Nyt om Pure
Nyheder

Valg af importkilde

Der er flere importkilder tilgængelige i Pure. Men hvilken skal du vælge?

Når man registrerer en publikation i Pure, ligger en stor del af arbejdet i at registrere forfatterne og de organisatoriske affilieringer. Du kan reducere tidsforbruget ved at importere publikationen fra en online kilde. Herved får du mange bibliometriske oplysninger foræret, herunder navne på forfattere og organisationer. Men hvilken kilde skal du bruge?

Nogle importkilder er udviklet med tidsskrifter for specifikke fagområder for øje. Et godt eksempel herpå er PubMed. Personer, der arbejder i NAT/TEK området har traditionelt brugt Web of Science, da denne kilde har høj dækning af tidsskrifter på de tekniske fagområder.

I AU Pure arbejder vi primært med Scopus. En vigtig faktor i vores valg af importkilde er, at Scopus metadata efter vores opfattelse er af bedre kvalitet. Generelt falder data fra Scopus også bedre på plads i Pure, da systemerne kommer fra samme leverandør og benytter samme datamodel. Scopus har dertil meget høj dækning af tidsskrifter på alle fagområder. Hvis en publikation er udgivet, kan den i langt de fleste tilfælde importeres fra Scopus. Det betyder, at man kun skal søge ét sted.

En undersøgelse fra marts 20211) viser, at der er ca. 1% af tidsskrifter i Web of Science, der falder udenfor Scopus dækning. Der er derfor ikke nogen særlig grund til at bruge Web of Science og derved måske få lidt ringere metadata.

Uanset hvordan du vælger at registrere dine publikationer, eller hvilken importkilde du vælger, skal registreringen opfylde de samme kvalitetskrav.

1) Singh, V.K., Singh, P., Karmakar, M. et al. The journal coverage of Web of Science, Scopus and Dimensions: A comparative analysis. Scientometrics (2021). https://doi.org/10.1007/s11192-021-03948-5