Rejs med omtanke for klimaet

Skal du ud at rejse i arbejdsøjemed, opfordres du til at tænke over, hvordan du kommer mest klimavenligt frem – og overveje en ekstra gang, om rejsen er nødvendig. AU’s reviderede rejsepolitik skal bidrage til at reducere universitetets CO2-aftryk.

Foto: Colourbox

Vedtaget efter bred høring

En bredt sammensat arbejdsgruppe med repræsentanter fra fagmiljøerne og administrationen har udarbejdet udkastet til den reviderede rejsepolitik, som har været i høring hos fakulteterne, institutterne, akademiske råd, HSU, HAMU, FSU, FAMU og LEA. På den baggrund har universitetsledelsen vedtaget den reviderede rejsepolitik. Læs også Ny rejsepolitik lægger op til færre og mere klimavenlige rejser (fra 7. januar 2022)

Aarhus Universitet er en international arbejdsplads, hvor vi som medarbejdere har behov for at rejse for at samarbejde med internationale partnere, deltage i konferencer, benytte os af forskningsfaciliteter andre steder i verden, udføre feltstudier osv. Sådan vil det fortsat være – men fremover skal hensynet til klimaet spille en større rolle, når vi som medarbejdere træffer beslutninger om vores rejser. Det fremgår af AU’s rejsepolitik, der blevet revideret for at bidrage til AU’s klimamål. Den reviderede rejsepolitik er vedtaget i universitetsledelsen efter en bred høring på universitetet.

Den reviderede rejsepolitik skal bidrage til den fælles opgave med at reducere universitetets CO2-aftryk. Så klimabelastning skal tænkes ind i planlægning af rejser.

”Som medarbejdere på Aarhus Universitet skal vi hver især gøre vores til at udlede mindre CO2, fx ved at bytte fly ud med tog. Så overvejelserne er både, hvordan vi kan rejse mest klimavenligt – eller om rejsen i nogle tilfælde kan erstattes af et virtuelt setup”, siger rektor Brian Bech Nielsen på vegne af universitetsledelsen.

Ved planlægning af rejser skal klimahensynet afvejes i forhold til, hvad der praktisk og tidsmæssigt kan hænge sammen.

Den reviderede rejsepolitik gælder for alle rejser bestilt efter den 3. oktober 2022. Læs hele rejsepolitikken på AU’s hjemmeside – eller få et hurtigt overblik over de vigtigste ændringer nedenfor.

Få et overblik over ændringerne i AU’s rejsepolitik

Overordnet indeholder den reviderede rejsepolitik en eksplicit opfordring til at se på egne rejsevaner og genoverveje rejseformen ved blandt andet at:

  • vælge den mest klimavenlige rejseform i videst muligt omfang.
  • udfordre omfanget af fysiske møder i eksisterende, veletablerede netværk.
  • overveje, om rejsen kan erstattes af virtuelle møder – eller planlægges tættere på medarbejderens geografiske placering.
  • tage tog frem for fly, hvis rejsetiden med tog er under 5 timer pr. vej.

Overvejelser om rejseform sker naturligvis også med afsæt i, at det praktisk og tidsmæssigt kan hænge sammen for den enkelte.

Særligt for tjenesterejser med bil

  • AU-medarbejdere opfordres til at anvende AU’s elbiler frem for egen diesel-/benzinbil.
  • AU-medarbejdere, der bruger egen bil i tjenesteøjemed, opfordres til at indtænke samkørsel med andre.  
  • Ifm. billeje opfordres alle til at leje en elbil, hvis det er praktisk muligt og økonomisk forsvarligt.

Særligt for indenrigsrejser

For indenrigsrejser gælder, at de som udgangspunkt bør foregå via tog og/eller samkørsel. Flyrejser inden for landets grænser kan dog være en mulighed, hvis særlige faglige eller praktiske hensyn nødvendiggør dette, eller hvis rejsen er et led i en udenrigsrejse.

Særligt for booking af flyrejser

Selvom man fortsat kan købe sin flybillet direkte ved flyselskabet, opfordres alle medarbejdere kraftigt til at booke deres flyrejser via AU’s rejsebureau, Carlson Wagonlit Travel Danmark (CWT), som bl.a. kan trække data om CO2-udledninger relateret til rejsen. Denne data er vigtig for at kunne følge med i, om klimaindsatsen har den ønskede effekt. Læs mere om brugen af CWT, og se vejledninger her.

Yderligere oplysninger