Ny fælles digital eksamensplatform

Kontrakterne under de eksisterende løsninger til digital eksamen på AU nærmer sig udløb, og derfor skal området i udbud.

Målet er i den forbindelse, at AU fremover skal have ét fælles system for digital eksamen. 

Et nyt system forventes fuldt rullet ud i 2023. Her på siden kan du holde dig orienteret om projektets udvikling. Siden opdateres løbende.

Projektbeskrivelse

Kontrakterne under de eksisterende løsninger for digital eksamen på AU nærmer sig udløb, og derfor skal området konkurrenceudsættes på ny. Indtil videre er det forretningsmæssige mål med konkurrenceudsættelsen, at AU fremover skal have ét fælles system til digital eksamen. I dag har AU to forskellige.

Det formelle grundlag for valg af system er:

  • Den gældende eksamensbekendtgørelse (BEK 20162 af 30-06-2016)
  • Udbudsloven

Der blev i forsommeren 2019 gennemført en dialog med potentielle leverandører: BLT (UK), Inspera (N), DigiExam (S) og UniWise (DK). Den indledende dialog er forløber til selve udbuddet.

Her lægger AU blandt andet vægt på, at systemet kan understøtte flest mulige danske eksamensformer. Dertil kommer, at systemet på teknologisk plan skal understøtte forebyggelse af eksamenssnyd. 

Foreløbig tidsplan

Opgaven med at anskaffe og implementere et nyt fælles system for digital eksamen falder i tre faser:

  • Fase 1: Udbud og anskaffelse (vinter 2021 - sommer 2022)
  • Fase 2: Teknisk og organisatorisk implementering (efterår 2022 – sommer 2023)
  • Fase 3: Systemet tages i brug i fagmiljøerne (efterår 2023)

Styregruppen

  • Finn Borchsenius, Prodekan, Technical Sciences (formand)
  • Leo Normann Pedersen, Uddannelseschef, Arts
  • Morten Rask, Prodekan for Uddannelse, Aarhus BSS
  • Peter Bruun  Nielsen, Vicedirektør, IT-staben
  • Trine Eske Kvitzau, Funktionschef, Studiesystemer

Governance

Projektes ejes af Udvalget for Uddannelse (UFU). Der er etableret en styregruppe med prodekan Finn Borchsenius (ST) som formand. Projektledelsen er forankret i Studiesystemer, AU Uddannelse og bemandes i øvrigt af kompetencer fra Studiesystemer sammen med domæneeksperter fra de fire fakulteter samt AU IT.