Ny fælles digital eksamensplatform

Aarhus Universitets to løsninger til digital eksamen – WISEflow og Digital Eksamen – har været i udbud. Målet har været at finde én fælles løsning, der bedst muligt understøtter AU’s eksamener digitalt.

Resultatet af udbuddet blev, at WISEflow fremover skal anvendes på alle fem fakulteter. Efter planen rulles den nye fælles løsning ud i løbet af foråret 2024, men allerede ved vintereksamen 2023 vil eksamener på udvalgte uddannelser blive afviklet i WISEflow.

Her på siden kan du holde dig orienteret om projektets og tidsplanens udvikling. Siden opdateres løbende.

Projektets formål og vision

Formålet med projektet har været at finde og implementere ét fælles system til understøttelse af digital eksamen på hele AU. Et fælles system vil være med til at forenkle og robustgøre de administrative processer på tværs af AU og sikre øget sammenhæng i det digitale landskab.

Målet har også været at finde et system, der understøtter flest mulige af AU’s eksamensformer og samtidig er gearet til forebyggelsen af eksamenssnyd. 

Med WISEflow har AU fundet det system, der bedst matcher universitetets krav til pris, kvalitet og funktionalitet.

Projektets organisering

Projektes ejes af Uddannelsesudvalget og ledes af en styregruppe med prodekan Finn Borchsenius (Tech) som formand. Projektledelsen er forankret i Studiesystemer, AU Uddannelse og bemandes i øvrigt af kompetencer fra Studiesystemer sammen med domæneeksperter fra de fem fakulteter samt AU IT.

Styregruppen består af følgende medlemmer:

  • Finn Borchsenius, Prodekan, Technical Sciences (formand)
  • Peter Bruun Nielsen, Vicedirektør, IT-staben
  • Trine Eske Kvitzau, Funktionschef, Studiesystemer
  • Anni Bækgaard Langberg, Studiechef, Aarhus BSS
  • Jeppe Norskov Stokholm, Uddannelseschef, Health
  • Jesper Qvistgaard, Uddannelseschef, Arts

Hvor er projektet nu?

Den tekniske og organisatoriske implementering af WISEflow er ligenu i fuld gang på tværs af AU. Målet er at gøre udrulningen så smidig som mulig for den enkelte og på tværs af systemerne. Der  arbejdes bl.a. på at tilpasse kendte arbejdsgange og processer til det nye system - og at sikre god integration mellem STADS og WISEflow. 

WISEflow har været i brug på Aarhus BSS siden 2014, mens de øvrige fakulteter har brugt Digital Eksamen. Når WISEflow rulles ud, vil brugere på alle fem fakulteter dog opleve en ændring, da den nye fælles løsning har en anden opsætning end den, man har kendt på Aarhus BSS.

Derfor bliver der ligenu udviklet vejledningsmateriale, så undervisere, studerende og administrative medarbejdere kan blive klædt godt på til det nye system, inden det tages i brug. 

Foreløbig tidsplan

Opgaven med at anskaffe og implementere et nyt fælles system for digital eksamen falder i fire faser:

  • Fase 1: Udbud og anskaffelse (vinter 2021 - sommer 2022)
  • Fase 2: Teknisk og organisatorisk implementering (efterår 2022 - vinter 2023)
  • Fase 3: Soft-launch på udvalgte eksaminer (vinter 2023 - forår 2024)
  • Fase 4: Systemet tages i brug i fagmiljøerne (forår 2024)