Institutionsakkreditering: 3 temaer i fokus

Akkrediteringspanelet har nu udvalgt 3 temaer – såkaldte audit trails – som skal belyse, hvordan AU’s kvalitetssystem fungerer i praksis. Dermed går arbejdet frem mod næste panelbesøg i gang.

Foto: Lars Kruse

Aarhus Universitet indsendte i september sidste år sin institutionsrapport til Danmarks Akkrediteringsinstitution og var i december vært for det første af i alt to planlagte besøg af akkrediteringspanelet. Nu har panelet på baggrund af rapporten og besøget udvalgt 3 temaer – eller såkaldte audit trails – som skal belyse, hvordan AU’s kvalitetssystem fungerer i praksis.

De 3 audit trails er 1) uddannelsesevaluering, 2) sikring af videngrundlag og 3) sikring af pædagogisk og didaktisk kvalitet, herunder studentercentreret læring.

Disse temaer vil være i fokus ved næste panelbesøg den 12.-15. marts, hvor akkrediteringspanelet bl.a. interviewer et stort antal ledere, undervisere og studerende og øvrige aktører (fx aftagere) på tværs af en række uddannelser.

Før besøget skal AU indsende relevant dokumentation til akkrediteringspanelet. Det kan fx være i form af uddannelsesevalueringer, handleplaner, retningslinjer og meget andet.

Akkrediteringsinstitutionens rapportudkast og indstilling sendes i høring på AU i juni, og afgørelsen forventes at lande den 24. september.

Vil du vide mere?