Kilowhat's the point? - Brug energi med omtanke

AU bevarer fokus på at holde energiforbruget nede. Se hvilke tiltag universitetet har sat i gang for at nedbringe energiforbruget og se, hvordan du kan bidrage. Siden opdateres løbende.


Din indsats gør en forskel

Vi holder fast i de gode vaner og sparer på energien. Sidste år gjorde kraftigt stigende elpriser det nødvendigt at spare på strømmen, og gennem en fælles indsats fra alle dele af universitetet lykkedes det at gøre en markant forskel.

Fra september 2022 til marts 2023 sparede AU 16 pct. i el, eller 4.299.306 kWh, som svarer til det årlige el-forbrug i ca. 950 gennemsnitlige husstande. I samme periode sparede AU 17 pct. i varme, eller 6.579.000 kWh, som svarer til det årlige varmeforbrug i ca. 363 gennemsnitlige husstande. Besparelserne sammenlignes med samme periode i 2019/20.

Med kampagnen "Kilowhat's the point? – Brug energi med omtanke" er målet at holde fast i de gode vaner – også i 2023. Med generel omtanke i hverdagen kan alle bidrage til at holde universitetets energiforbrug nede og skubbe på udviklingen mod en bæredygtig adfærd.