Funding til innovation

Her finder du en oversigt over gode støttemuligheder, hvis din forskning skal kommercialiseres

Har du planer om at søge Innoexplorer?

Innovationsfonden har i samarbejde med enkelte institutioner bedt dem filtrere og vurdere de indkomne ansøgninger, således de lever op til de pågældende ansøgningskriterier. På Aarhus Universitet har forretningsudviklerne ved Erhverv og Innovation fået ansvaret for at filtrere og godkende potentielle ansøgninger.

Deadlines for runde 3

  • 30. august 2024 [seneste]: Registrering af ansøgning hos teamet for kommercialisering og IP
  • 5. september: Pitch for AU InnoExplorer-panelet i The Kitchen
  • 6. september: Du modtager panelets foreløbige beslutning om, hvorvidt du kan søge Innovationsfonden. Derudover får du feedback på dit projekt og din pitch.
  • 5. september - 23. september: Ansøgningen udvikles på baggrund af feedback fra panelet. Derudover foretages eventuelle ændringer i din pitch. Du får tildelt en forretningsudvikler, som kan give dig løbende feedback på din ansøgning.
  • Den 23. september: Endelig beslutning fra din forretningsudvikler. Hvis du bliver godkendt, skal du følge den proces, der er beskrevet nedenfor i afsnittet: Hvis du bliver godkendt af AU InnoExplorer Panel.
  • 25. september: Deadline for upload af ansøgning via e-grant hos Innovationsfonden [Skal gøres af ansøger].