Projekter i Enhedsadministrationen

Her kan du finde information om Enhedsadministrationens fælles beslutningsmodel, der skal sikre en god prioritering af ressourcerne ift. digitaliseringsprojekter, der involverer AU IT.

Du kan desuden finde information om udvalgte tværgående projekter.  


Den fælles beslutningsmodel


Udvalgte tværgående projekter