Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde (UFFE)

Formand

Næstformand

Ole Steen Nielsen

Prodekan Dekanatet, Health

Kurt Nielsen

Prodekan Dekanat, Tech

Jes Madsen

Prodekan Dekanat, Natural Sciences