Du er her: AU  Medarbejdere  Organisation og ledelse Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde

Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde

Indsatsområder

Udvalget har udpeget syv indsatsområder:

Rekruttering og vækstlag (tovholder: Lise Wogensen Bach)

Kvinder i forskning (tovholdere: Lise Wogensen Bach og Anne Marie Pahuus)

Ekstern forskningsfinansiering (tovholder: Søren Rud Keiding)

Virksomhedssamarbejde (tovholdere: Kurt Nielsen og Anne Marie Pahuus)

Interdisciplinaritet (tovholder: Ole Steen Nielsen) 

Forskningsinfrastruktur (tovholder: Søren Rud Keiding)

E-Science (tovholder: Søren Rud Keiding og Anne Marie Pahuus)

OPGAVER

  • Nationale og internationale forskningspolitiske spørgsmål
  • Incitamenter og virkemidler, som styrker samarbejdet på tværs af fakulteter, herunder uddeling af midler fra universitetsledelsens strategiske ledelsespulje
  • Priser og medlemmer af fonde, udvalg mv. samt prioritering af projekter ved begrænsede opslag
  • Rådgivning af universitetsledelsen vedr. Aarhus Universitets Forskningsfonds uddelingsstrategi og virkemidler

Kommissorium

Tværgående netværk

Udvalget har i 2014-2017 bevilget støtte til ialt 29 forskernetværk på tværs af faggrænser. Formålet er at støtte igangsættelsen af nye initiativer og hjemtaget af eksterne midler

Se en liste over alle netværk

MERE INFORMATION

Mødeplan, dagsordener og referater

Sekretariatsbetjeningen varetages i fællesskab af Universitetsledelsens Stab og vicedirektørområdet Forskning og Eksterne Relationer

Kontakt: Inge Liengaard

1403399 / i40