Opret enhed i Pure

Hvis du ikke kan finde dit center eller forskningsgruppe, f.eks. når du skal tilføje en organisation på en publikation, så kan du anmode om at få et center eller forskningsgruppe oprettet i Pure. Med en enhed i Pure får du mulighed for at trække rapporter over, hvordan personer med affiliering til enheden publicerer m.m. Det vil altså typisk ikke være relevant for mindre forskningsgrupper/enheder, der ikke har administrativt personale.

Interne organisationer, der bliver oprettet som eksterne organsiationer vil løbende blive slettet. Tag derfor stilling til, hvordan jeres center/enhed skal optræde i Pure, hvis det overhovedet skal være i Pure.

Som alternativ kan man oprette en forskningsgruppe som projekt og relatere de relevante publikationer og aktiviteter til denne. Dette kan gøre det nemmere at oprette publikationslister til hjemmesider. Læs mere om projekter her.

Nye enheder oprettes 2 gange om måneden: medio og ultimo.

Før du anmoder om oprettelse

Før du anmoder om at få en enhed oprettet, skal du overveje:

  • Kommer vi til at lave rapporter over vores produktion/aktiviteter i Pure? Hvis ja, hvem tager den opgave?
  • Har vi fået vores ønske om oprettelse godkendt af institutleder?
  • Kan vi nøjes med at oprette et projekt?

Hvordan gør man?

For at oprette en enhed, skal du sende en anmodning til Enhedsregistret. Tryk her for at gå til formlen.

1) I feltet Unit number og Danish name indsætter du enheds-ID og navn på den organisation, der er direkte over den enhed, du vil oprette - typisk et institut. Du kan finde enheds-ID her.

2) I Type of request vælger du Creation of new subunit.

3) Under Activation date vælger du dags dato.

4) Til sidst vedhæfter du dokumentation på, at din leder har godkendt oprettelsen af centeret i Enhedsregisteret.