Univalg: Hvem stemmer du på?

Nu kan du være med til at bestemme, hvem af dine kolleger, der skal sidde i AU’s bestyrelse, de akademiske råd og lokale studienævn. Stem nu og frem til torsdag den 16. november kl. 16.00.

Foto: Lars Kruse / Grafik: Gudrun Frost-Søgaard

Universitetsvalget er nu i gang, og medarbejdere i fagmiljøerne og administrationen kan i år stemme om pladserne i de forskellige demokratiske organer. STEM HER
De valgte medarbejdere bliver din stemme, når emner som f.eks. AU’s strategiske udvikling, uddannelsernes kvalitet og ansættelsespolitik skal drøftes. Medarbejderrepræsentanterne rådgiver ledelsen og er med til at påvirke og gennemføre både de store og de små tiltag, som understøtter og former organisationen og institutionen Aarhus Universitet. Mød nuværende og tidligere VIP- og TAP-repræsentanter i bestyrelse, akademiske råd og studienævn.

Når du sætter din stemme, er du med til at afgøre, hvem der skal have medarbejderpladserne i bestyrelsen og akademiske råd de næste 4 år. Er du videnskabelig medarbejder kan du også stemme til studienævnene, der er på valg hvert 3. år. Kandidaterne er kolleger, der har valgt at stille op alene eller som en del af en liste.

Sådan stemmer du

Bemærk, at der nogle steder kan være fredsvalg eller bortfald af valg. Dette betyder, at du ikke kan stemme til disse valg. Du kan se en oversigt her.

Hvad kan du stemme til?

  • Som VIP kan du stemme til bestyrelsen, akademiske råd, studienævn og ph.d.-udvalg.
  • Som TAP kan du stemme til bestyrelsen, og er du ansat på et fakultet, kan du også stemme på observatører til akademiske råd

Ved årets universitetsvalg er der også valg for studerende og ph.d.-studerende. 

Valgresultat
Valgresultatet bliver offentliggjort i starten af uge 47 på au.dk/valg.

Vil du vide mere?