Et nyt HR-system for alle er på vej på AU

Nyt HR-system erstatter AUHRA og giver nem adgang til medarbejderinformationer. Systemet er en del af AU’s digitaliseringsstrategi og tages gradvist i brug frem mod udgangen af 2023.

I slutningen af 2022 får alle medarbejdere adgang til dele af det nye HR-system, mitHR. Foto: Lars Kruse

Det nuværende HR-system AUHRA skal på pension. Det er den primære anledning til, at AU sidst i 2022 får et nyt fælles HR-system – mitHR – der rummer helt nye muligheder for at digitalisere processer og arbejdsgange, som i dag håndholdes mange steder. 

Det nye system skal hjælpe AU’s ledere med personaleledelsesopgaver som involverer medarbejderinformationer - herunder MUS, lønforhandling, ferie, fravær og meget mere. Medarbejdere får samtidig selv adgang til et overblik over egne data, samt registrering af ferie og fravær. Sidst, men ikke mindst, skal mitHR digitalisere manuelle arbejdsgange og dermed øge effektiviteten og kvaliteten i HR-enhedernes arbejde.

Tiltrængt digital opgradering på HR-området

Målet er, at ledere og medarbejdere skal opleve en smartere og nemmere systemunderstøttelse af HR-aktiviteter, siger vicedirektør for HR, Anne Lindholm Behnk.

”Populært sagt er det nuværende system AUHRA for de få, mens mitHR bliver for de mange. Man skal passe på med at stille for store forventninger op, inden et system er taget i brug. Men erfaringer fra andre universiteter viser, at medarbejdere og ledere på AU kan se frem til et HR-system med en funktionalitet og brugervenlighed, som gør hverdagen lidt nemmere i forhold til HR-relaterede opgaver og adgang til data”, siger hun og peger på, at et lignende system i dag benyttes af en lang række internationale og danske universiteter, herunder KU, SDU og DTU. 

Investeringen i et nyt HR-system er et væsentligt led i AU’s digitaliseringsstrategi. mitHR er en såkaldt standard cloudløsning, som erstatter både AUHRA og tidsregistreringssystemet ProMark. 

Du får mitHR i slutningen af 2022

I 2022 er det primære fokus på den tekniske implementering af mitHR, dvs. installation og test af systemet, sikre at det snakker korrekt sammen med resten af AU’s digitale infrastruktur, og ikke mindst klargøring af de første moduler til lancering af mitHR inden jul.  I 2023 vil der løbende komme flere funktionaliteter til systemet, og mitHR forventes dermed at være fuldt udrullet ved årets udgang. 

”De fleste kolleger på universitetet kommer ikke til at mærke ret meget til implementeringen af mitHR, før systemet tages i brug i slutningen af 2022. Men størstedelen af vores udviklingsressourcer i AU HR’s data- og digitaliseringsenhed er for en tid allokeret til dette store projekt. Det betyder, at vi kører med et minimum af support og udvikling på andre HR-systemer. Og selvom vi bestræber os på at holde et uændret højt serviceniveau, kan vi i perioder være ekstra udfordret” siger Anne Lindholm Behnk.

Hele HR-funktionen på AU arbejder sammen om mitHR-projektet, der også involverer kollegaer fra både AU IT og AU Økonomi. Herudover er der frikøbt en HR-medarbejder fra hvert fakultet, som arbejder i projektet frem til udgangen af 2023. Det har fra starten været afgørende, at alle relevante interessenter og brugere inddrages i udviklingen og implementeringen, for at sikre en bred organisatorisk forankring, når mitHR skal tages i brug af ledere og medarbejdere på Aarhus Universitet.

FAKTA: Projektplan frem mod udgangen af 2023

  • Januar - oktober 2022: Teknisk implementering af mitHR
  • November/december 2022: AUHRA lukkes, og basisversionen af mitHR tages i brug, herunder ferieregistrering for alle medarbejdere. 
  • 2023:  mitHR finjusteres, og flere moduler og funktionaliteter bygges ind i systemet.
  • Ultimo 2023: mitHR er i fuld drift.

Yderligere spørgsmål: