AU's klimastrategi 2020-2025

I foråret 2020 blev Aarhus Universitets første klimastrategi besluttet. Strategien løber fra 2020-2025 og sætter nogle klare mål og en ramme for arbejdet med at drifte AU på en endnu mere klimavenlig måde. Målet for 2025 er at reducere universitetets CO2-udledning med 35% sammenlignet med 2018.


Handleplaner

I forlængelse af klimastrategien udvikles der hvert år en handleplan. Handleplanen indeholder en beskrivelse af en række indsatser, som muliggør væsentlige CO₂-reduktioner i universitetets drift. Hvert år følges der op på aktiviteterne for det forgangne år. 

Handleplan 2024

Handleplanen for 2024 indeholder ni initiativer, der skal bidrage til at sænke AU's klimaaftryk. 
Indsatserne er inddelt i 3 områder eller 'scopes', der dækker over hhv. direkte udledning (scope 1), inddirekte udledning (scope 2) og værdikædeudledning (scope 3). Scopes er baseret på Greenhouse Gas Protocol (GHG)-metoden. 

Handleplan 2023

Handleplanen for 2023 indeholder 26 forskellige klimaindsatser, som skal bane vejen for et grønnere universitet. 

Handleplan 2022

Handleplanen for 2022 indeholder 34 forskellige klimaindsatser. 

Har du spørgsmål?