Gode takter i AU’s grønne omstilling

De seneste år har Aarhus Universitet med succes sat strøm til en række aktiviteter, der skal reducere universitetets udledning af drivhusgasser og skubbe på den grønne udvikling. AU’s bestyrelsesformand, Connie Hedegaard, glæder sig over de positive takter og understreger, hvor vigtigt det er at forsætte den gode kurs.

Aarhus Universitet er godt på vej med sin grønne omstilling. På denne uges bestyrelsesmøde blev der givet en status på universitetets indsats og resultater på baggrund af klimahandleplaner og klimaregnskab. En tilfreds bestyrelsesformand, Connie Hedegaard, uddyber:  

”Universitetet har arbejdet fokuseret med den grønne dagsorden de seneste par år – både på et strukturelt og et mere operationelt plan, og det begynder nu at kunne ses. Det er virkeligt godt at se, at resultaterne begynder at komme. Det betyder, at studerende og medarbejdere har taget godt imod de grønne indsatser, og folk har generelt været engageret i, hvordan alle kan bidrage til at reducere AU’s klimaaftryk.”

Corona-fald i udledninger

AU’s seneste klimaredskab viser, at universitetets CO2-udledning er faldet med hele 44 % fra 2019 til 2020. Det ekstraordinære fald finder især sin forklaring i corona-nedlukningen og den reducerede rejseaktivitet, og derfor imødeser Connie Hedegaard, at reduktionstakten ikke helt kan fastholdes, når aktivitetsniveauet på campus og i samfundet generelt øges igen.

”Dog er jeg overbevist om, at vi med det rigtige mindset og de positive erfaringer, som vi har fået under nedlukningen, hvor vi har reduceret vores rejseaktivitet og holdt flere virtuelle møder, er blevet meget bevidste om, hvornår vi rejser og i hvilket omfang. Med universitetets klimamål og samfundets klimaambitioner i det hele taget er det ikke en mulighed at vende tilbage til samme rejsemønster som før epidemien,” udtaler hun.

34 nye aktiviteter i 2022

I 2022 hjælpes universitetets grønne kurs godt på vej af i alt 34 CO2-reducerende aktiviteter, som igangsættes rundt omkring på AU. Det drejer sig fx om en række energibesparelser i AU’s bygninger, herunder en energioptimering af ventilationsanlægget på Nat og Tech samt et såkaldt living lab-projekt med fokus på bæredygtige renoveringer i Universitetsbyen. Desuden er universitetets rejsepolitik på vej i en opdateret udgave med mere klimavenlige retningslinjer, og endelig udvikles der et træningsforløb, som skal give studerende og medarbejdere mere viden om klimaområdet, og om hvordan man som individ kan bidrage til AU’s grønne omstilling.

Derudover arbejder universitetet videre med mange af de aktiviteter, der blev igangsat i 2021. I det kommende år er planen at involvere flere fagpersoner, udvalg og råd for studerende og medarbejdere for at sikre, at AU når klimastrategiens mål om en CO2-reduktion i 2025 på 35% (sammenlignet med 2018), og en reduktion på 57% i 2030. 

Læs mere