Kvalificeret ansættelsesstop fortsætter til og med februar

Det nuværende kvalificerede ansættelsesstop på Aarhus Universitet forlænges frem til udgangen af februar 2023. Det har universitetsledelsen besluttet efter drøftelse i HSU.

Foto: Roar Lava Paaske

Høje energipriser, nedgang i aktivitet på uddannelsesområdet og tab på finansielle poster betyder, at Aarhus Universitet går ud af 2022 med et markant underskud, og at universitetet ser ind i en stram økonomi for 2023.

For at modvirke konsekvenserne af den økonomiske situation har universitetsledelsen efter drøftelser i hovedsamarbejdsudvalget (HSU) besluttet at forlænge det nuværende kvalificerede ansættelsesstop frem til udgangen af februar 2023.

Forlængelsen understøtter det arbejde, der lige nu foregår på institutterne og i administrationen med at nedbringe omkostninger og sikre en stram budgetstyring i de kommende år.

Det kvalificerede ansættelsesstop blev indført den 1. september i år. Allerede her besluttede universitetsledelsen, at en eventuel forlængelse skulle tages op til vurdering ved årets udgang.

Det kvalificerede ansættelsesstop omfatter uændret alle administrative og videnskabelige stillinger med en række undtagelser, bl.a. stillinger, som er særligt kritiske for organisationen, og som udgangspunkt stillinger, der er fuldt finansieret af eksterne bevillingsgivere.