Nye retningslinjer for bibeskæftigelse med relation til risikolande

Fremover skal AU-medarbejdere indberette bibeskæftigelse på forhånd, hvis det kan udgøre en særlig risiko for forskningssikkerheden.

Aulaen set udefra fra Universitetsparken i Aarhus.
Foto: Jesper Rais, AU foto.

Den geopolitiske situation har ændret sig markant, og AU arbejder løbende på at tage de rette forholdsregler for at beskytte både medarbejdere, viden og kritisk infrastruktur.

Som noget nyt bedes du som medarbejder indberette internationalt, risikobetonet bibeskæftigelse til din institutleder. Det kan være bibeskæftigelse med relation til risikolande, som PET vurderer, udgør en særlig spionagetrussel mod Danmark, Færøerne og Grønland på forskningsområdet. Eller bijobs, der kan indebære risiko for ’dual use’, hvor den viden, man udvikler til helt legitime formål, vil kunne misbruges af ikke-venligtsindede lande, f.eks. militært. Det skønnes, at der vil være relativt få tilfælde af ’dual use’ i forskningen på universiteterne. 

Læs mere på hjemmesiden under regler for bibeskæftigelse.

De justerede retningslinjer er vedtaget af universitetsledelsen og har været i Hovedsamarbejdsudvalget.

Bibeskæftigelse har stor værdi
Universitetsdirektør Kristian Thorn understreger, at universitetsledelsen fortsat bifalder og opfordrer til bibeskæftigelse og ser det som et vigtigt bidrag til det omgivende samfund. Det er kun i ganske få – men vigtige – tilfælde, at medarbejdere skal tage en række forholdsregler.

”Vi er i en situation, hvor det desværre er blevet nødvendigt at være ekstra opmærksom på international sikkerhed inden for visse forskningsområder. De nye retningslinjer sigter på at beskytte AU’s medarbejdere og undgå situationer, hvor AU’s teknologi og viden kan blive misbrugt af ikke-venligtsindede lande.”

Hvis du som medarbejder tænker, at en bibeskæftigelse kan være internationalt, risikobetonet, bedes du gå i dialog med din institutleder, senest 14 dage før bibeskæftigelsen starter. Hvis din institutleder vurderer, at bibeskæftigelsen er uproblematisk, oplyser du om bijobbet i Pure.

Bibeskæftigelse bedes fortsat oplyses i Pure – dog ikke for TAP
Det gælder fortsat for alle videnskabelige medarbejdere, ledere på universitetsledelses- fakultetsledelses- og institutlederniveau samt vicedirektører og administrationschefer, at de skal oplyse bibeskæftigelse i Pure, hvis der er en faglig sammenhæng med deres hovedansættelse på AU. Det har været retningslinjen siden maj 2023.

Dine oplysninger i Pure om bibeskæftigelse er som udgangspunkt offentlig, men du har mulighed for at fravælge i Pure, at oplysningerne skal være synlige for andre.

Som hovedregel har alle øvrige TAP-medarbejdere ikke pligt til at oplyse om bijobs i Pure. Men bibeskæftigelsen skal leve op til AU’s retningslinjer for bibeskæftigelse.

Har du spørgsmål til retningslinjerne, kan du drøfte dem med din leder.

De justerede retningslinjer gælder pr. 1. juni 2024.