AU sætter temperaturen efter Arbejdstilsynets anbefalinger

Temperaturen i AU’s bygninger sættes i efterårs- og vintermånederne til mellem 20 og 22 grader. Dermed følger AU anbefalingerne fra Arbejdstilsynet.

Fastsættelse af temperaturen inden for spændet på 20-22 grader vil afhænge af forskellige lokale forhold som fx arbejdets karakter og rummets beskaffenhed. Som medarbejder skal man ikke selv foretage sig noget – blot respektere indstillingen af termostaterne i jeres bygninger. Foto: Colourbox

Det er blevet efterår, og de kolde måneder sætter ind. Nu kan studerende og medarbejdere på Aarhus Universitet forberede sig på en indendørs temperatur på 20 til 22 grader i lokaler med stillesiddende arbejde. Det har universitetsledelsen besluttet efter, at det nationale krav om 19 grader i statslige bygninger er ophævet.

Aarhus Universitet læner sig nu op ad Arbejdstilsynets anbefalinger, og universitetsdirektør Kristian Thorn fremhæver, at hensynet til arbejdsmiljøet har vægtet højt i beslutningen.

”Arbejdsmiljøet skal være i orden, og sidder man og fryser, kan det være svært at koncentrere sig om arbejdsopgaverne. Det så vi sidste efterår og vinter, hvor staten havde bedt os om at neddrosle temperaturen til 19 grader. Med et spænd på 20-22 grader håber vi, at det bliver muligt at balancere hensynet til et godt arbejdsmiljø med andre hensyn, der fortsat vejer tungt – som klima og økonomi,” siger Kristian Thon.

Det vil være op til fakulteternes bygningsservices at vurdere, hvordan temperaturen reguleres lokalt inden for det fastsatte spænd. Der kan være forskellige lokale hensyn, som har betydning – det kan være arbejdets karakter, rummets beskaffenhed, økonomi og ikke mindst hensynet til klimaet.

Der vil fortsat være stort fokus på at indfri universitetets målsætninger for reduceret udledning af CO2.

”Indsatsen med at finde energibesparelser fortsætter ufortrødent, og derfor sigter vi også efter at holde temperaturen nede, hvor det ikke er til gene for arbejdsmiljøet. Vi står som universitet og samfund over for store klima- og miljømæssige udfordringer, og vi har et fælles ansvar for at sætte ind, hvor vi kan,” siger Kristian Thorn.