Få ekstra regnekræfter til dit forskningsprojekt

Gennem et nationalt samarbejde med landets øvrige universiteter kan du nu søge om at få del i exceptionelle computerkræfter til dit forskningsprojekt. DeiC deler ressourcer ud i efteråret, og ansøgningsfrist er 4. oktober.

Lige nu kan du som forsker uanset fagområde søge om at få andel i særlige computerkræfter – såkaldte HPC-ressourcer (High Performance Computing), som gør det muligt at foretage beregninger og håndtere data, som det ellers er umuligt at foretage på almindelige computere.

Det er DeiC – Danish e-infrastructure Cooperation – der koordinerer brugen af de nationale HPC-ressourcer. En af dem, der har haft glæde af ekstra computerkræfter, er ph.d.-studerende ved Interacting Minds Centre under Arts, Kenneth Enevoldsen. Som forsøgsansvarlig for projektet Danish Foundations Models har han brugt HPC-ressourcer til at bygge algoritme-modeller, som kan bruges til sproganalyse, dokumentsøgning og talegenkendelse. Konkret har modellerne fx været brugt til at undersøge spredningen af konspirationsteorier under corona-krisen.

Ved at bruge HPC-ressourcerne i deres forskning kan projektets deltagere udvikle algoritme-modeller, der på den ene side giver forskningsmæssig indsigt, og på den anden side flytter grænserne for dansk open-source sprogteknologi. Der er altså både en gevinst at finde for forskningen og for industrien.

”HPC-ressourcerne kan i høj grad gøre en forskel for forskningsprojekter, ikke mindst blandt early-career researchers som mig selv, som med HPC får mulighed for at arbejde med state-of-the-art computing-modeller, som ellers ville ligge uden for det budget, de fleste ph.d.-studerende og postdocs har til rådighed,” siger Kenneth Enevoldsen.

Få hjælp til at søge om ressourcer

Brian Vinter, prodekan for forskning på Tech og medlem af styregruppen for DeiC, opfordrer alle forskere med relevante projekter til at søge om HPC-ressourcer.

”Det her er en rigtig god mulighed for at få adgang til regnekraft, som langt overstiger, hvad et enkelt universitet kan tilbyde. Derfor er det vigtigt, at AU’s forskere udnytter de muligheder, som de nationale og internationale ressourcer tilbyder. En AU-forsker fra Kemi har fx anvendt flere timer på den internationale HPC-computer LUMI end alle andre danske forskere tilsammen,” siger han.

Men hvad skal der til for at komme i betragtning til HPC-ressourcer? Hvordan identificerer du behovet? Og hvordan målretter du din ansøgning? Det er nogle af de spørgsmål, du måske stiller dig selv. Hos AU’s HPC front office kan du få hjælp til ansøgningsproceduren og støtte til at finde den rigtige HPC-løsning til det enkelte projekt.

Næste kald er 4. oktober

DeiC har for øjeblikket et kald, hvor forskere og kandidatstuderende kan søge om HPC-ressourcer på de nationale HPC-anlæg.

Ansøgningsfristen for at søge om at få andel i DeiC’s HPC-ressourcer i denne omgang er 4. oktober, og både DeiCs og AU’s front offices er klar til at vejlede dig i ansøgningsprocessen.

Mere information

Se DeiC’s side om det aktuelle kald om regnetid på nationale HPC-anlæg.

Se også AU’s side om adgang til HPC-regneressourcer.

Har du brug for hjælp, kontakt AU’s HPC front office på deicfrontoffice@au.dk

Fakta

  • To af de nationale HPC- centre ligger fysisk ved AU: HPC1 og HPC2, ledet af henholdsvis Kristoffer Laigaard Nielbo og Dan Ariel Søndergaard.
  • AU har desuden en andel af den internationale supercomputer, LUMI.