Har du internationale kollegaer? Tip dem om nyt AU-seminar

Tirsdag den 7. marts kan alle internationale medarbejdere blive klogere på AU, når International Staff Office afholder seminaret ”AU Workplace in Focus”.

”AU Workplace in Focus” er et to-timers-seminar, hvor alle internationale medarbejdere på AU kan få et dybere indblik i AU som arbejdsplads. Her vil man møde andre ikke dansktalende kollegaer og i løbet af en formiddag få svar på typiske spørgsmål og drøfte det professionelle liv på universitetet, herunder hverdagsarbejde, arbejdsmiljø, ansættelsesvilkår, fagforeninger, lønforhandlinger og arbejdspladsvurderinger m.m. 

International Staff Office står bag ”AU Workplace in Focus”, som både bygger ovenpå den digitale velkomst, alle nye medarbejdere møder, når de starter i deres ansættelse på AU - og lægger sig i forlængelse af intro-webinaret ”Employment at AU”. ”AU Workplace in Focus” giver dermed deltagerne mulighed for at følge op på informationer og oplevelser fra deres første tid på AU.

”AU Workplace in Focus” foregår på engelsk og afholdes i foråret og efteråret – første gang den 7. marts 2023.

Send gerne links videre til din nye ikke dansktalende kollega!

Digital velkomst erstatter danske intromøder
Siden AU i 2021 udrullede den digitale velkomst, som giver en lettilgængeligt og samlet introduktion til Aarhus Universitet som organisation og arbejdsplads, har den oplevede merværdi af danske, fysiske intromøder været begrænset. Fremover vil nye medarbejdere derfor først og fremmest skulle orientere sig i den digitale velkomst for en overordnet introduktion til AU - selvfølgelig fortsat som et supplement til lokale onboarding-forløb.