Pure på AU

Pure er et IT-system, der er udviklet til at indsamle, vedligeholde og synligøre data, som relaterer sig til forskningsproduktion. Pure benyttes af alle højere læreanstalter i Danmark og af en række institutioner i udlandet. De danske universiteter samarbejder med udbyderen Elsevier om at udvikle systemet.

Pure data, herunder forskernes publikationer, forsknings- og formidlingsaktiviteter, og projekter, udstilles på forskernes personlige AU hjemmeside på www.au.dk.

Ejerskab og forvaltning

Formelt ejer Aarhus Universitet Pure. AU har som en del af en større serviceaftale overladt forvaltningen af systemet til AU Pure, der er den del af Det Kgl. Bibliotek. Organisatorisk er Pure således forankret på både universitet og Det Kgl. Bibliotek, og styres i tæt samarbejde mellem de to organisationer.


AU Systemejer

John Westensee, Vicedirektør, AU Forskning - Sekretariat for AU Forskning

KB Systemejer

Susanne Dalsgaard Krag, Afdelingsleder, AU Library, Bartholins Allé

Systemforvalter

Nicolaj Pedersen Tanderup, Specialkonsulent, AU Pure

Systemejer (Portal)

Steffen Longfors, Chef for Portefølje og udvikling, AU IT - Udvikling og brugeroplevelser

Udstilling af Pure data

Udstilling af Pure data sker gennem AU’s Pure nuværende portalløsning, som også er ejet af AU IT. Ansvaret for udstilling af Pure data ligger således hos AU IT.

Portalløsningen er integreret med AU’s content management system (CMS) og danner grundlag for blandt andet AU-ansattes personlige hjemmesider.