Energibesparelser: Kilowhat’s the point?

AU fortsætter sit fokus på energibesparelser dette efterår og vinter, og der er mange kilowatttimer i spil. Hensynet til klimaet vejer tungt, og det har fortsat stor betydning for AU’s samlede økonomi.

Sidste år opnåede AU markante besparelser på energiforbruget, og nu gælder det om at holde fast i de gode vaner.

Gennem en fælles indsats kan studerende og medarbejdere hjælpe med at holde AU’s energiforbrug nede. Det er budskabet i en opdateret version af sidste års energisparekampagne, som nu bredes ud på universitetet. For den fælles indsats gør en forskel. Det så vi sidste år, hvor AU i efteråret og vinteren opnåede markante energibesparelser.

Nu gælder det om at holde fast i de gode vaner, hvor vi kan, lyder opfordringen fra universitetsdirektør Kristian Thorn.

”Sidste års resultat vidner om, hvor langt vi kan komme, når vi står sammen som organisation om et fælles mål. Omtanke for energiforbruget er blevet en mere integreret del af hverdagen hos mange på universitetet. Og det er netop den vej, vi skal. Hensynet til klimaet har aldrig været vigtigere, og vi har -særligt som universitet - et stort ansvar for at skubbe udviklingen i den rigtige retning, siger Kristian Thorn.

Konkret sparede universitetet sidste efterår og vinter 16 pct. i strøm og 17 pct. i varme – og det svarer til mere end 10.000.000 kWh. Det er bl.a. indsatsen i laboratorierne, der har haft stor effekt. Blot til eksempel har AU mange såkaldte stinkskabe, som er skabe med udsugning, der kan føre giftige dampe væk fra medarbejdere i laboratoriet. Et tændt stinkskab bruger på et døgn lige så meget energi, som en typisk husstand bruger til strøm på et år. Ved at slukke, når de ikke er brug, er der mange kilowatttimer at spare.

Varmeforbruget er også fortsat en vigtig faktor. For selvom varmegraderne i bygningerne hæves en smule i år for at balancere hensynet til arbejdsmiljøet, er der fortsat stort fokus på energioptimering inden for de udmeldte rammer, der følger Arbejdstilsynets retningslinjer.

AU.dk/kilowhat kan du læse mere om de forskellige tiltag på AU og se eksempler på, hvad de nytter. Her finder du også mere inspiration til, hvordan du og dine kollegaer kan bidrage til at holde energiforbruget nede i hverdagen.