Tværgående netværk

Udvalget for Forskning og Eksternt Samarbejde har siden 2014 understøttet dannelsen af tvær-fakultære, interdisciplinære netværk på Aarhus Universitet.

Interdisciplinære SDG netværk beviliget april 2019

New Foods For Physical and Mental well-being

 • Fakulteter: Arts, Aarhus BSS, Health, Nat, Tech
 • Tovholder: Milena Corrediq, Centre for Innovative Food Research (iFood)
 • http://ifood.au.dk/nform/


Overcoming the Challenges of a Circular Economy

 • Fakulteter: Arts, Aarhus BSS, Tech
 • Tovholder: Sanne Wøhlk fra Institut for Økonomi

Tværgående netværk bevilget juni 2017

 • Biocatalytic Artificial organelles to Counteract Reactive Ox-ygen Species in Nonalcoholic Fatty Liver Disease (AO-NAFLD)
  Fakulteter: ST, HE
  Tovholder: Brigitte Stadler
 • Centre for Environmental Humanities (CEH)
  Fakulteter: AR, ST, BSS
  Tovholder: Heather Anne Swanson
 • EPCOT - Eucharistic, Political and Cultural Organ-izational Transformation before, under and after the Reformation
  Fakulteter: AR, BSS
  Tovholder: Jette Bendixen Rønkilde
 • Optimal dosimetry for radiation therapy
  Fakulteter: HE, ST
  Tovholder: Kari Tanderup
 • Human Computer Interaction (HCI) in Immersive Environments
  Fakulteter: BSS, AR
  Tovholder: Konstantinos Klomaditis
 • Next Generation Internet
  Fakulteter: BSS, ST, AR
  Tovholder: Mirko Presser
 • Atmospherica – Interdisciplinary Network on Atmos-pheric Aerosols (second phase)
  Fakulteter: ST, HE, BSS
  Tovholder: Tina Santl-Temkiv
 • PIXEL – promoting image-based data generation and extraction with machine learning
  Fakulteter: ST, HE
  Tovholder: Toke Thomas Høye
 • Magnetic resonance synergi platform
  Fakulteter: ST, HE
  Tovholder: Ulrik Kræmer Sundekilde
 • AU-iCRISPR: AU Interdisciplinary CRISPR gene editing net-work
  Fakulteter: ST, HE
  Tovholder: Yonglun Luo

Tværgående netværk bevilget juni 2015

Tværgående netværk bevilget september 2014

Kontakt

For mere information, kontakt venligst

Knud Warming (warming@au.dk), seniorrådgiver, AU Forskning og Eksterne Relationer