus BSS)
Deborah Stone er én af verdens førende forskere i politik, især sundhedspolitik. Hendes forskning har bidraget til, at forskere verden over er blevet bevidste om, hvordan narrativer, metaforer og tal har afgørende betydning i politiske debatter og processer.

Læs mere om Deborah Stone

Professor Timothy L. Lash (Health)
Hvordan håndterer vi bias i epidemiologisk og klinisk forskning? Dette vigtige spørgsmål har den førende amerikanske epidemiolog Timothy L. Lash leveret en række svar på ved at udvikle det teoretiske og matematiske grundlag for biasanalyser – metoder til at evaluere, hvordan systematiske skævheder i data påvirker resultatet af en undersøgelse.

Læs mere om Timothy L. Lash

Professor Elena Conti (Nat)
Professor Elena Conti skiller sig ud som én af ​​de bedste strukturbiologer i sin generation. Hun har bidraget med afgørende indsigter inden for forskning i omsætning af RNA – det kædeformede makromolekyle, som er en vigtig bestanddel i alle organismers celler.

Læs mere om Elena Conti

Professor Kaushik Roy (Tech)
Design af mikrochips er et vigtigt emne på globalt plan, og professor Kaushik Roy har bidraget med betydelig forskning inden for emnet. Han er én af verdens førende forskere i lavt strømforbrug og energieffektivt kredsløbs- og systemdesign.

Læs mere om Kaushick Roy

Læs mere om æresdoktorerne på Aarhus Universitet