Digital Velkomst til Aarhus Universitet

Er du ny medarbejder på AU? Så finder du en masse relevante informationer, et godt overblik over organisationen samt værktøjer til det daglige arbejdsliv i den digitale velkomst.


Hvad indeholder velkomsten?

Den digitale velkomst består af en velkomst fra rektor, Brian Bech Nielsen, samt fire moduler:

  • Om AU
  • AU som organisation
  • Når du arbejder på AU
  • Praktisk info

Det tager ca. 30-45 min. at gennemgå velkomsten fra start til slut.

Se først de tre film, så åbner resten 

Indledningsvist skal du se tre film knyttet til rektors velkomst, modul 1 og modul 2. Resten af indholdet bliver 'låst op', når du har set filmene, og herefter kan du dykke ned i de forskellige emner - enten i den forslåede rækkefølge eller på kryds og tværs.  Det er helt op til dig.

Systemet husker automatisk, hvor du er kommet til, så når du har set de tre korte film, kan du til enhver tid logge på velkomsten og bruge det som opslagsværk.

Sådan bruger du den digitale velkomst

  • Den digitale velkomst er tilgængelig for alle medarbejdere.
  • Er du ny på Aarhus Universitet vil vi anbefale, at du gennemgår velkomsten så tidligt i din ansættelse som muligt. Den er fuld af relevante informationer og giver et godt overblik over organisationen samt værktøjer til det daglige arbejdsliv.
  • Videoerne i velkomsten er med speak. Husk derfor at tjekke, at dine højtalere eller hovedtelefoner er tilsluttet.
  • Du kan tilføje eller fjerne undertekster via et lille ikon i højre hjørne af rammen om videoen.
  • Systemet husker automatisk, hvor du er kommet til, så du til enhver tid kan stoppe og komme tilbage senere, uden at skulle starte forfra.