Meld dig som kandidat - valget er dit

Vil du være med til at påvirke Aarhus Universitets virke i den retning, du finder rigtig? Engagér dig i AU’s bestyrelse, råd og nævn og få indflydelse. Du kan melde dig som kandidat fra den 6.-12. oktober.

Til november skal AU finde sine medarbejderrepræsentanter til AU’s forskellige demokratiske organer. Måske er det dig?

Som VIP kan du stille op til bestyrelsen, akademiske råd, studienævn og ph.d.-udvalg. Er du TAP, kan du stille op til bestyrelsen, og er du ansat på et fakultet, kan du også stille op som observatør til akademiske råd.

Du er med til at sikre, at du og dine kollegers stemme bliver hørt, når der træffes vigtige beslutninger på AU. Du rådgiver ledelsen, skaber dialog om vigtige spørgsmål og lærer endnu mere om, hvordan universitetet fungerer.  

VIP og TAP er kun på valg til bestyrelsen og akademisk råd hvert 4. år, så benyt chancen nu, hvis du overvejer at melde dig som kandidat. Se oversigt over, hvem der kan stemme til hvad og hvornår.

Sådan gør du:

Hvis du har lyst til at engagere dig, kan du melde dig som kandidat elektronisk fra fredag d. 6. oktober kl. 9:00 til torsdag d. 12. oktober kl. 12:00.

  • Log ind på valgsystemet e-vote med dit AU-id og din adgangskode.
  • Udfyld opstillingsblanketten elektronisk.

Læs mere om opstilling og de demokratiske råd og nævn på au.dk/valg


Valg på AU
Hvert år i november er der valg på Aarhus Universitet. Her vælges der medlemmer til diverse råd, nævn og udvalg samt bestyrelsen for AU. Hvem, der kan stemme, og hvad der stemmes til, varierer inden for en 4-årig periode.

I år kan både medarbejdere og studerende deltage i valget. Valget gennemføres den 13.-16. november. Læs mere på au.dk/valg