Støtte til ni forskernetværk på tværs af fakulteterne

For at styrke samarbejdet på tværs af institutter og fakulteter har ni forskernetværk efter et åbent opslag fået støtte til at styrke og udvikle aktiviteter, der går på tværs af fakultetsgrænserne.

Ni tværgående forskernetværk, som bl.a. arbejder med arkæologi, kræft, bæredygtighed og atmosfæriske aerosoler, har fået bevilget midler. Foto: Colourbox

Formålet med netværkene er, at forskerne i et tværgående samarbejde kan udvikle nye idéer og projekter, blandt andet med henblik på at hjemtage eksterne forskningsmidler.

Opslaget gav mulighed for at søge op til 400.000 i alt i 2015-2016. Ved ansøgningsfristen var der i alt indkommet 30 ansøgninger af høj kvalitet indsendt af medarbejdere ved Aarhus Universitet.

Netværksansøgningerne har været bedømt af Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde, som består  af prodekanerne for forskning, talentudvikling og videnudveksling. Udvalget besluttede på sit seneste møde at bevilge midler til etablering af i alt ni netværk. Netværkene handler om blandt andet arkæologi, kræft, bæredygtighed og atmosfæriske aerosoler (små luftpartikler).

De ni netværk er:

  • Atmospheric Aerosols
  • AU STAR - Science & Technology in Archaeological Research
  • Maasai Mara Science and Development Action
  • Cancer genomics
  • Stanford Peace Innovation Lab - NETWORK
  • Miljø, kommunikation og bæredygtig omstilling
  • AU Air & Health
  • AU cross-species center
  • LUMEN - Lutheran Mentality and the Nordic

Se, hvem der er tovholdere for de ni netværk