Bibeskæftigelse skal nu oplyses i Pure

Bibeskæftigelse, der har en faglig sammenhæng med din beskæftigelse på AU, skal fremover oplyses i Pure. Læs om de nye retningslinjer her.

Foto: Lars Kruse

Hvis du har et bijob, er det vigtigt at være opmærksom på nye retningslinjer for oplysning om bibeskæftigelse. Retningslinjerne er vedtaget af universitetsledelsen efter drøftelser i Hovedsamarbejdsudvalget.

I Pure skal du fremover oplyse om bibeskæftigelse, der har en faglig sammenhæng med din beskæftigelse på AU. Find mere information om, hvilken type bibeskæftigelse, der er omfattet af retningslinjerne for oplysning

Målet med de nye retningslinjer er at bidrage til transparens og give både medarbejdere og ledere et værktøj til i samarbejde løbende at vurdere, om reglerne for bibeskæftigelse følges. Samtidig kan åbenhed om bijob være en hjælp til at skabe tillid til habilitet og minimere risikoen for interessekonflikter.

Gælder fra 2023

Relevant bibeskæftigelse oplyses – så vidt muligt løbende – og senest den 1. marts for det forgangne kalenderår. Dette gælder med virkning fra kalenderåret 2023. Bibeskæftigelse i 2023 skal således være tastet senest den 1. marts 2024.

Har du spørgsmål til retningslinjerne, kan du drøfte dem med din leder.

I denne vejledning finder du hjælp til, hvordan bibeskæftigelse indtastes i Pure.