AC-TAP-klubben ved Aarhus Universitet

AC-TAP-klubben er en arbejdspladsklub for akademikere og korrespondenter i TAP-stillinger ved AU, der er ansat under AC-overenskomsten, og er medlemmer af forbund under Akademikernes Centralorganisation (AC-forbund).

Foreningen afholder faglige og sociale arrangementer samt varetager AC-ansattes interesser på Aarhus Universitet.

Klubben har et fast underudvalg for klubbens tillidsrepræsentanter, AC TAP TR Kollegium, jfr. vedtægterne.

Klubbens formål

  • at fremme medlemmernes faglige, sociale og økonomiske interesser
  • at forbedre medlemmernes arbejdsforhold
  • at fremme den faglige og sociale kontakt mellem medlemmerne
  • at fremme samarbejdet med andre grupper af ansatte ved Aarhus Universitet
  • at fremme samarbejdet mellem klubben og ledelsen
  • at fremme medlemmernes efter- og videreuddannelse
  • at dække ansatte i AC-TAP-stillinger på det samlede Aarhus Universitet uagtet geografisk tilhørsforhold

Det kan du bruge klubben til

  • Mød kolleger fra andre afdelinger
  • Få indflydelse på egen arbejdssituation
  • Planlæg og deltag i arrangementer