Tag med til diversitets- og ligestillingskonference på AU 2. marts 2023

Hvordan fremmer vi en arbejdskultur på Aarhus Universitet, som styrker diversitet og inklusion? Det er temaet på årets diversitets- og ligestillingskonference.

Der er brug for alle talenter til at løse de store globale udfordringer som klimaforandringer, økonomisk kollaps, pandemier og trusler mod freden. Universiteterne har en nøglerolle i at levere uddannelse, viden og indsigt, og opgaven lykkes vi bedre med, når vi bruger mangfoldighed som en styrke.

Diversitets- og ligestillingskonferencen på AU, som finder sted 2. marts har diversitet, ligestilling og inklusion på dagsordenen.

Konferencens første del, som finder sted i Aulaen, er fælles for alle medarbejdere med tre indbudte oplægsholdere på programmet: Anders Dons, Nordic CEO, Deloitte, Rebecca Matthews, direktør på ARoS og professor Jeff Hearn ved Human Geography, Örebro University. Denne del modereres af Marianne Egelund Siig, CEO Mannaz.

Efter den fælles del fortsætter konferencen lokalt på fakulteterne og i enhedsadministrationen og Erhverv og Innovation med særskilte sessioner.

Konferencen er åben for alle ansatte på AU, og du tilmelder dig via dette link. Se programmet her.

Læs mere om ligestillings- og diversitetsindsatsen på Aarhus Universitet