Nyt om Pure

AU-IT udfører vedligehold i weekenden

I weekenden den 19. og 20. november 2022 udfører AU IT driftsforstyrrende arbejde.

Skærm der viser en svensknøgle

I weekenden d. 19. og 20. november 2022 gennemfører AU IT et servicevindue. En lang række af AU’s IT-systemer og andre services tages kortvarigt ud af drift.

AU IT's arbejder er driftsforstyrrende og påvirker vores Pure-hjemmeside, adgang til Pure og din personlige AU hjemmeside. Vi anbefaler, at du logger af Pure inden lørdag d. 19. november og genoptager dit Pure-arbejde mandag den 21. november, da du risikerer, at dine ændringer ikke bliver gemt.