Kommissorium for den interne problemanalyse på plads

Arbejdet med den interne problemanalyse går nu i gang. Ekspertgruppen med professor Torben M. Andersen i spidsen har netop fået det kommissorium, som er afsættet for problemanalysen. Kommissoriet er lavet af et internt analysepanel i samarbejde med universitetsledelsen.

Analysepanelet er tilfredse med det kommissorium, der nu ligger klar. Foto: Colourbox

Det særlige interne analysepanel med repræsentanter fra akademiske råd, hovedsamarbejdsudvalget, de studerende og administrationen, har i samarbejde med universitetsledelsen udarbejdet det kommissorium, som ekspertgruppen skal lave sin analyse ud fra.

Problemanalysen omhandler de organisatoriske og administrative forhold på universitetet. I kommissoriet er udpeget tre problemfelter, som analysen skal tage udgangspunkt i: ledelsesnærvær, medarbejder- og studenterinddragelse samt administrativ understøttelse.

”I analysepanelet har vi bestræbt os på at få inddraget de problemfelter, som kolleger og medarbejdere rundt om i organisationen har givet udtryk for. Ekspertgruppen har nu fået et meget bredt kommissorium at arbejde ud fra. Og den har frie hænder til at vælge arbejdsmetode og udvælge den fornødne ekspertise på universitetet til at gennemføre analysen,” siger formand for analysepanelet professor Jørn Flohr Nielsen.

Målet er en analyse, som er bredt dækkende, og som giver en veldokumenteret beskrivelse af de væsentligste problemer.

Processen med at udarbejde kommissoriet har været længere end forventet.

”Vi har taget den tid, der skulle til, for at få et kommissorium på plads i enighed med universitetsledelsen, og vi er tilfredse med resultatet," siger Jørn Flohr Nielsen.

 

Fakta om processen

Ekspertgruppen vil de kommende måneder gennemføre en række analyser og fokusgruppeinterviews med en række ledere, medarbejdere og studerende. Den har desuden planlagt en spørgeskemaundersøgelse blandt medarbejder og studerende og besøge udvalgte institutter.

Ekspertgruppen lægger vægt på en åben proces om evalueringen, og alle er velkomne til at komme med synspunkter og input. Dem kan man sende ind på ekspertgruppen@au.dk.

Ekspertgruppens analyse skal munde ud i en rapport, som analysepanelet herefter har til opgave at kommentere på. Rapporten skal ligge færdig til juni.

Inden der træffes beslutninger om væsentlige ændringer som følge af problemanalysen, gennemfører universitetsledelsen en intern høring på universitetet.