Organisation og ansvarsområder

Pure er et IT-system, der er udviklet til at indsamle, vedligeholde og synligøre data, som relaterer sig til forskningsproduktion. Pure benyttes af alle højere læreanstalter i Danmark og af en række institutioner i udlandet. De danske universiteter samarbejder med udbyderen Elsevier om at udvikle systemet.

Pure data, herunder forskernes publikationer, aktiviteter og projekter, udstilles på forskernes personlige AU hjemmeside. Derudover fremstilles netværk, Fingerprints og andre indholdstyper på Pure portalen.

AU Pure er en enhed under AU Library, Det Kgl. Bibliotek. AU Pure er en central enhed, og varetager følgende hovedopgaver i Pure:

  • Validering af registrerede publikationer, der er endeligt udgivet
  • Forbedring af datakvalitet
  • Support, vejledning og information til Pure-brugerne
  • Systemteknisk forvaltning

Ejerskab og forvaltning

Formelt ejer Aarhus Universitet Pure. AU har som en del af en større serviceaftale overladt forvaltningen af systemet til AU Pure, der er den del af Det Kgl. Bibliotek. Organisatorisk er Pure således forankret på både universitet og Det Kgl. Bibliotek, og styres i tæt samarbejde mellem de to organisationer.


AU Systemejer

John Westensee , Rådgiver , AU Forskning - Forskningsdatakontoret

KB Systemejer

Hanne Munch Kristiansen , Biblioteksleder , AU Library, Sundhedsvidenskab

Systemforvalter

Anne Korsgaard Kjeldahl , Specialkonsulent , AU Pure

Systemejer (Portal)

Steffen Longfors , Chef for Portefølje og udvikling , AU IT - Portefølje og Udvikling

Validering

Validering er den endelige blåstempling af, at de registrerede oplysninger om publikationen i Pure er korrekte og fyldestgørende.

Validering foretages af AU Pure. Det er teamets kerneopgave. AU Pure teamet sammenligner registreringen i Pure med de oplysninger, der står på selve publikationen. Publikationsdata tilrettes, hvis det er nødvendigt. Derefter gemmes publikationen med status "Valideret".

I tilfælde af, at AU Pure har spørgsmål til registreringen, eller den indberettede publikation ikke umiddelbart kan findes og verificeres, kontakter AU Pure hovedforfatteren på publikationen for at få de manglende oplysninger.

Hvis en publikation ændres efter at AU Pure har valideret den, bliver publikationen sendt til genvalidering.

Skriv til AU Pure supporten på pure@au.dk, hvis du har spørgsmål til valideringsprocessen.

Læs i øvrigt også vores side om datakvalitet for information om, hvordan vi arbejder med at højne kvaliteten til gavn for bl.a. rapportering.

Udstilling af Pure data

Udstilling af Pure data sker gennem AU’s Pure nuværende portalløsning, som også er ejet af AU IT. Ansvaret for udstilling af Pure data ligger således hos AU IT.

Portalløsningen er integreret med AU’s content management system (CMS) og danner grundlag for blandt andet AU-ansattes personlige hjemmesider.

Anden anvendelse af Pure

System til indlevering af specialer ændres forår 2024

Fra 2024 vil specialer blive afleveret i Wiseflow og ikke længere i Digital Eksamen. Det kræver en ny integration mellem Pure og Wiseflow. Klik her for status på integrationen.

Studenterprojekter / specialer

Studerende kan give samtykke til, at deres studenterprojekt (bachelorprojekt, specialer) deles med andre studerende på AU gennem bibliotekssystemet. Samtykket gives, når projektet afleveres i det digitale eksamenssystem. Giver den studerende samtykke, sendes studenterprojektet videre til Pure. Herfra gøres projektet tilgængeligt gennem bibliotekssystemet efter projektet er bedømt og godkendt. Projektfilerne opbevares fortsat i Pure.

Skal et studenterprojekt ikke længere udstilles gennem bibliotekssystemet, skal det fjernes fra Pure. Denne opgave løses af AU Pure. Dette sker ved, at studenteradministrationen opretter en Pure supportsag gennem Cherwell eller ved at skrive til pure@au.dk 

Studerende skal henvende sig til studenteradministrationen for at få hjælp og vejledning til tilbagetrækning af studenterprojekter/specialer. 

Support og information til Pure-brugerne

AU Pure formulerer Best Practice for forskningsregistrering på AU, og varetager den centrale support og undervisning af brugerne.

Dertil har AU Pure ansvaret for Pure hjemmesiden og kommunikation til brugerne. Pure hjemmesiden indeholder blandt andet en lang række vejledninger til brug af Pure og de seneste nyheder.

AU Pure betjener også netværksgruppen Pure og bibliometri, der består af Pure kontaktpersoner på Aarhus universitet, Aarhus Universitetshospital og Det Kgl. Bibliotek.

Systemteknisk forvaltning

AU Pure har ansvaret for den daglige drift af Pure, herunder systemopdateringer og løsning af driftsforstyrrende problemer.