Sprogforsker fra AU står bag en dansk-ukrainsk-engelsk ordbog

​​​​​​​På blot to måneder har lektor i lingvistik på Aarhus Universitet, Peter Bakker, skrevet og udgivet en dansk-ukrainsk-engelsk ordbog med hjælp fra frivillige og en bevilling fra Aarhus Universitets Forskningsfond. Målet er at give ukrainske flygtninge en lettere start i Danmark. Efterspørgslen på den nye gratis ordbog er så stor, at Peter Bakker nu samler midler til andet oplag.

Ukrainsk flygtninge med ordbøger i hænderne
De første trykte eksemplarer af den dansk-ukrainsk-engelsk-ordbog blev delt ud til ukrainske flygtninge i Aarhus. Foto: Peter Bakker

Det var et besøg hos en bekendt, som havde flere ukrainere boende på sin gård, som fik lektor Peter Bakker til at tage initiativet til at lave en dansk-ukrainsk-engelsk ordbog.

”Kommunikationen mellem min ven og hans ukrainske logerende var elendig. De havde ikke et fælles sprog og måtte ty til fagter, når de skulle forklare sig over for hinanden. Det var hér, jeg tænkte, at jeg kunne gøre nytte med min baggrund som sprogforsker”, siger Peter Bakker om ideen til ordbogen, som er rettet mod både danskere og ukrainere. Hans erfaring er, at meget få ukrainere taler engelsk, og helt naturligt kun meget lidt dansk endnu.

Ordbogen er netop kommet fra tryk og indeholder de 3000 mest hyppige ord, baseret på frekvenslisten fra Det Danske Sprog- og Litteraturselskab, samt sætninger, som skal gøre en samtale lettere. Desuden har ordbogen en parlør med gængse formuleringer, herunder et afsnit om krigen og flugten til Danmark.

Lektoren, som har brugt de fleste af sine vågne fritimer de seneste måneder på at samle ord, koordinere og planlægge, var ikke i tvivl om, at ordbogen skulle publiceres i fysisk form ud over en digital version.

”Mange flygtninge, især ældre, er ikke fortrolige med digitale hjælpemidler, og de har måske heller ikke mobiltelefoner med oversættelses-apps. Tilmed fungerer Google Translate meget dårligt, når det gælder oversættelse fra dansk til ukrainsk”, siger Peter Bakker.

”Ordbogen er et nemt og tilgængeligt værktøj for begge parter, som skal kommunikere uden et fælles sprog. Det er lettere at være to, der kigger, bladrer og peger ord og sætninger ud og kan gøre sig forståelige over for hinanden”, siger Peter Bakker, som fortæller, at ordbogen dog også har en kort vejledning til, hvordan man bruger sin mobil til oversættelse mellem ukrainsk og dansk.

Brug for flere penge

Peter Bakker taler ikke selv ukrainsk og har fået hjælp fra ukrainske oversættere, koordineret af den herboende ukrainer, Anna Kryvous, der selv er kandidat fra AU. Desuden har kolleger fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet deltaget i arbejdet.

”Men det er klart, at ordbogen ikke vil være perfekt, når vi har arbejdet under tidspres”, betoner Peter Bakker.  

Det er sproglektorens forventning, at ordbogen medvirker til, at mødet mellem de ukrainske flygtninge og danskerne bliver lettere. I al fald kan sprogbarrieren nu sænkes en hel del.

”Jeg håber, at ordbogen bliver modtaget som en velkomst til og anerkendelse af ukrainerne, og jeg håber også, at de har lyst til at lære lidt dansk. De bøger, jeg foreløbig har uddelt, er modtaget med stor glæde, og det gør også mig utrolig glad”.

Fra dekan på Arts, Johnny Laursen, er der stor anerkendelse til Peter Bakker og de frivillige, som står bag ordbogen.

”Jeg beundrer ganske enkelt den ildhu og indsats, som de involverede har lagt for dagen i dette projekt. Jeg er stolt over, at medarbejdere og studerende bruger deres viden og fritid på at hjælpe mennesker i nød, og jeg er overbevist om, at deres indsats og idealisme bidrager til, at båndene mellem vores lande knyttes endnu stærkere. Det vil gavne samarbejdet mellem Ukraine og Danmark i en forhåbentlig snart fredelig fremtid”, siger Johnny Laursen.

Aarhus Universitets Forskningsfond, AUFF, har bevilget penge til tryk af første oplag af ordbogen, hvoraf de fleste allerede er delt ud. Interessen for ordbogen er imidlertid meget stor. Det vælter ifølge Peter Bakker lige nu ind med interessetilkendegivelser og bestillinger.

Hvis man har lyst til at bidrage, kan det ske via Mobile Pay via foreningen BEVAR UKRAINE, som hjælper med trykning af flere bøger og distribution. I det omfang, der samles penge ind, bliver bogen trykt i endnu et oplag til gratis uddeling. Angiv ”slovnyk” eller ”ordbog” som kommentar, så kommer donationen ordbogen til gode.

Desuden kan virksomheder, institutioner og privatpersoner downloade og printe ordbogen. Der er ikke copyright på indholdet.

Ordbogen kan hentes her.

 

Kontakt:

Lektor Peter Bakker

mobil: 31 37 82 51
e-mail: ordbog.slovnik@gmail.com