CED tilbyder workshops og rådgivning om den mundtlige online-eksamen

Den nuværende corona-situation betyder, at størstedelen af semestrets mundtlige eksamener på Aarhus Universitet afvikles online. CED har samlet gode råd om processen for den mundtlige online-eksamen samt links til workshops, rådgivning og materiale, der kan være godt at have ved hånden, før eksamenen går i gang.

På Aarhus Universitet afholdes mundtlige online-eksamener via Zoom. Platformen giver mulighed for, at den studerende kan holde oplæg, at der kan indlægges forberedelse i et separat rum, og at der kan voteres, mens den studerende midlertidigt er sendt ud af rummet, ofte ved brug af funktionen ”Waiting Room”.

Ligesom ved enhver anden eksamen handler det om at udprøve, i hvor høj grad den studerende har nået de faglige mål. Den mundtlige online-eksamen adskiller sig dog fra den traditionelle mundtlige eksamen på en række punkter. På AU Educate har Centre for Educational Development (CED) samlet en huskeliste over, hvad du som underviser bør være opmærksom på, inden du afholder din mundtlige online-eksamen. Du bør:

  1. sikre at møderummet i Zoom er oprettet og delt
  2. være klar over de gældende retningslinjer og hvem du skal kontakte, hvis der opstår problemer
  3. være afklaret med processen for en online-eksamen
  4. afprøve det tekniske setup, evt. med en kollega
  5. tale den online eksamen igennem med censor
  6. forventningsafstemme med de studerende på forhånd.

Selve eksamensprocessen vil variere alt afhængig af, hvordan du skal bruge Waiting Room, om der er lodtrækning, indlagt forberedelse, om det er en individuel prøve eller gruppeeksamen m.m. Det er vigtigt for processen, at du har afprøvet de funktioner i Zoom, som du skal benytte, f.eks. Waiting Room. Derudover bør du sørge for at have en stabil internetforbindelse og god lyd. Du kan læse meget mere om den mundtlige online-eksamen på AU Educate.

Kurser og rådgivning hos CED

Som underviser og eksaminator har du mulighed for at tilmelde dig workshops udbudt af CED. Her gennemgås de basale elementer i en mundtlig online-eksamen som f.eks.:

  • Hvad du skal være opmærksom på før, under og efter eksamen.
  • Hvordan du skaber tryghed i en online eksamenssituation for alle deltagere.
  • Hvordan du bruger Waiting Room og andre Zoom-funktioner i forbindelse med eksamen.
  • Hvordan du håndterer særlige eksamenstyper, f.eks. forberedelsen, eksaminer med brug af tavle eller lodtrækning.

Tilmeld dig workshops om online eksamen via CED’s kursusudbud: https://ced.au.dk/workshops-og-raadgivning-om-online-eksamen

Har du brug for individuel rådgivning, eller har du andre spørgsmål af enten didaktisk eller teknisk karakter om tilrettelæggelsen af din online-eksamen, er du velkommen til at kontakte en medarbejder fra CED eller via ced@au.dk.

Gode råd og officielle retningslinjer

På AU er der generelt en hel del hjælp, vejledninger og gode råd at hente omkring online-eksamen for både undervisere og studerende.

Undervisere kan finde informationer og vejledninger på AU’s side om omlægning af eksamen og ved at klikke videre til de fakultetsspecifikke informationer om eksamensomlægningen. Derudover kan man på AU Educate læse mere om forløbet omkring den mundtlige og skriftlige online-eksamen på AU.

Studerende kan finde mere information om de officielle retningslinjer for online-eksamen på AU’s coronasite og få gode råd til den mundtlige online-eksamen på AU Studypedia.